Kan het doelmatiger?

E-mailadres Afdrukken

Er gaat veel geld naar het onderwijs, maar mogelijk is het nog steeds te weinig om goed onderwijs te bieden. De vraag rijst: kan het onderwijs doelmatiger? Kunnen we met hetzelfde geld een beter resultaat bereiken?


Al meteen bij het stellen van de vraag naar de doelmatigheid van het onderwijs hebben we het eerste probleem te pakken. Want wat is het doel dat we met onderwijs nastreven? Uit het meest recente rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de Staat van het Onderwijs (april 2018) maken we op dat het doel nog helemaal niet zo helder is. Er zijn uiteenlopende opvattingen over wat goed onderwijs is en er bestaat landelijk geen consensus over het gewenste resultaat. Uit de wijze waarop de Inspectie zelf haar onderzoek doet, komt naar voren dat het onderwijs in Nederland nog steeds hoog aangeschreven staat, maar dat de resultaten op het gebied van taal en rekenen in de loop van de jaren achteruit gegaan zijn.  

Verloven ingetrokken
Frank Kalshoven gaf het onderwijs er flink van langs in zijn column voor de Volkskrant naar aanleiding van het Inspectierapport. In een fictieve brief schreef hij dat het onderwijs zich de conclusie sterk aantrekt, de eigen verantwoordelijkheid neemt en alle verloven voor de meivakantie intrekt om te kijken wat hier zelf aan te doen is. Zo’n eigen onderzoek is natuurlijk altijd goed en zou ook mooi materiaal opleveren voor het onderzoek dat de onderwijscommissie van de Tweede Kamer momenteel doet naar de bekostiging van het onderwijs. Doel van dit onderzoek is breder en dieper inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de bekostiging en mogelijke verbetering in met name het primair en voortgezet onderwijs. Een andere wijze van bekostiging kan behoorlijk veel invloed hebben op de doelmatigheid van de uitvoering, weten we uit andere sectoren. Dat zal ongetwijfeld ook voor het onderwijs gelden.  

De prijs van beleid
Maar het zou ook fijn zijn te weten wat bepaalde beleidsbeslissingen kosten. Alles heeft immers een prijs. Wat kost het bijvoorbeeld dat in een wijk soms drie scholen naast elkaar staan: een katholieke, een protestantse en een openbare? Wat kost de concurrentie tussen scholen onderling, bijvoorbeeld in krimpgebieden? Wat is de prijs van inclusief onderwijs in termen van geld en in termen van talentontwikkeling? Wat kosten de privileges die verschillende docenten hebben waardoor er op vrijdag en in de namiddag soms nauwelijks les gegeven wordt en gebouwen leegstaan, terwijl het op andere momenten te druk is om goed te kunnen leren? Valt daar misschien ook winst te halen?

Lees hier het hele artikel.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners