Annet de Haas, Wageningen UR: “Wij verwachten met cateraar Cormet de studenten weer het gevoel te geven dat het om hen gaat”

E-mailadres Afdrukken

Cormet Campuscatering is sinds 16 juli 2012 één van de nieuwe cateraars van Wageningen UR. Hiermee is Cormet naast een goede bekende in het VO, MBO & HBO nu ook aan haar eerste universiteit begonnen. Annet de Haas, Hoofd Location Facilities, noemt dat ondernemerschap, flexibiliteit, korte lijnen, specialisme en positieve referentiebezoeken van groot belang waren in de selectieprocedure. “Cormet kwam met ruime voorsprong als winnaar uit de bus.”

Uit onderzoek bleek dat de klanttevredenheid onder de studenten beneden een toelaatbaar niveau was gedaald. De catering moet goed zijn, als dat niet in orde is ontstaat er veel onrust. Voor Wageningen UR aanleiding om naar een andere cateraar uit te zien. Annet de Haas: “Bij de aanbesteding zijn we ‘zeer zorgvuldig’ te werk gegaan en hebben veel aandacht besteed aan een uitvoerig voortraject.

De projectgroep heeft de vijf belangrijkste criteria opgesteld waaraan de cateraar moest voldoen: 1. versbeleving; 2. uitstraling; 3. prijs/kwaliteitsverhouding; 4. smaak en 5. “zou je dit product kopen?” Op al deze vijf punten van de uitgebreide smaaktest, waar zowel studenten als medewerkers in meededen, scoorde Cormet Campuscatering het hoogst.

De belangrijkste gunningscriteria waren: gasttevredenheid w.o. assortiment restaurants en banqueting; ondernemerschap; efficiëntie in processen en duurzaamheid en mvo. Ook hier kwam Cormet Campuscatering als beste uit de bus.

Vraaggestuurd aanbod

Aangenaam verrast was Annet de Haas over het ondernemerschap dat Cormet Campuscatering aan de dag legde. Vooral de vraaggestuurde benadering sprak haar aan. Werd zij normaliter geconfronteerd met centraal aanbodgestuurde wat starre concepten, bij Cormet was daar geen sprake van. Haar wensen werden gehonoreerd met een flexibele opstelling van de nieuwe cateraar, waarvan diversiteit van het aanbod maar vooral korte lijnen de belangrijkste ingrediënten zijn. Was Wageningen UR voor Cormet de eerste locatie binnen een universitaire omgeving, ook omgekeerd voelde de kennismaking met een niet-Veneca cateraar als een warme douche.

Onderwijs als specialisatie

Dat Cormet bekend staat als specialist in onderwijscatering was ook Annet de Haas niet onbekend. Zij geeft aan oog te hebben voor de maatschappelijke belangen van de onderwijsorganisatie en haar personeel op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Ook weet zij feilloos aan te geven wat de hedendaagse student verlangt. Cormet biedt op basis van nuchter ondernemerschap alle ingrediënten die een onderwijsinstelling verlangt. Binnen Wageningen UR kan zij straks zowel haar expertise richting medewerkers als richting studenten in de praktijk ten uitvoer laten komen.

Luisteren naar de klant

Deze expertise zal zeker van pas komen, want Wageningen UR telt dertienduizend interne klanten van diverse pluimage met ieder hun specifieke wensen. De elfduizend studenten en zesduizend medewerkers zijn verspreid over vier locaties in Wageningen, twee locaties van Larenstein in Velp en Leeuwarden en vier bedrijfskantines in Lelystad, IJmuiden en Den Haag. Een groot gedeelte hiervan zijn onderzoekers. Onderzoek is, naast onderwijs, het primaire proces. Wageningen UR onderscheidt zich van andere universiteiten. Het is een landbouwuniversiteit, waardoor de aandacht voor goede voeding in het primaire proces verankerd ligt. Annet de Haas typeert haar gasten als “zelfkokers”. Hoewel er wel avondmaaltijden voor een kleine groep wordt aangeboden, heeft de campus géén mensa. Wel ligt het accent op zoveel mogelijk dagverse en zoveel mogelijk streekgebonden producten, zonder een overdreven claim te leggen op gezond en duurzaam. Op dit vlak heeft Cormet vrijheid van handelen.

Verantwoorde voeding

En dat is Cormet wel toevertrouwd. Rijkent Cornelius en Frank Metzelaar hierover: “Er bestaat per definitie geen slechte voeding, wel een slechte consumptie er van. Daarom schenken wij veel aandacht aan de bereidingswijze, de grootte van de porties en productiemethoden. Vooral aan goede voorlichting aan studenten besteden wij veel aandacht. Met Wageningen UR als nieuwe partner is Cormet nog meer in staat het aspect verantwoorde voeding tot uiting te laten komen.”

Wageningen UR was voor Cormet de eerste locatie in een universitaire omgeving, maar ook omgekeerd voelde de kennismaking met een niet-Veneca cateraar als een warme douche. Na ondertekening van het contract wordt het glas geheven op een succesvolle samenwerking.

De eerste contacten binnen Wageningen UR zijn gelegd. Beide directieleden van Cormet lopen over van enthousiaste ideeën die ze snel in de praktijk tot uitvoer willen brengen. Hierbij denken zij aan de enorme kennis die beschikbaar is binnen Wageningen UR op het gebied van voedsel maar ook zijn er praktijkgerichte mogelijkheden. Daarbij doelden zij op het uitgebreide aanbod aan biologische producten welke rechtstreeks via de zorgboerderij ‘de hoge Born’ in Wageningen geleverd kunnen worden. Aan flexibiliteit en daadkracht geen gebrek. “Wat is er nu mooier te kunnen zeggen dat de biologische aardbeien en sla waar onze gasten ’s morgen langsrijden op weg naar de Campus, die zelfde dag gedurende het middaguur in onze restaurants beschikbaar zijn”, aldus een enthousiaste Cormet-directie. Dankzij haar transparante en lokale karakter zeggen zij in staat te zijn lokale partijen als partner binnen te halen.

Vrijheid van handelen

Het verlangen van een pachtsom zijn volgens Annet de Haas bewust ondergeschikt gemaakt aan klantbeleving, ondernemerschap en kwaliteit. In een Plan van Eisen zijn de uitgangspunten vastgelegd. Aanvankelijk is het contract voor een looptijd van vier jaar aangegaan met twee keer een optie tot drie jaar verlengen. Jaarlijks worden een klanttevredenheidsonderzoek en een contracttoets gehouden, waarin de uitgangspunten van het PvE tegen het licht worden gehouden. Verloopt dit tot tevredenheid dan volgt een tweejaarlijks onderzoek. Hiermee zegt Annet de Haas aan te geven de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet te zien. “Maar de winst zit niet in de prijs, maar in het verwerven van tevreden klanten. Binnen de gestelde kaders krijgt Cormet Campuscatering vrijheid van handelen!”

Cormet bruist

Frank Metzelaar en Rijkent Cornelius van Cormet Campuscatering laten weten dat zij trots zijn op de gunning door Wageningen UR. Cormet streeft er al jaren naar om zonder belerend te zijn, op commercieel haalbare wijze, sturing te geven naar een verantwoorde leefstijl. Cormet biedt verantwoorde en eerlijke voedingconcepten die rekening houden met verschillende doelgroepen en individuele wensen. Flexibiliteit en maatwerk staan hoog in het vaandel. Geen “windowdressing” met marketing belang maar gestuurd vanuit de vraag van de onderwijsinstelling en de maatschappij en gecombineerd met de vraag van de belangrijkste speler: de student als klant.

Onderwijscatering is niet iets wat je er ‘even bijdoet’. Door jarenlange praktijkervaring weten ze de juiste balans te vinden tussen de wensen van studenten en die van onderwijsinstellingen. Haar persoonlijke betrokkenheid heeft Cormet laten groeien tot een toonaangevende zelfstandige onderwijscateraar, zonder het overzicht en kleinschaligheid uit het oog te verliezen. Het doel van Cormet Campuscatering is om de beste onderwijscateraar te worden en te blijven, niet de grootste.

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Campuscatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners