Bram Abbes: "Kwaliteit en service Cormet doorslaggevend voor winnen Europese Aanbesteding"

E-mailadres Afdrukken

De catering in het nieuwe onderwijsgebouw van het ROC van Twente in Almelo wordt verzorgd door Cormet Schoolcatering. Het Noord-Hollandse bedrijf is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest, onder anderen met het gezonde concept Balance Food. Toch is dat volgens Bram Abbes, adviseur/vakspecialist facilitaire zaken bij het van ROC van Twente, niet de voornaamste reden geweest om voor Cormet te kiezen. "In de aanbesteding hebben we zwaar ingezet op de kwaliteit, niet alleen van de producten, maar ook in de dienstverlening. Het resultaat is dat we met Cormet een flexibele partij in huis gehaald hebben met een mooie dienstverlening, aantrekkelijke prijzen voor de leerlingen, en de bereidheid om zelf te investeren."

Bram Abbes vindt de Europese Aanbesteding van de catering in Almelo een leuk traject. Hij vertelt dat het ROC van Twente de catering in alle locaties al jaren op dezelfde manier doet. "Wij werkten in alle schoolgebouwen met een lijnbuffet, dus een lange band waar je aan het eind van de rit een kassa hebt, veelal lange wachttijden en toch vaak een beperkt assortiment." De catering was wel volledig uitbesteed, maar omdat er gewerkt werd met een ‘open boek’-constructie lag het risico volledig bij het ROC. "Wij gaven de cateraar figuurlijk een bankrekening. Daar moest hij zijn inkopen van doen en wat er onderaan de streep overbleef was voor rekening van het ROC."

Meer transparantie

De nieuwbouw van het ROC van Twente in Almelo biedt plaats aan 2. 700 leerlingen en 350 man personeel. In de nieuwbouw wilde men naar een situatie waarbij de cateraar verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaat. Bram Abbes: "Wij hebben in het cateringcontract een tweedeling aangebracht. Het eerste deel heeft betrekking op de kantine. De exploitatie daarvan is een zaak van de cateraar. Hij kan daarin zijn eigen beleid bepalen en keuzes maken, uiteraard met inachtneming van de afspraken die we gemaakt hebben ten aanzien van prijsbeleid en percentages gezonde voeding. Het tweede deel van het contract betreft de vergaderservice." Dagelijks zijn er in het gebouw een twintigtal evenementen, meestal vergaderingen. De kosten voor koffie en catering die daarmee gepaard gaan moeten door de onderwijsafdelingen zelf worden betaald. Volgens Bram Abbes begint dat concept te werken. De onderwijsafdelingen worden meer prijsbewust, want ze zien de kosten van koffie en catering terug op hun eigen budget. "Vroeger kostten de kantines klauwen met geld, daar ging echt heel veel geld in om. Maar men begreep niet dat dit werd veroorzaakt doordat ook de koffievoorzieningen en de vergaderservice uit hetzelfde potje werden betaald. Dus het leek alsof de kantine heel duur was, terwijl dat helemaal niet het geval was. Nu we die scheiding hebben aangebracht is dat een stuk zuiverder."

Kwaliteit en service

In de aanbesteding van de catering heeft het ROC gekozen om zwaar in te zetten op kwaliteit. Volgens Bram Abbes maakten kwaliteitsfactoren zestig procent van de weging uit. Er werd onder anderen gekeken naar opzet van de communicatie, het kwaliteitsmeetsysteem van de cateraar, ziekteverzuim, het dichtstbijzijnde kantoor. "Het ging dus niet alleen om kwaliteitsaspecten in het product, maar juist ook in de dienstverlening. Hoe factureer je, hoe flexibel ben je als het gaat om inzet in de avonduren, welke percentages hanteer je daar, ben je bereid om ook eens in het weekeinde te werken of betaal ik dan als ROC meteen driehonderd procent. Dat zijn dingen die wij heel belangrijk vonden."

Op de foto is de opzet van de formule goed te zien. Via de ingang (links) passeren de studenten het assortiment dat in een free-flow opstelling staat uitgestald. Uit de artikelgroepen kunnen zij hun keuze maken. Door deze formule van selfservice ontstaat er geen filevorming en en wordt de student optimaal bediend.

Bij het afsluiten van een commercieel contract speelt uiteraard de prijs van de producten een rol. Bram Abbes heeft gemerkt dat de assortimentsprijzen negatief worden beïnvloed door de hoogte van de aanneemsom, het bedrag dat cateraars neertellen om de klus bij het ROC van Twente te krijgen. "In de aanbesteding bleek dat de aanneemsom en de assortimentsprijzen elkaar duidelijk beïnvloeden. Als de aanneemsom heel hoog was resulteerde dat in duidelijk hogere prijzen voor een broodje hamburger en een kan koffie en omgekeerd. Daar zat soms wel zestig procent verschil tussen. Een hoge aanneemsom vertaalt zich altijd in hogere prijzen en minder goede dienstverlening. Dus uiteindelijk betaal je die als school zelf weer terug."

Beste partij

Cormet heeft de opdracht uiteindelijk gekregen op basis van de scores voor de verschillende onderdelen van de aanbesteding. Bram Abbes: "Hij was gewoon de beste partij op basis van de argumenten die wij vooraf hadden neergelegd. En we hebben nu voor onze school een heel mooie dienstverlening, want de prijzen in de kantine zijn mooi laag voor onze leerlingen, de vergaderservice is heel goedkoop en we hebben een enorm flexibele partij in huis, die zelf bereid is om te investeren."

Flexibiliteit

De overeenkomst met Cormet Schoolcatering werd bij de opening van de nieuwbouw van het ROC van Twente in Almelo zwaar op de proef gesteld. Bram Abbes: "We hebben heel veel tegenslag en vertraging gehad bij de bouwkundige oplevering van het gebouw en met name de bereidingsruimten voor de kantine. Op vrijdag van week 1 draaide de koeling in de kantine pas. Op maandag van week 2 waren de eerste docenten er al en heeft Cormet tussen de middag een perfecte lunch geregeld voor 350 personen. Woensdags kwamen de leerlingen en had hij assortiment in de kantine. En het spande er echt om, want de plinten zaten er nog niet aan, de zaak was niet afgekit. Wat hij kon doen was op tijd klaar en daar hebben we ook heel veel complimenten voor gekregen. Dus als je het hebt over flexibiliteit … dan is dit wel het bewijs."

Bekijk voor meer informatie de bedrijfspresentatie van Cormet Schoolcatering

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave