Dhr. Van Vulpen, Hoornbeeck College: “Het pionieren, de flexibiliteit en de korte communicatielijnen spreken ons aan bij Zo-Vital.”

E-mailadres Afdrukken

Vitaliteit, kracht en levenslust. Dat is waar het cateringconcept van Zo-vital uit Zeist om draait. Als totaalleverancier bieden zij een verantwoorde, gezonde en professionele vorm van catering aan onderwijsinstellingen. Bert Démoed (foto): “Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor het aanbod van voeding op scholen. Daarom zijn wij continu op zoek naar een gezonde balans binnen ons assortimentsaanbod.”

Zo-vital springt met het cateringconcept in op de marktontwikkelingen en de vraag naar een nieuwe manier van schoolcatering. “Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij wat er speelt in de markt voor onderwijscatering” aldus Bert Démoed. “Door onze nauwe samenwerking met Groothandel van Dijk die al 40 jaar bekend staat als betrouwbare partner van food en non-food producten, kunnen wij onderwijsinstellingen voorzien van een zeer brede dienstverlening. Wij leveren niet alleen de producten, maar denken en adviseren ook graag mee over bijvoorbeeld het wel- of niet aanbesteden van de catering, de technische inrichting van de keuken of het creëren van meer duurzaamheid binnen de onderwijsinstelling. Wij zien dat in het bijzonder onze hoge servicegraad door onze klanten zeer wordt gewaardeerd”, aldus Bert Démoed.

Verantwoorde & lekkere voeding

Het meedenken met de klant houdt ook in dat Zo-vital inspeelt op de wensen van de klant en daarmee ook op de actuele vraag: “Wat is verantwoorde voeding en hoe gaan we daarmee om?” Een onderwerp dat bij schooldirecties regelmatig aan bod komt. “Dankzij terechte, kritische vragen van ouders is deze vraag ook steeds vaker onderdeel van de agenda van leerlingen ouderraden”, vult Bert aan. Gezonde voeding is dan ook het sleutelwoord als het gaat om hedendaagse onderwijscatering. “Steeds meer scholen willen op deze trend inhaken, want een aantrekkelijke schoolkantine draagt bij aan een prettig leefklimaat op school. Dit is niet alleen goed voor de leerlingen, maar stelt ook de ouders gerust en het is uiteraard ook belangrijk voor schooldirecties.”

Bert vervolgt: “Het assortiment op scholen is de laatste jaren sterk toegenomen. Maar om jongeren in de pauzes, tijdens een tussenuur of voor en na schooltijd op school te houden is echt meer nodig dan een belegd broodje of een kop warme soep. Door te zorgen dat leerlingen zich thuis voelen in de schoolkantine wordt voorkomen dat ze het winkelcentrum in gaan, met verzuim en overlast tot gevolg. Dit kan worden bewerkstelligd door onder andere een breed en gevarieerd assortiment in de schoolkantine aan te bieden. Bovendien blijkt dat leerlingen die een gezonde lunch nuttigen zich beter kunnen concentreren in de les, wat tot betere schoolprestaties leidt. Wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten”, aldus Bert Démoed.

Gezond betekent ook gevarieerd

Gezond eten zit echter niet alleen in het aanbieden van bijvoorbeeld rauwkost, maar zit ook in variatie en afwisseling. “Hoewel de kern van ons assortiment uiteraard bestaat uit verantwoorde en gezonde producten betekent het niet dat wij helemaal geen tussendoortjes aanbieden. Deze producten zijn niet per definitie slecht, maar kunnen de scholier alleen niet in de welbekende basisbehoefte van de ‘Schijf van Vijf’ voorzien. Een goede balans tussen gezond en lekker is waar het om draait”, aldus Bert Démoed.

Het uitbesteden van de schoolcatering stond aanvankelijk niet bovenaan de agenda van het Hoornbeeck College. Zo-vital heeft ze kunnen overtuigen van het belang en de voordelen van een goede, maar vooral ook gezonde schoolkantine. Momenteel is op het Hoornbeeck College een eerste pilot met Zo-vital gestart. “Dat is wat ons ook zo aanspreekt in Zo-vital. Het pionieren, de flexibiliteit en de korte communicatielijnen”, aldus een enthousiaste heer Van Vulpen, hoofd facilitaire dienst van het Hoornbeeck College. “Het was voor ons toch een uitdaging om onze schoolkantine om te vormen naar een gezonde kantine met een evenwichtig aanbod. Ik kan niet anders zeggen dan dat Zo-vital dit zonder enige moeite en met grote souplesse heeft gerealiseerd.”

Maatwerk in assortiment

Door scholen te helpen bij het samenstellen van een evenwichtig aanbod van voeding en door creatief mee te denken over wat er beter kan ontstaat er in nauw overleg een optimale mix tussen gevarieerd, verantwoord en betaalbaar. “Door onze jarenlange ervaring weten wij dat geen school hetzelfde is en zijn eigen unieke kenmerken heeft. In nauw overleg met de leverancier wordt dan ook niet alleen gekeken naar een goede verhouding tussen gezond en minder gezond, maar wordt er ook rekening gehouden met de scholierenpopulatie, religie, cultuur en het opleidingsniveau.”

Het Globe College, een VMBO school in Utrecht, is erg enthousiast over de dienstverlening van Zo-vital. De heer Smolenaars, directeur van het Globe College: “Wij zijn een open school waar iedereen welkom is. Uniek omdat ook een ROC op dezelfde locatie is gehuisvest. De leerlingen binnen onze school zijn multicultureel. Zo-vital heeft hier uitstekend op ingespeeld door pro-actief met ons mee te denken over de invulling van het assortiment en hierbij rekening te houden met de verschillende culturele en religieuze opvattingen.”

Inrichting en presentatie

Een gezellige kantine is een voorwaarde voor een prettig leefklimaat voor scholieren. “Wij adviseren scholen desgevraagd regelmatig over de uitstraling en de inrichting van hun kantine. Bijvoorbeeld met ondersteunend promotiemateriaal. Eigentijds, fris en met aansprekende uitingen waar scholieren zich mee kunnen identificeren.”
“Ook worden wij regelmatig geraadpleegd voor advies over de inrichting van de keuken. Bij het Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem is bijvoorbeeld de afgelopen maand de keuken geheel verbouwd en voorzien van alle benodigde moderne apparatuur.” “Zo-vital heeft ons prima voorzien van advies in het voortraject, bij de verbouwing van onze keuken,” legt de heer Nagel, hoofd facilitaire dienst van het Gomarus Scholengemeenschap uit. “Samen met Zo-vital zijn wij een traject ingegaan dat binnen een afzienbare periode onze kantine moet transformeren naar een ‘gezonde en verantwoorde kantine’. Een nieuwe keuken is daarvan een belangrijk onderdeel.”

Volledige ontzorging

Het cateringconcept van Zo-vital wordt inmiddels al breed ondersteund op diverse scholen. Ook het Farel College en het Baarnsch Lyceum zien de meerwaarde van een totaalleverancier die meedenkt vanaf het begin tot het eind. Bert Démoed; “Ook voor niet-alledaagse zaken kunnen scholen een beroep op ons doen. Voor lunches tijdens vergaderingen, koffievoorziening tijdens open avonden, ouderavonden of bij examenfeesten bijvoorbeeld. Samen met de klant zoeken wij altijd naar de perfecte invulling.”

Het full-service concept van Zo-vital heeft als uitgangspunt het volledig ontzorgen van onderwijsinstellingen. “We merken vaak dat scholen willen dat het ‘gewoon goed geregeld’ wordt. Ze besteden dan alles rondom de organisatie en de uitvoering van de catering op de school aan ons uit. Wij kijken daarbij breder dan alleen naar de cateringactiviteiten. Zo wordt ons ook weleens gevraagd om samen met de klant te kijken naar de invulling van de onderwijsdoelstellingen, zoals lesprogramma’s over een gezonde leefstijl en goede voeding. Daarmee onderstrepen we ons doel, het bijdragen aan een gezondere leefstijl van scholieren.”

Aandacht voor het milieu

“Naast de vraag naar gezonde(re) producten zien wij ook de vraag naar biologische en duurzame producten groter worden. Deze trend wordt ook bij scholen steeds meer zichtbaar. Zo-vital kan hieraan ook invulling geven. Zo kennen wij onder andere biologische broodproducten en is een groot deel van de warme drankenvoorziening biologisch van aard. Uitgangspunt hierbij is dat ook deze producten van goede kwaliteit en betaalbaar moeten blijven.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet Zo-vital niet alleen als plicht, maar ook als hun inbreng aan de maatschappij. Dit is terug te zien in het personeelsbeleid. “Regelmatig komt het voor dat wij in overleg met onze opdrachtgever één of meerdere medewerkers van de school in ons personeelsbestand opnemen. Ook maken we weleens gebruik van medewerkers met een lichte beperking. Op deze manier bieden wij deze mensen een zinvolle dagbesteding en dragen we een steentje bij aan een betere maatschappij.”

Geïnteresseerd?

Bert Démoed, 06-12819314
Tel. +31 (0)343-491912
Fax +31 (0)343-491910
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
www.zo-vital.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave