Frank Metzelaar en Frank van Zomeren: “Cormet breidt haar service aan onderwijsinstellingen uit met verkoop van levensmiddelen”

E-mailadres Afdrukken

De trend dat onderwijsinstellingen zich steeds meer ontwikkelen van leer- naar leefinstituut wordt door Cormet Campuscatering al jaren op de voet gevolgd. Na een taylormade cateringassortiment, gevolgd door studentencafé’s en coffeecorners, voegt zij er een aanbod levensmiddelen aan toe. Volgens Frank Metzelaar en Rijkent Cornelius een logische stap: “Door onze sterke band met het primaire proces slagen we er altijd in aan de wensen van de studenten en onze opdrachtgevers tegemoet te komen. Niet alleen met catering, maar ook met een leerbedrijf waarin stage- en zelfs arbeidsplaatsen worden aangeboden, waarmee ook een brug wordt geslagen tussen het mbo en hbo en de regionale partners. Vanuit onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we ook oog voor ontwikkelingen in de wijk waarin een onderwijslocatie zich bevindt.” Schoolfacilities sprak met de directeuren Frank Metzelaar en Rijkent Cornelius en directielid Frank van Zomeren.

Rijkent Cornelius: “Dat wij als eerste cateraar met dit initiatief komen ligt voor de hand. Het geheim achter ons succes is het van binnenuit faciliteren van het onderwijs. Met kennis van wat de opdrachtgever en de studenten willen smeed je een band met het primaire proces. Dat betekent goed luisteren naar wensen van de studenten en je opdrachtgevers en daarop anticiperen. Daarom gaat onze dienstverlening veel verder dan het aanbieden van producten. Dat vind je terug in de inrichting, de sfeer, de medewerkers moeten op een goede manier omgaan met de studenten. En natuurlijk moeten de prijzen van de producten goed aansluiten bij hun financiële positie. Daar zijn wij heel alert op.”

Leerbedrijf

Rijkent Cornelius realiseert zich dat studenten worden uitgenodigd om van alle faciliteiten die geboden worden gebruik te maken langer op een locatie te verblijven. Met het exploiteren van een restaurant, een coffeecorner en een lunchroom heeft Cormet heel wat kennis in huis die zij beschikbaar wil stellen via een leerbedrijf. Hiermee zegt Rijkent Cornelius een dubbelslag te maken. “Niet alleen faciliteren we de studenten door hen een verantwoord natje en een droogje aan te bieden, maar we bieden hen tevens de gelegenheid via stageplaatsen een vak te leren en hen maatschappelijk verder te helpen. Door de kennis van het mbo en het hbo zijn we in staat een brug te slaan tussen deze twee opleidingen. Mbo-leerlingen kunnen doorleren voor het hbo en afgestudeerde hbo-studenten kunnen worden ingezet in het mbo.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maar daarmee is de ambitie van Cormet Campuscatering niet beëindigd. Dat Cormet zich met het winkelconcept bezighoudt is ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen. In de visie van de cateraar kunnen dit soort winkels in onderwijsinstellingen, waar de verbinding wordt gelegd tussen overheid, onderwijs en ondernemers, een oplossing zijn voor situaties van verschraling op veel meer plekken in het land. Rijkent Cornelius: “Je kunt het veel breder trekken. Er zijn hele woonwijken waar kaalslag plaatsvindt. Postkantoren verdwijnen, supermarkten verdwijnen, allerlei voorzieningen in de stad en op het platteland trekken weg. Zo'n gemakswinkel biedt allerlei mogelijkheden: voor onderwijs, een alternatief voor arbeidsongeschikten en werkzoekenden. Maar je wilt wel continuïteit in het bedrijf, dus er moet een partij zijn die daar boven staat en het aanstuurt. En dat willen wij zijn.”

Meedenken met de school

Begrippen als er dicht op zitten: het assortiment afstemmen op de doelgroep, de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio volgen en een goed samenspel met de opdrachtgever zijn zijn voor Cormet essentieel. Door simpelweg mee te denken zijn oplossingen soms nagenoeg zonder inspanning te realiseren. Daar hoort het zelf afvoeren van verpakkingsmaterialen door de leveranciers ook bij. Frank Metzelaar geeft aan dat het maken van dit soort afspraken effecten heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

Dat deze aanpak door de studenten wordt gewaardeerd, ziet hij terug in de omzetcijfers. Praktisch alle studenten eten op school. Het zijn veelal de docenten die een boterham van thuis meenemen. “Met het aanbieden van verantwoorde ontbijtmomenten, vroegere openstellingstijden en het aantrekkelijk maken van avondmaaltijden tegen aantrekkelijke prijzen, bijvoorbeeld tot tien uur is de koffie gratis, of een combideal, een ontbijt voor twee euro tot tien uur, voorzien we niet alleen in een extra behoefte van bestaande klanten, maar zien het aantal bezoekers aan onze diensten toenemen. Bijna 90 procent van de studenten en medewerkers gebruikt de catering om iets te drinken, voor tussendoortjes en voor de lunch.”

Gesteund door dit hoge cijfer en de uitkomsten van een intern onderzoek van de HAN, waar Cormet Campuscatering de catering verzorgt, overweegt deze cateraar hier een supermarkt te openen. Namelijk driekwart van de vierhonderd ondervraagde studenten heeft laten weten minstens éénmaal in de week gebruik te gaan maken van een supermarkt op de campus. Hiermee zegt Frank Metzelaar een ander budget aan te boren dan dat ze gewend waren uit te geven in de kantine, coffeeshop of studentencafé, maar een budget waarmee studenten zich in hun dagelijkse levensonderhoud voorzien. “Ook het budget van de studenten is niet van elastiek, daarom komen we met een selectief aanbod levensmiddelen. Studenten zijn overwegend kamerbewoners met een druk sociaal leven. Dus tijd voor koken hebben ze niet, dus we zoeken het in de hoek van gemaksartikelen.”

Student centraal

Deze servicegedachte begint bij het management in onderwijs door te dringen. Desondanks wordt bij aanbestedingen nog te vaak gefocust op elementen die in de praktijk minder belangrijk zijn en zelfs ver van de realiteit vandaan liggen. Leidend zou de wens van de klant moeten zijn. Frank Metzelaar: “Ons succes wordt mede bepaald door kritische analyses van de verkoopgegevens. Door de jarenlange ervaring in het onderwijs zijn wij in staat op basis van kengetallen een goede inschatting te maken welk assortiment en welke faciliteiten in een onderwijsinstelling haalbaar zijn. Wij werken ook graag mee aan tevredenheidonderzoeken die door de scholen onder leerlingen en medewerkers worden gehouden.”

Frank van Zomeren: “De Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar Cormet de catering verzorgt, heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan naar de cateringvoorzieningen in de verschillende locaties. Ik ben bijzonder enthousiast over dit onderzoek, waaraan door duizend studenten en zevenhonderd medewerkers is meegedaan. “Ik heb zelden zo'n goede specifieke enquête gezien die gedetailleerd ingaat op wat wij doen. Normaal wordt in enquêtes vaak een algemeen oordeel gevraagd. Hier kunnen we heel goed per locatie de verschillen zien, bijvoorbeeld dat de sfeer heel erg van invloed is op het aanbod. En er hebben veel mensen deelgenomen aan de enquête, dus het zijn betrouwbare uitkomsten. Uit eerder genoemd onderzoek blijkt de interesse voor een supermarkt. Maar ondertussen bekijken wij natuurlijk wel op welke wijze wij deze hier kunnen realiseren. Immers, wij kennen de hogeschool van binnenuit en weten welke wensen er zijn.”

ROC van Amsterdam

Rijkent Cornelius noemt het ROC van Amsterdam als locatie waar de eerste supermarkt over twee maanden geopend zal worden. “We richten ons daarmee op leerlingen van het roc en mensen die in de kantoren in de buurt werken. Er is ook een sterke band met het onderwijs op het roc”. Frank Metzelaar vult aan: “Er komen stageplaatsen, er komt een leermeester, er wordt een leerprogramma omheen gebouwd, het portfolio wordt gevuld, leerlingen doen een stage en krijgen een certificaat, dus helemaal in interactie met het primaire proces op het roc. Dus je biedt een leersituatie op basis van het echte bedrijfsleven met klanten die haast hebben. Het is een supermarkt waar je een kernassortiment uit de Top 100 van service-artikelen, afgestemd op de wensen van de klant, zult aantreffen. Daarmee volgen we een maatschappelijk trend die op verkooppunten elders in het land allang is ingezet.” Schoolfacilities houdt u op de hoogte!

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

maart uitgave

Partners