Ervaring met duurzame maatregelen

E-mailadres Afdrukken

Dunamare onderwijsgroep investeerde een kleine tien jaar geleden in WKO-installaties op vijf van haar locaties. Nu blikt Kees Beentjes, senior adviseur huisvesting bij Dunamare, terug. Eén ding werd de afgelopen jaren duidelijk: de praktijk is anders dan de theorie.

De Warmte Koude Opslag-installaties (WKO) waren bedoeld om warmte en kou aan de bodem te onttrekken, op te slaan en te gebruiken als energiebron voor het verwarmen of koelen van de schoolgebouwen. De cv-ketel hoefde dan niet meer aan, was de bedoeling.

Overschot aan koude

Dat klinkt goed in theorie, maar de praktijk bleek weerbarstiger, merkte Beentjes. “Op twee vergunningsvrije locaties functioneert de WKO naar tevredenheid. Op twee andere locaties was er echter onbalans tussen de hoeveelheid opgeslagen warmte en kou. De nieuwe Waterwet zegt dat je binnen de vergunning een maximum van 10% koude-overschot mag genereren. Dunamare bezit nog oude vergunningen waarbij een balanssituatie (geen overschotten) bewaakt dient te worden. Het overschot werd op beide locaties ruim overschreden: tussen 30 en 50%.”

Invloed op de buren

Beentjes nam contact op met de provincie Noord-Holland, die de handhaving op de Waterwet uitvoert, om de mogelijkheid tot herziening van de vergunning te verkrijgen. De provincie stelde voor om drie varianten uit te zoeken, alvorens een besluit te nemen: de situaties als vergund, 10% koude-overschot en volledig gasloos. Bij één van de twee locaties zorgde de keuze voor de gasloze variant voor een koudeoverschot van 23%. Gelukkig was dat op die plek geen probleem. Beentjes: “In de buurt van deze locatie staan geen gebouwen, waarvan de warmtevoorziening beïnvloed zou kunnen worden door de koudeopslag van onze school. Op de andere locatie hadden we dat probleem wel, daar staan een ziekenhuis en een hotel in de buurt. Het risico bestond dat het koude-overschot in de grond de watervoorzieningen van beide gebouwen negatief zou beïnvloeden op lange termijn. Sowieso is het nog erg lastig om 100% zonder gas te werken. Denk maar aan het verwarmen van douches en tapwater.”

Meer informatie:

  • Het gehele thema 'ervaring met maatregelen' met verschillende artikelen uit het afgelopen december-nummer is hier te vinden.
  • Wilt u ook uw praktijkervaring en tips delen met het werkveld? Zie hier voor meer informatie.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Juni uitgave

Partners