Nog veel maatregelen mogelijk

E-mailadres Afdrukken

Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast in het onderwijs. Ook het centraal kopiëren en printen is vrij gebruikelijk.

  
Dat blijkt uit de 2.243 rapportages die tot en met 21 oktober 2019 door het onderwijs zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de informatieplicht Wet milieubeheer. Het gaat hier om de rapportages van onderwijsinstellingen in het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs en universiteiten, en om instellingen voor bijvoorbeeld natuurwetenschappelijk onderzoek (laboratoria), peuterspeelzalen en kinderopvang die per locatie jaarlijks vanaf 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken. Zij moesten voor 1 juli 2019 hun rapportage bij RVO.nl indienen. 

Naar schatting heeft ongeveer de helft van de onderwijsinstellingen dat gedaan voor 1 juli haar rapportages ingediend. Daarmee lopen ze in de pas met andere sectoren, die de deadline van 1 juli ook niet allemaal hebben gehaald. Organisaties met een EED-auditplicht, waaronder ook hogescholen en universiteiten, hebben tot 5 december 2019 de tijd om aan de informatieplicht te voldoen.

Zorgvuldig opgesteld 
De rapportages die tot nog toe zijn ingediend geven een beeld van de mate waarin de diverse erkende maatregelen in het onderwijs zijn getroffen. Het gaat om maatregelen waarvan is becijferd dat die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Volgens RVO.nl zijn de rapportages over het algemeen met zorg ingediend. Daarbij hebben de onderwijsinstellingen aangegeven welke van de erkende maatregelen ze wel en niet hebben getroffen. Naast de eerder genoemde maatregelen gaat het ook om bijvoorbeeld maatregelen als LED-verlichting en warmteterugwinning bij het ventileren. Scholen hadden ervoor kunnen kiezen om zelf alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar in kaart te brengen of de lijst met erkende maatregelen voor hun bedrijfstak te gebruiken. De meeste organisaties hebben gebruik gemaakt van de maatregelenlijsten. 

Evaluatie informatieplicht
Bouwstenen voor Sociaal voert momenteel een landelijke enquête onder scholen uit om de informatieplicht te evalueren. De resultaten hieruit en een voorstel voor vervolg worden op 28 november 2019 met de heer Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besproken.Fijn als ook uw school meedoet met de enquête 

 


 

 

 De Bouwstenen-jaarbijeenkomst

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners