Ben van Zwieten, Albeda College: "Cormet Schoolcatering levert op elke locatie maatwerk"

E-mailadres Afdrukken

Het Albeda College besteedt de totale catering sinds drie jaar uit. Ben van Zwieten, regiomanager SSC Facilitair, gaf de strenge hygiënewetgeving, het streven naar uniformiteit in assortiment en prijsstelling als reden. Cormet Schoolcatering is sinds 2007 verantwoordelijk voor de catering op veertig locaties. Het contract met de huidige cateraar gaat zijn tweede jaar in.

In de hygiënewetgeving is volgens Ben van Zwieten veel veranderd en de HACCP was bij ons niet goed georganiseerd. “Daarnaast konden wij het naar onze cursisten niet verkopen dat ze producten op de ene locatie nagenoeg tegen kostprijs konden kopen en op de andere locatie bijna commerciële prijzen moesten neertellen. Er was een slag te maken door de hele catering aan een externe partij uit te besteden. Door middel van een Europese aanbesteding is uiteindelijk Cormet Schoolcatering geselecteerd. Dat is achteraf een juiste keuze gebleken.”

Ben van Zwieten zegt tevreden te zijn over de manier waarop zij hun gasten bedienen. Hij heeft met hen een basisassortiment met een daarbij behorende prijsstelling afgesproken, maar geeft hen alle vrijheid buiten dat assortiment om flexibel in te zoomen op de wensen van een locatie. “Op de hoofdlocatie bijvoorbeeld hebben we twee restaurants met twee totaal verschillende doelgroepen. Zij hebben gesnapt dat het belangrijk is om daarop in te spelen. Ik vind het knap hoe ze dat doen.”

Positief kritisch

Cormet verzorgt de restauratieve voorzieningen voor nagenoeg alle locaties van het Albeda College. Op locaties zonder kantine gebeurt dat met automaten. De onderwijsrestaurants en de koffie voor het personeel worden door Albeda zelf geregeld. Ben van Zwieten merkt in alles dat hij te maken heeft met een relatief kleine gespecialiseerde cateraar. “Ze bemoeien zich heel direct met de uitvoering. In de richting van de medewerkers zie je dat ze er dik bovenop zitten, heel betrokken zijn bij wat daar gebeurt en dat vertaalt zich in een stukje kwaliteit.” Een voorbeeld van die kwaliteit is dat er adequaat wordt ingegaan op wensen van de gebouwgebruikers en problemen snel worden geconstateerd. Voordeel van een kleine cateraar ten opzichte van een grotere is dat er tijdens overleg direct besluiten genomen kunnen worden. Cormet is niet alleen kritisch naar de eigen medewerkers, maar ook in de richting van de opdrachtgever. “Bij zaken als openingstijden, assortiment stellen ze duidelijk grenzen. En dat mag, want ook als contractnemer mag je zeggen ‘dat hebben we niet afgesproken, dus daar moeten we over praten.’”

Baas in eigen school

De apparatuur die wettelijk verplicht is in de kantines, zoals de koelvitrines, kassa en diepvriezer, is eigendom van het Albeda College en wordt gehuurd door de cateraar. Voor alles wat een cateraar aan extra apparatuur wil moet hij een verzoek indienen bij de school. Die zorgt ervoor dat de apparatuur wordt aangeschaft. “Het Albeda College betaalt deze omdat wij baas in eigen huis willen blijven. Als een cateraar weggaat moet alles blijven staan, op wat reclame-uitingen na, zodat de volgende meteen aan de slag kan.” Als een cateraar wensen heeft waar het Albeda College geen geld in wil investeren mogen ze de apparatuur die daarvoor nodig is zelf neerzetten. Bijkomende kosten, zoals de aanleg van een extra groep voor de stroomvoorziening, moet de cateraar dan ook betalen. “Dat komt wel voor. Voorbeeld hiervan is dat Cormet heil zag in het verkopen van verse jus d’orange. Daar hebben ze voor eigen rekening een apparaat voor neergezet, waar ook nog een bepaald showelement in zit.”

Prijs en aanbod

Op het Albeda College kunnen de cursisten zowel gezonde producten krijgen als een broodje kroket en een patatje. De beslissing om ook die minder gezonde producten te verkopen is vooral ingegeven door de wens om de cursisten in de school te houden. “Wij vinden wel dat we een rol hebben in het bevorderen van gezonde voeding. Maar dat gaat niet zo ver dat we die minder gezonde dingen uit de school weren. Leerlingen willen die producten toch en als je ze niet verkoopt gaan ze naar de snackbar. En als ze daar eenmaal zitten heb je ze nog niet één-twee-drie weer terug in de klas. Wel heeft het Albeda College als stelling dat er zo min mogelijk gefrituurde producten worden aangeboden.”

Wederzijds tevreden

De deelnemers reageren wisselend op Cormet als cateraar. Ze klagen er wel over dat de producten in de school te duur zijn. “Ik ben van mening dat het geld dat het Albeda College ontvangt, bestemd is voor het onderwijs en niet om de catering te subsidiëren. Wel is het van belang dat een kopje koffie en/of een eenvoudig broodje kaas voor een ieder betaalbaar moet zijn.”

Cormet Schoolcatering en het Albeda College zijn beiden tevreden over de samenwerking. Dat komt doordat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, die door beide partijen worden nagekomen.

Meer informatie over Cormet Schoolcatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave