Wensen van leerlingen maken de school van de toekomst

mei 2018 Schoolfacilities Bedrijfsvoering - Management
Afdrukken

Hoe willen leerlingen eigenlijk dat hun school eruit ziet? Daar wordt onderzoek naar gedaan, maar de stem van de leerling is nog verrassend afwezig.

“Als ik de baas van de school was, dan zou ik meer thuis doen”, zegt Fabiola  (16) uit 5 havo. “Want in veel lessen doe je niks waardoor het een beetje tijdverspilling is. Die tijd kun je beter zelf besteden aan school.” Als het aan Ben (12) uit de eerste klas van het vmbo ligt, zou hij juist vaker pauze hebben. “Je zit zo lang op je stoel. Als we vaker in de les even twee minuten pauze hebben, ga ik me niet vervelen.”

De reis die een leerling op de middelbare school dagelijks aflegt.


Bovenstaande citaten komen uit het recente Inspectierapport De stem van de leerling, waarin willekeurige leerlingen uit het hele land vertellen wat ze aan hun school zouden willen veranderen. Het zijn stuk voor stuk goede ideeën, maar het gebeurt niet vaak dat leerlingen gevraagd worden hoe ze willen dat hun school eruit ziet. Zeker niet als het om onderwijshuisvesting gaat.

Goede faciliteiten helpen
Er bestaan tevredenheidsonderzoeken, maar die gaan vaak maar voor een klein deel over de faciliteiten die scholen aanbieden, zegt Ilse Schalij. “Tijdens de lessen, via de leerlingenraad of voor specifieke projecten wordt wel met leerlingen gesproken over wat ze willen, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de echte behoeften van leerlingen.” Voor de Hogeschool Rotterdam deed Schalij afstudeeronderzoek naar facility management in het onderwijs.

Het verbaasde haar dat bijna geen van de facility managers die ze voor haar onderzoek sprak exact kon vertellen wat leerlingen echt belangrijk vinden aan een optimale leeromgeving. Terwijl ze wel dagelijks bezig zijn met het inspelen op die behoeftes.

Faciliteiten vormen niet de hoofdmoot van het onderwijs; dat zijn uiteraard de onderwijzers. De meeste schoolbesturen geven ongeveer 85% van hun budget uit aan personeelskosten, de overige 15% zijn voor facilitaire en materiële kosten zoals schoonmaak, onderhoud, leermiddelen en energie en water.

Toch is die verdeling niet zomaar logisch. Steeds meer onderzoekers vinden bewijs voor de relatie tussen de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen en de leerprestaties van leerlingen. Recent onderzoek van onder meer Sander Dekker laat zien dat een optimaal gefaciliteerde leeromgeving bijdraagt aan het studiesucces van leerlingen en zorgt voor een toename van het aantal leerlingen.

Lees hier het hele artikel.

Deel dit artikel op:

Tags:tevredenheidsonderzoekfacility management in het onderwijs