Inzicht bankzaken basisscholen

E-mailadres Afdrukken

Dat er scholen zijn met geld op de bank is geen nieuws. Wel dat de PO-raad hier nu zelf, en op een goed moment, onderzoek naar heeft gedaan.

Uit dat onderzoek door de PO-raad blijkt dat één op de zes schoolbesturen meer geld op de bank heeft dan nodig als voorziening voor investeringen en zaken die in de toekomst nog betaald moeten worden, zoals de aanschaf van computers en het onderhoud van de gebouwen. Dit ondanks een krimpende markt. Één op de acht scholen heeft daarentegen te weinig geld op de bank.

Financieringsruimte

Rinda den Besten, voorzitter PO-raad licht tijdens een radio-uitzending van BNR toe dat het hier niet gaat om geld dat structureel kan worden ingezet. Voor lerarensalarissen, leermiddelen en huisvesting is structureel te weinig geld.

Investeren in duurzaamheid

Wel kan het geld gebruikt worden voor bijvoorbeeld investeringen in de verduurzaming van de gebouwen, waardoor de energierekening omlaag kan. Diverse scholen doen dat ook. Zo brengt een investering al snel meer financieel rendement op dan het op de bank laten staan.     

Meer transparantie

Al jaren wordt er gepleit voor meer openheid over de besteding van de publieke middelen in het onderwijs. Mede daarom was in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad opgenomen dat scholen hun jaarverslag openbaar op hun website zouden zetten. In de praktijk gebeurde dat niet, waardoor er nu gewerkt wordt aan een wettelijke verplichting.

Investeringsruimte

Ook is het onderzoek relevant voor het bepalen van de investeringsruimte van het onderwijs in het kader van het Klimaatakkoord. Het is lastig als branche steeds om geld bij het rijk te vragen als je niet open bent over je financiën.

Onderzoek jaarverslagen

Bouwstenen en Schoolfacilities zijn op zoek naar scholen die mee willen doen aan een onderzoek over integrale jaarverslagen, waarin ook wordt ingegaan op energie en duurzaamheid. Belangstelling? Neem contact op met Ingrid de Moel van Bouwstenen via 06-52310845 of Mariette Badal-Damen van Avans via 06-34567545.

Voor meer informatie over het onderzoek naar jaarverslagen, zie de opdracht voor Avans-studenten en het onderzoek integrale jaarverslagen.

Meer info

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave