Cormet Campuscatering focused zich met 3.0 op interne klant

E-mailadres Afdrukken

Cormet Campuscatering is al bijna 25 jaar specialist en trendsetter in de onderwijscatering. Dat heeft er toe geleid dat zij binnen enkele onderwijssegmenten marktleider zijn geworden. Dat wil geenszins zeggen dat zij achteroverleunend de ontwikkelingen op zich af laten komen. Aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken en ervaringen uit de praktijk heeft Cormet haar strategisch koersplan 2014-2017, dat zij zelf Cormet 3.0 noemen, ontwikkeld. Schoolfacilities sprak met hen.


"Grootste onderwijscateraar volgt met koersverandering
trends en ontwikkeling in de markt” 

 

Cormet, realiseert zich dagelijks dat in het onderwijs een geweldige doelgroep met een enorme potentie bevindt. De jeugd van tegenwoordig is zich van haar marktwaarde bewust en wil met alle egards behandeld  worden. Ze zijn jong, kritisch én verwend. Immers, onderweg naar school hebben ze al meerdere malen een keuze kunnen maken uit locaties waar ze koffie en een broodje konden nuttigen. Daarom doet zij regelmatig onderzoek naar de gedragingen van de jeugd.  

Studenten centraal
Cormet is, als innovatief familiebedrijf,  meer geïnteresseerd in de beleving en wensen van de studenten op de werkvloer, dan het sturen op rendementen, excelsheets en vooraf vastgestelde kpi's. Frank Metzelaar, ‘lid directie put uit zijn dertigjarige ervaring met het onderwijs als hij zegt dat Cormet en het schoolbestuur partners zijn in het dingen naar de gunst van dezelfde student. Lessen worden er volgens Frank Metzelaar overal gegeven, maar met eten en drinken kun je een verschil maken in sfeerbeleving en sociale omgang. “Met die insteek zitten wij, bij voorkeur vóór dat er sprake is van aanbesteding, bij schoolbesturen aan tafel. Want de uitgangspunten zijn overal gelijk: studenten willen zo lekker mogelijk en schoolbesturen willen zo gezond en voordelig mogelijk. En daarnaast worden er vaak containerbegrippen als duurzaam, biologisch en maatschappelijk verantwoord bijgehaald. Aan ons de taak om daarbinnen de juiste mix te vinden. Cormet stelt zich op als ervaringsdeskundige. Als je voor een kwaal naar het ziekenhuis gaat vraag je om een consult met een specialist en niet en de directie van het ziekenhuis, Als de kranen van van de toiletgroepen lekken bellen we de loodgieter maar als het om cateringspecialisme aankomt zijn scholen geneigd om zelf zaken dwingend voor te schrijven. De één heeft verstand van lesgeven en de ander heeft weer verstand van andere zaken zoals catering binnen onderwijsingellingen. Aanbestedingen over pachtvergoedingen de prijs van kroketten, koffie en broodjes gezond leiden alleen maar tot oneigenlijke discussies.” Cormet ziet het als haar opdracht om er voor te zorgen dat de studenten, ondanks alle impulsen van buitenaf, op school gezonder gaan eten en een aantrekkelijke comfortzone aantreffen. “Dat gebeurt al op veel van onze locaties zonder verboden en dwingende maatregelen. Wij willen van meerwaarde zijn als imagebuilder van de school naar de buitenwereld".

Partnership en lange termijn visie
Uit oogpunt van verantwoord ondernemen, is fors ingezet op het verduurzamen van het assortiment. “Daarbij maken wij een omslag en stappen we af van het merkenbeleid en gaan ons nog meer bezig houden met streekproducten en bekijken of er in de regio een goed alternatief is te vinden voor een product dat we aanbieden. Dat kan omdat we met onze scholen inzetten op een samenwerking voor de lange termijn. We bedienen nu scholen waar we een tienjarig contract mee hebben. Dat zijn overeenkomsten die uitgaan van partnership en door risicodragend in te stappen kunnen we ook daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. We kunnen dan ook investeren in de formule en aankleding en het verduurzamen van het assortiment. Daarbij hanteren we de insteek dat we de studenten op verschillende plekken in het onderwijsgebouw van dienst willen zijn.” Om deze omslag mede mogelijk te maken heeft Cormet een extra specialist aangetrokken: Dino Lobbes, gepokt en gemazeld in conceptonwikkeling en doelgroepanalyse werkt hierbij van binnenuit, door op basis van partnership de volledige verantwoordelijkheid voor de catering bij Cormet neer te leggen.

Inspelen op locale wensen
Dino Lobbes: “Om dat te bereiken stappen we af van de traditionele presentatie van onze producten. Ook het beeldmerk van Cormet is niet meer prominent aanwezig. Daar is geen student in geïnteresseerd. Hiervoor in de plaats komen zeven formules, die met aanpassingen op maat zijn gemaakt voor de lokale wensen van de school en haar studenten. Vier formules, met de aansprekende namen als: Greenhouse, La Familia, Bread & Go en Brandstof, zijn al operationeel. Brandstof is de meest recente aanwinst in de formulestal en werd vorig jaar getest bij Hogeschool InHolland in Rotterdam. De andere formules zijn nog in ontwikkeling.”
Een al even belangrijk onderdeel van het nieuwe strategische beleid is productontwikkeling. Daar deden ze bij Cormet al het nodige aan, maar vanuit het partnership met leveranciers wordt daar nog meer werk van gemaakt, door zoveel mogelijk te werken met gerenommeerde lokale partners. “We nodigen hen uit mee te denken over manieren om de versbeleving meer onder de aandacht te brengen.” Dat die aanpak succesvol is, is volgens Dino Lobbes op de locaties merkbaar. Rauwkostsalades werden altijd al verkocht, maar nooit in zulke grote aantallen. Door een verbeterde versbeleving ligt er nu veel meer nadruk op de gezonde producten, waardoor jongeren die vervolgens ook kopen. “Smoothies van spinazie bijvoorbeeld zijn niet aan te slepen en elke dag worden er door de jongeren nieuwe mixsuggesties gedaan.”

Personeel profiteert mee
Om de leerlingen, die het horecavak in willen, bij onze activiteiten te betrekken is Cormet een samenwerking met meerdere  onderwijsleerbedrijven gestart. Zo houden we feeling met de jongeren zelf. Ook voor het personeel betekent deze verandering dat ze niet meer bij Cormet werken, maar voor Familia of Brandstof. Daardoor raken ze ook meer betrokken bij hun werkomgeving.
De ambities van Cormet zijn vastgelegd in een strategisch plan dat tot en met 2017 loopt. Hierin valt te lezen dat het bedrijf de meest maatschappelijk verantwoorde onderwijscateraar wil zijn; dat het een omzet van veertig miljoen euro wil realiseren met een marktaandeel van twintig procent binnen onderwijscatering. Wanneer het rendement meer dan 5 procent bedraagt, vloeit dit terug naar alle medewerkers binnen Cormet de eerste 5 procent wordt gebruikt voor opleidingen, het ontwikkelen van nieuwe formules en het innoveren in nieuwe producten.
Cormet vindt dat belangrijk omdat medewerkers de belangrijkste samenwerkingspartners zijn. Dat laatste vindt Cormet van groot belang, omdat de medewerkers zich dan verbonden voelen met het bedrijf. Geen gemakkelijke klus omdat veel medewerkers meestel al diverse raambordjes op de revers hebben gehad vanuit de diverse catering aanbestedingen. “Maar samen met de ondernemingsraad willen wij het personeel mee laten beslissen over de koers die wij als Cormet Campuscatering willen varen.”

Visie strategisch uitrollen
Inmiddels staat de nieuwe organisatie en zijn de nieuwe plannen bij het personeel, de schoolbesturen en strategische partners goed ontvangen. Een samenwerking met Dennis Verdriet van Good Food Concept zorgt ervoor dat Cormet ook op het gebied van events, foodcourts banqueting en onderwijsspecifieke productie inzetbaar is. Ook buiten de reguliere schooltijden zijn we dan inzetbaar voor festivals, VIP-catering op het hoogste niveau, partycatering en barbecuefeesten. Alle 147 locaties worden omgebouwd en de verwachting is, dat met dezelfde artikelen méér omzet wordt gerealiseerd. De komende maanden zegt Cormet druk te zijn met het uitrollen van het strategisch plan. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden door 'nee' te zeggen tegen bepaalde projecten. “We hoeven niet de grootste te zijn, als we maar de beste zijn in schoolcatering”, is het motto van Cormet.

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Campuscatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave