Krachtig onderwijs

E-mailadres Afdrukken

Librijn staat voor krachtig onderwijs. De stichting met vijftien scholen in Delft en Rijswijk zit middenin een reorganisatie waarvoor een nieuwe strategische koers is uitgezet. Een uitdaging waar de hele organisatie onder leiding van de nieuwe bestuurder Caroline Versprille de schouders onder heeft gezet.

Vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap, dat zijn de kernwaarden van Librijn. De stichting voor openbaar onderwijs wil met de reorganisatie die in 2019 is ingezet een frisse wind laten waaien in de hele organisatie en de verschillende scholen meer bij Librijn betrekken. De schoolleiders, en later ook leraren en conciërges, krijgen daarom in domeingroepen de kans om mee te praten over de bedrijfsvoering in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder.

Koerswijziging ingezet

“Samen met de schoolleiders hebben we de kernwaarden van onze stichting vertaald naar een strategische koers en elke school heeft naar aanleiding daarvan een schoolplan geschreven”, vertelt Versprille. In april 2019 startte zij als bestuurder bij Librijn, een organisatie die op dat moment te veel versplinterd was in haar ogen. En dus werd er een koerswijziging ingezet, kwam er een nieuwe communicatiestrategie en wordt de huisstijl aangepast.

Versprille: “Voor veel medewerkers was Librijn iets van ver weg, er was te weinig verbinding tussen werkgever en werknemer. Nu zetten we juist sterk in op die verbinding. We willen vertrouwen kweken en hebben daarom met onze schoolleiders een koerskompas ontwikkeld waarin onze ambities zijn vormgegeven. Bij alles wat we nu doen, maken we de vertaalslag naar die strategische koers.”

Open en transparant

De vier kernwaarden – vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap - moeten bij Librijn in de hele bedrijfsvoering terugkomen, stelt Versprille: “De kinderen en de ouders moeten in alles zien waar we voor staan. Zo willen we verbinden, open en transparant zijn en echt laten zien wie we zijn. Daarnaast willen we krachtig zijn. Vertrouwen is daarbij ons fundament. Vandaaruit kunnen we krachtig onderwijs bieden en kracht uitstralen naar de ouders en leerlingen toe en naar onze omgeving. Dus ook richting de gemeente.”

De kernwaarde veelzijdigheid komt bij Librijn tot uiting in de verschillende schoolconcepten binnen de stichting met Daltononderwijs, Freinetonderwijs, montessorionderwijs en de bioritme school. En tot slot wil Librijn met de kernwaarde vakmanschap heel duidelijk ondernemerschap laten zien. “Dat komt sterk tot uitdrukking in onze huisvesting en in personeelszaken”, stelt Versprille. “We halen daarom heel bewust mensen van buiten het onderwijs onze stichting binnen die met een nieuwe, frisse blik naar de hele organisatie kijken.”

Nieuwe hoofd huisvesting

Een van die nieuwe mensen van buitenaf is Selwyn Nijman, de nieuwe hoofd huisvesting. Hij is een klein jaar geleden aan de slag gegaan bij Librijn. “Ik kom uit het commerciële vastgoedbeheer en probeer mijn ervaring nu in te zetten voor Librijn.” Dat het er bij een maatschappelijke organisatie heel anders aan toe gaat, had Nijman al snel in de gaten. “Ik miste een bepaalde mate van professionaliteit. Dat probeer ik er nu in te brengen door processen beter op elkaar af te stemmen en strakker te organiseren.”

In de domeingroep huisvesting is Nijman met schoolleiders in gesprek gegaan over de kwaliteit van de onderwijsgebouwen. “We moeten zorgen voor goede huisvesting waarin onze kernwaarden tot uitdrukking komen. De scholen moeten gezonde, schone en veilige plekken bieden voor de kinderen en de docenten. Vandaar dat we een herhuisvestingsplan hebben geschreven waarin ook onze nieuwe strategische koers is vertaald.”

Duurzaamheid en gezondheid

Twee thema’s die op dit moment sterk spelen binnen Librijn en binnen het onderwijs in het algemeen zijn duurzaamheid en gezondheid. “Op het thema duurzaamheid proberen we zaken zo veel mogelijk te combineren om kosten te drukken”, vertelt Nijman. “We werken zo efficiënt mogelijk en op een strategische manier aan de verduurzaming van onze gebouwen. Door goed naar de toekomst te kijken met behulp van onze nieuw opgestelde meerjarenbegroting (MJOB) en daardoor bepaalde zaken te clusteren krijg je meer voor elkaar dan wanneer je ad hoc maatregelen neemt. Dat betekent soms dat je onderhoudswerkzaamheden doorschuift of juist naar voren haalt. Die integrale visie is heel belangrijk.”

Ook aan het thema gezondheid heeft Nijman op dit moment zijn handen vol. Naar aanleiding van Covid-19 heeft de hoofd huisvesting een uitgebreid onderzoek laten doen naar de ventilatie in de gebouwen, getoetst aan het bouwbesluit en de CO2-norm. Daar is een vlekkenplan uit naar voren gekomen waarmee een eerste prioritering is opgesteld.

Nijman: “Samen met een gespecialiseerd adviesbureau bekijken we het vlekkenplan per school en op basis daarvan zetten we scenario’s op papier. Zodra we het totaalplaatje compleet hebben, gaan we met de gemeente in gesprek om te kijken hoe we dit probleem gezamenlijk kunnen aanpakken. Daarom is het zaak om ook hierin goed naar de MJOB te kijken en de uitvoering op een strategische wijze te organiseren.”

Geen extra gelden

Versprille vreest dat dit nog een hele uitdaging wordt. “De ventilatie in schoolgebouwen valt onder de 30/70 regeling, we kunnen dus maar 30% van onze facturen declareren. Het onderwijs is opeens geconfronteerd met dit virus, maar er zijn geen extra gelden om dit probleem aan te pakken. Het gevolg is dat er dan maar ramen worden open gezet en dikke truien worden aangetrokken, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.”

Volgens Versprille is dit tekenend voor het onderwijs in Nederland. “We zijn in het onderwijs heel erg gewend om te accepteren hoe het nu eenmaal is en ons daarop aan te passen. Daarom is het ook goed dat we met Nijman iemand van buitenaf hebben binnengehaald. Hij kijkt toch anders tegen dit soort processen aan en zet daarmee zaken in beweging. Maar we zijn daarbij uiteraard ook sterk afhankelijk van de gemeente.”

Kracht van onderwijspersoneel

Het hele Covid-verhaal heeft Versprille wel gesterkt in haar geloof in de kracht van onderwijspersoneel. “Ik moet een groot compliment maken naar mijn leerkrachten. Zij hebben bij de eerste lockdown in recordtempo het lesprogramma op een hele goede manier online gebracht. Ze hoefden daarin helemaal niet aangestuurd te worden, maar werkten vanuit zichzelf en waren daar super serieus mee bezig. Heel mooi om te zien.”

Thuiszitten is voor de leerkrachten geen optie meer volgens Versprille en dus moet er gewerkt worden aan die gezonde werkomgeving. Versprille: “Juist in het gezonde leefklimaat moeten we nu investeren zodat je personeel gezond blijft. Anders bespaar je op de gebouwen maar ben je vervolgens geld kwijt aan ziektekosten. Dit thema speelt op dit moment meer dan ooit.”

Professionalisering huisvesting

Nijman wil hierin zijn steentje bijdragen. “Een verdere professionalisering van de huisvesting kan hierbij helpen. Vandaar dat ik ook steeds vaker contact zoek met collega’s van andere stichtingen. We komen nu regelmatig samen om kennis en ervaring uit te wisselen. Zo kunnen we samen optrekken en samen richting de gemeente om thema’s als gezondheid en duurzaamheid op een goede, integrale manier te verankeren in de bedrijfsvoering.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

maart uitgave