Frank Metzelaar, Cormet Campuscatering: “De unieke certificering op het gebied van MVO is een bevestiging van onze maatschappelijke voortrekkersrol”

E-mailadres Afdrukken

Cormet Campuscatering heeft er nooit een geheim van gemaakt om niet de grootste maar wel de beste onderwijscateraar te willen zijn. Op alle niveaus komt de jarenlange liefde voor het vak van de onderwijscateraar tot uiting. “Wij zijn dagelijks in de weer om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van onze opdrachtgevers, de studenten, de maatschappij, de diverse stakeholders en uiteraard ons personeel. Hiervoor waren we al gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.” Frank Metzelaar (links op de foto) zegt er trots op te zijn dat Cormet Campuscatering door deze inspanning nu ook officieel als eerste cateraar, door Quality Masters, is gecertificeerd volgens de MVO-matrix welke geïnspireerd is op de norm NEN-EN-ISO 26000. Hij ziet het als een bevestiging van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en haar onderscheidend vermogen op het gebied van onderwijscatering.

Cormet Campuscatering is zich bewust van de maatschappelijke voortrekkersrol als onderwijscateraar en zegt er trots op te zijn dat haar MVO-beleid wordt onderschreven door deze certificering. Cormet Campuscatering is geruime tijd actief op het gebied van gezond en duurzaam ondernemen. "Wij hebben altijd een actieve rol gespeeld met het verstrekken van verantwoorde voeding aan leerlingen en studenten. Door aanhanger van het gedachtengoed van De Gezonde Schoolkantine, en in het verlengde daarvan De Gezonde School, onderscheiden we ons duidelijk van vooral de contract-cateraars."

Werken aan leefstijl jongeren
Volgens Frank Metzelaar blijft de inspanning van Cormet niet alleen beperkt tot de verkoopruimte in de school, maar in samenwerking met de schooldirectie, studenten, docenten, ouders en uiteraard de stakeholders van de school wordt intensief gewerkt aan het behalen van het Vignet voor De Gezonde School. Hiermee geeft Cormet Campuscatering duidelijk inhoud aan haar maatschappelijk bewustzijn. Alle partijen in de samenleving, die op enigerlei wijze met jongeren te maken hebben, moeten zich inzetten om jongeren zich er van bewust te maken van hun leefstijl. Dit gaat veel verder dan het alleen inzetten op een gezond aanbod. Cormet gelooft niet in het dwangmatig opleggen. Veel meer gelooft zij in het verleiden tot verantwoord gedrag en dito leefstijl. Daar moeten alle genoemde partijen en stakeholders een bijdrage in leveren. Te beginnen aan de keukentafel!

De MVO Kernwaarden
In haar streven om De Gezonde School een stap dichterbij te brengen, zal Cormet Campuscatering een voortrekkersrol blijven vervullen. Frank Metzelaar: "Het komende schooljaar werken we verder aan onze MVO doelstellingen." De activiteiten worden permanent getoetst aan de hand van de volgende MVO kernwaarden:

1.  Kwaliteit
Wat Cormet Campuscatering doet is het beste wat ze te geven heeft. Zij zorgt voor een naadloze verbinding met de opdrachtgever en de studenten. Haar duurzame inkoopcriteria geven daarbij een garantie van doelgroepgerichte producten, dagverse producten, gezonde en duurzame producten (biologisch en Fair Trade) en producten waarbij de verkoopprijs in juiste verhouding staat tot de kwaliteit.

2.  Overeenstemming
Binnen- en buitenkant van de organisatie zijn in overeenstemming met elkaar. Wat Cormet Campuscatering zegt is wat zij doet!

3.  Creativiteit en innovatie
Cormet Campuscatering vraagt zich altijd af: Waar zijn wij voor? In plaats van: Waar zijn wij tegen? Zij is dan ook graag innovatief bezig. De organisatie is daarom altijd op zoek naar vernieuwde producten en vernieuwde concepten, welke leiden tot: een betere verbinding met de studenten, een groter aandeel verse, gezonde en duurzame producten en een betere prijs-kwaliteitverhouding.

4.  Zinvolle groei
Wat Cormet Campuscatering doet dient een bijdrage te leveren aan een vernieuwende wereld. Daarom biedt zij toekomstmogelijkheden voor studenten via leerwerkplekken en stagemogelijkheden. Ook is er binnen Cormet Campuscatering ruimte voor kansarme jongeren. Het aandeel Wajong werkzoekenden groeit komend schooljaar dan ook binnen de locaties van Cormet Campuscatering. De inkoopcriteria voor toeleveranciers en de voedingsmiddelenproducenten zijn, in het licht van een vernieuwende wereld, voorzien van eisen en keurmerken voor: gezonde en duurzame producten, mensenrechten, uitbuiting, discriminatie en de voorwaarden voor eerlijke handel.

5.  Gezonde Voeding
Cormet promoot op een ongewongen wijze een gezonde leefstijl en de verkoop van verantwoorde producten. Duidelijk is gekozen voor het creëren van bewustwording en het bieden van keuzes.

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Campuscatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners