Frank Metzelaar, Cormet Campuscatering: “Met social media kunnen wij een betere service verlenen aan de studenten”

E-mailadres Afdrukken

In de nabije toekomst gaat Cormet Campuscatering aan de slag met Facebook en Twitter om ook op een andere manier met studenten in contact te komen. Dat heeft het bedrijf besloten na studentenonderzoek op twee roc's en twee hogescholen. Cormet ziet een bevestiging in de enorme populariteit van social media onder de studenten en door het hoge percentage studenten dat in het bezit is van een smartphone, vertellen directeuren Rijkent Cornelius en Frank Metzelaar. "Uit ons onderzoek blijkt dat een belangrijk deel van de belevingswereld van studenten zich op Facebook en Twitter afspeelt. Voor ons biedt dat allerlei kansen. Wij willen graag met hen in contact komen zodat we onze producten nog beter op hen kunnen afstemmen."

Cormet Campuscatering is een grote onderwijscateraar in het land. Het bedrijf heeft restaurants en winkels in tal van vo-scholen, roc's, hbo's en universiteiten. Dat succes is enerzijds te danken aan het vermogen om maatschappelijke trends tijdig te onderkennen en anderzijds door maatwerk te leveren. Kennis van de belevingswereld van de studenten speelt daarbij een belangrijke rol en is voortdurend een punt van aandacht. Want het gaat er om dat die student getriggerd wordt om de aankopen binnen de onderwijsinstelling te doen en niet bij de locale supermarkten, tankstations of stations.

Studentenonderzoek

Studentenonderzoek

Kwaliteit Cormet

Uit onderzoek blijkt Cormet ver boven het landelijk gemiddelde te scoren en de naam Cormet bij ruim 80% van de studenten bekend is. Dat betekent dat de zichtbaarheid van de cateringfaciliteiten binnen de locaties uitstekend in orde is. Rond 70% van de studenten geeft aan dat zij wekelijks 2-5 keer in de kantine zitten. De gemiddelde kwaliteit van het assortiment (7,3) en de uitstraling van de winkels (7,1) scoren een ruime voldoende en ook de service is in orde, al is daar wel enige verbetering mogelijk: 44% vindt deze goed tot heel goed en 53% is neutraal.

Prijs is bepalend

Bijna 90% van de studenten vindt dat Cormet goed scoort met (prijs)acties, zoals een broodje van de week. Ruim 60% zegt vaker naar de Cormetwinkels te gaan omdat ze kunnen sparen voor gratis producten. Hoewel ruim 42% aangeeft veel waarde te hechten aan gezonde voeding is slechts 11% bereid daarvoor te betalen.

Social Media

Nagenoeg alle studenten (95%) zijn aktief op Social Media. Facebook is met afstand het meest populair; 97% van de studenten die aktief zijn op Social Media heeft een Facebook-account. Met bijna 42% is Twitter een goede tweede en Instagram, een nieuwe dienst om foto's via de mobiele telefoon uit te wisselen, lijkt steeds populairder te worden. Ook YouTube is heel populair onder studenten; 75% maakt er regelmatig gebruik van.

Extreem

De mate waarin Social Media worden gebruikt is extreem te noemen, met name onder HBOstudenten. Ruim driekwart checkt zijn profiel een aantal keren per dag, waarvan de helft meer dan vijf keer per dag. Een deel doet dat via de laptop (66%), maar de meeste studenten gebruiken daarvoor een smartphone of tablet. 87% is in het bezit van een smartphone of zegt er binnenkort een te zullen hebben.

Cormet en Sociale Media

In het onderzoek is ook gevraagd of studenten Cormet zouden gaan volgen op sociale media. Het antwoord daarop is afhankelijk van de manier waarop Cormet actief zou zijn. 14% geeft aan een profiel van Cormet in ieder geval te willen volgen. Als Cormet acties zou gaan organiseren via sociale media is ineens 43% geïnteresseerd en als Cormet via sociale media tips geeft over duurzaamheid of goedkoper leven geeft 66% van de studenten aan daar minimaal wekelijks berichten over te willen ontvangen. In eerste instantie geeft 5% aan deel te zullen nemen aan een eventuele Cormet-game.

Onlangs heeft het bedrijf een uitgebreid studentenonderzoek laten uitvoeren op ROC Horizon College Hoorn, Hogeschool InHolland Alkmaar, ROC Aventus Apeldoorn en Hogeschool Saxion Deventer. Doel van het onderzoek was een profielschets van de studenten te maken om inzicht te krijgen in hun behoeftes en interesses. Zoals in alle klantonderzoeken van Cormet zijn er vragen gesteld over de kwaliteit, service, naamsbekendheid, het assortiment etc.. Bijzonder bij dit onderzoek is dat ook het gedrag van de studenten met betrekking tot sociale media in kaart is gebracht. Frank Metzelaar: "Wij wisten wel dat studenten heel aktief zijn op sociale media en we hadden het gevoel dat wij daar ook iets mee moesten, maar we wisten niet goed in welke richting we daarbij moesten denken. Daarom hebben we het gedrag op sociale media laten onderzoeken."

Enorme impact

Beide directeuren zien bevestigd dat sociale media een enorme impact hebben op studenten. Een heel groot deel van hun belevingswereld speelt zich daar af. "Dat zoveel jongeren op Facebook en Twitter zitten en dat ze zo extreem vaak hun profiel checken verbaast ons niet. En ook dat er zo enorm veel studenten zijn met een smartphone. Dat zijn communicatiekanalen die wij tot dusver niet voldoende benutten, maar als Cormet moeten we daar echt wat mee gaan doen, want daar liggen veel kansen."

Strategie ontwikkelen

Gezien de populariteit van Facebook en Twitter onder studenten is het logisch dat Cormet daarmee zal gaan starten. Uit het onderzoek blijkt ook dat studenten in principe open staan voor informatie, meer (prijs)acties willen en waarde hechten aan gezonde voeding. Gemiddeld zitten ze 2 - 5 keer per week in de kantine of het restaurant. "We hebben veel aanknopingspunten uit het onderzoek gekregen, we gaan nu uitwerken hoe we onze activiteiten precies vorm gaan geven. Studenten geven zelf aan dat ze geïnteresseerd zijn in acties via sociale media. Ook willen ze informatie ontvangen over lifestyle, duurzaamheid en goedkoper leven. Daar kunnen wij hen natuurlijk best veel over vertellen. We overwegen ook om een Cormet-game te ontwikkelen. Maar we willen het vooral goed doen, op een manier die hen aanspreekt. Want het gaat er om dat je een extra stuk service biedt."

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Cormet Campuscatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave