Wegwijs in de informatieplicht

E-mailadres Afdrukken

Een school deelt samen met een gemeente en adviesbureau de komende maanden hun ervaring met de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer.

Leo van Wijchen van het Carmelcollege, Marianne de Widt van de gemeente Arnhem en Monica Gaastra van Facilicom Energiemanagement hopen op deze wijze ook andere scholen en gemeenten stap voor stap door de informatieplicht te helpen.  

Aan de slag

Carmelcollege heeft vijftig schoollocaties, verspreid door het land en is al druk bezig met de wetgeving en de informatieplicht. De gemeente Arnhem staat er nog blanco in, maar wil meer controle over het energieverbruik. Facilicom Energiemanagement gaat zich inzetten om organisaties te helpen met begeleiding rondom de informatieplicht.

 

Kennisdeling

Op de website van Bouwstenen staat hun planning. Betrokkenen proberen in maart 2019 een eerste case te hebben afgerond en ruim voor 1 juli 2019 alle gegevens te hebben aangeleverd. Volg de nieuwsbrief van Bouwstenen om de stappen van de betrokkenen te volgen en stap voor stap mee te lopen.

Meer weten?
  • over de actie van Carmelcollege, Arnhem en Facilicom en hun planning: Wegwijs in de informatieplicht (inclusief planning)
  • onze informatiepagina op de website van Bouwstenen over de informatieplicht (inclusief vragen die aan de orde komen)

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave