Scholen na de meivakantie (deels) weer open

E-mailadres Afdrukken

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat kinderopvangcentra, scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Het voortgezet onderwijs volgt mogelijk vanaf 1 juni waarbij de anderhalvemeter-regel zal gelden. MBO, HBO en universiteiten blijven gesloten. 

 

Voor basisscholieren geldt dat zij de helft van de tijd naar school kunnen,zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Voor de andere helft van de tijd blijft het afstandsonderwijs van kracht.  De scholen kunnen zelf bepalen hoe zij aan deze regeling vorm geven.

 

Kinderopvangcentra gaan ook weer open, waarbij geldt dat VSO, TSO en BSO alleen beschikbaar is voor de kinderen die op die dag ook daadwerkelijk onderwijs op school krijgen. Voor het speciaal basisonderwijs gelden geen beperkingen meer.

 

Om de veiligheid van het personeel van scholen en kinderopvangcentra te waarborgen, krijgen zij dezelfde test-mogelijkheden als zorgmedewerkers. Alle overige voorzorgsmaatregelen blijven uiteraard van kracht. 

 

Diverse scholen ‘oefenden’ al met lesgeven op anderhalve meter met minder leerlingen, aangepaste lestijden en looproutes en aparte verzamelplekken. Andere scholen worstelen nog met hoe op aangepaste wijze toch onderwijs te kunnen geven. Wellicht geeft de Kwaliteitskaart Heropening School hierbij enige houvast. Met het loslaten van de anderhalvemeter-regel voor de leerlingen (voor het personeel blijft dit wel van kracht), zijn er ook meer mogelijkheden.

 

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de bereidheid om open te gaan onder schooldirecteuren erg groot is. Wel zijn er nog veel vragen en de nodige hobbels te nemen, maar dat hoeft een school er nog niet van te weerhouden om open te gaan. 

 

Meer informatie

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave