SPO Utrecht maakt energiesprong

E-mailadres Afdrukken
Een groene sprong vooruit. Zo mag je de bouw van vijf energieneutrale scholen door SPO Utrecht gerust noemen. Het bestuur van 36 openbare basisscholen in de stad loopt daarmee vooruit op de milieueisen die vanaf 2020 gelden voor álle nieuwe gebouwen in Nederland.
 
Bijna EnergieNeutraal Bouwen (BENG) is over een paar jaar wettelijk verplicht. SPO Utrecht gaat nu al een stap verder. “Laat dat ‘bijna’ maar weg, was een paar jaar geleden al ons idee, we wilden vollédig ENG gaan bouwen,” zegt beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen.

 
In 2017 ging het schoolbestuur om de tafel zitten met de gemeente. Belangrijkste agendapunt, zoals zo vaak wanneer het om nieuwbouw gaat: de financiën. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer je flink investeert, maar het gebouw uiteindelijk, zoals gebruikelijk, weer eigendom wordt van de gemeente? “De gemeente stak de helpende hand toe door eventuele dan nog lopende verplichtingen over te nemen.”
 
Rooskleurig
Maar dat scenario kan vermoedelijk in de kast blijven, want de bouw-berekeningen voor de vijf scholen zagen er bijzonder rooskleurig uit. Ja, er zijn op korte termijn serieuze investeringen nodig die om extra inspanningen vragen. Maar op de langere termijn zijn er door de energiebesparing aanzienlijke voordelen in de exploitatie van de scholen te behalen en dat geld kan weer gebruikt worden voor het onderwijs. Verduurzamen kost dus geen onderwijsgeld en tegelijk heeft SPO Utrecht als maatschappelijke organisatie oog voor de toekomst. “De conclusie is eigenlijk simpel: we zouden wel gek zijn als we het niét doen!”
 
Alle lichten gingen daarna op groen. De Kees Valkensteinschool (Leidsche Rijn) en de school voor speciaal onderwijs SO Fier (Tuindorp-Oost) zijn al begonnen met bouwen, daarna volgen Kindcentrum Rijnvliet (De Meern), Jules Verne (Ondiep) en Pantarijn (De Meern). Pantarijn wordt ook het onderkomen voor de Shri Krishnaschool, SPO Utrecht werkt hiervoor samen met de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. “Ik ben uitermate trots op de ingezette koers, die niet mogelijk zou zijn zonder medewerking van de gemeente. Scholen zijn de etalages van wijken: we laten zien hoe het hoort en dragen bij aan meer bewustwording als het om duurzaamheid gaat.”  
 
Zonnepanelen
Die koers komt niet uit de lucht vallen. Een kleine 15 jaar terug maakte SPO Utrecht al werk van het verbeteren van de bedompte binnenmilieus in scholen. Dit jaar worden de laatste gebouwen aangepakt. “Inmiddels heeft zo’n twee derde van onze scholen ook zonnepanelen op de daken en zijn we begonnen met onderzoek naar mogelijkheden om scholen gasloos te maken.”
 

Rob van der Westen houdt de vorderingen met de nieuwbouw nauwlettend in de gaten, ook omdat de financiën een kwetsbaar punt blijven. Berekeningen zijn één, maar de praktijk is vaak weerbarstig. “Kostenoverschrijdingen blijven altijd een risico. Tot nu toe gaat het goed, maar je moet wel voldoende reserves hebben of bereid zijn te lenen. Die beslissing is steeds aan het bestuur, maar als het aan mij ligt, bouwen we altijd energieneutraal.” 
 
Critici die zeggen dat je eerst voor goed onderwijs moet zorgen, snoert de ‘duurzaamheidsambassadeur’ de mond. “Duurzaamheid draagt juist bij aan goed onderwijs, kinderen leren dat energie geen vanzelfsprekendheid is.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave