Naar een hoger doel

E-mailadres Afdrukken

Fridse Mobach, bestuurder van Stichting Carmelcollege, pleit voor meer gezamenlijkheid en onderling begrip tussen gemeenten en scholen bij de verduurzaming van scholen.

Mobach: “Door meerdere keren tussen gemeenten en onderwijs te wisselen van perspectief ontdek je dat de rationaliteit van de ander niet dezelfde is als die van jou. Alleen door elkaars beperkingen en belangen te her- en erkennen en samen een hoger belang te zoeken kom je verder.”

Steeds hogere eisen
Het onderwijs verdient gezonde en inspirerende gebouwen, veel meer dan nu het geval is. Die mogen het onderwijs niet te veel kosten, omdat het anders ten koste gaat van het aantal docenten. De verduurzaming is voor scholen een inspirerend thema, omdat zij in het onderwijs brede vorming nastreeft. Maar zij kan dergelijke gebouwen niet zelf realiseren. We stellen steeds hogere eisen aan de gebouwen. Het onderwijs voelt zich daar ook verantwoordelijk voor, maar heeft geen mogelijkheden middelen vrij te spelen. Er zijn extra investeringen nodig.

Concurrentie versus algemeen belang
Collega schoolbesturen worden vaak gezien als concurrenten. Logisch, want iedere leerling levert een bestuur ongeveer 7.000 euro per jaar op en de schoorsteen moet roken. In de nieuwe gedragscode van t onderwijs wordt benadrukt dat een schoolbestuurder mede verantwoordelijk is voor het gehele onderwijsaanbod in het verzorgingsgebied en dat noopt om verder te kijken dan het eigen institutionele schoolbelang.

Onderaan prioriteitenlijst
De gemeente wordt vaak ervaren als onbetrouwbaar, omdat de adviezen van de VNG over onderwijshuisvesting niet altijd worden opgevolgd. En als je als individueel schoolbestuur de instandhouding van het schoolgebouw goed hebt gedaan, heb je dikke kans dat je onderaan de prioriteitenlijst van de gemeente belandt. Dat voelt oneerlijk. Redenen te over voor ‘verwijdering’ tussen gemeenten en scholen.

Geen flappentap
Maar de gemeente is geen flappentap en verdeelt schaarste over domeinen als cultuur, zorg, armoede, onderwijs, economie en dienstverlening in de lijn met een coalitieakkoord. Of de adviezen voor de normbedragen inzake onderwijshuisvesting van de VNG worden gevolgd, hangt er dus maar vanaf. De gemeente ontwikkelt integraal beleid.

Aanpak multiprobleem vraagstukken
Zo ziet de gemeente onderwijsgebouwen mogelijk als aanjager voor gebiedsontwikkeling. Of ziet dat door (jeugd)zorg en onderwijs te combineren meer kans om multiprobleem vraagstukken aan te pakken. Of kijkt naar de diverse onderwijsaanbieders / besturen als één onderwijsveld, ruimtetekort wordt weggestreept tegen t overschot. Gemeenten hebben grote beloftes gedaan inzake de klimaatdoelen en gaan ervoor, maar ook bij hen gaat voor niets alleen de zon op.

Hoger belang
Door samen een doel en hoger belang te kiezen, wat verder weg ligt, kom je vooruit. Duurzaamheid is een doel dat zich daar voortreffelijk voor leent, mits alle betrokkenen maar oog houden voor elkaars beperkingen en belangen. Alleen door de denkbeeldige streep over te gaan kom je samen verder. Een IHP zou daarmee een beleidsinstrument in het licht van een hoger doel/belang kunnen zijn. 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave