Beroepsonderwijs van binnenuit innoveren

E-mailadres Afdrukken

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (ROC DaVinci), het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC in Amsterdam, het technasium maar ook het Tienercollege, bijvoorbeeld in Gorinchem, zijn zomaar een paar voorbeelden van innovatief onderwijs. Ton Bruining, algemeen directeur bij KPC Groep in Den Bosch noemt ze om aan te tonen dat je het onderwijs van binnenuit moet vernieuwen. Op de scholen, in de regio’s en… vooral samen. Daarvan is hij overtuigd. Innovatie en de wijze van huisvesting kun je niet los van elkaar zien.


Verbinding
“Zoek telkens de verbinding, wees niet bang, schiet niet in de kramp maar durf. Ik weet zeker dat we er allemaal beter van worden. Je motiveert leerlingen en leidt ze vraaggericht op. Docenten krijgen veel meer mogelijkheden voor verdieping en verbreding door als multidisciplinair team samen themagericht te werken en het bedrijfsleven krijgt gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die het nodig heeft.

Vraag en aanbod sluiten dan beter aan. En in een samenleving die voortdurend in beweging is, moet je flexibel kunnen manoeuvreren. Nederland wil graag voorop lopen als kenniseconomie. Kijk eens naar Eindhoven, het kloppend hart van onze economie. Om ook elders innovatieve initiatieven mogelijk te maken is geen grootse stelselverandering nodig. Starre of verouderde regelgeving kan wel een belemmering zijn. Het kan binnen het huidige stelsel heus creatiever.”

Kruisbestuiving
Innoveren begint niet in politiek Den Haag of op een ministerie, maar in het onderwijs zelf. Haal de schotten weg. Bied doorlopende programma’s vmbo, mbo en hbo en laat ‘de kruisbestuiving’ plaatsvinden. Op dit moment houden wij schoolsystemen in stand waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Er zijn generaties opgegroeid met het stapelen van opleidingen en dat leidde vaak tot buitengewoon gekwalificeerde mensen. Maar stapelen is door allerlei regelgeving bemoeilijkt.

Faciliteren
Op de vraag wat de rol van de overheid bij dit alles is, zegt Bruining: “Inspireren, faciliteren en terughoudend zijn. Oude denkkaders loslaten en niet vastlopen in bureaucratie. Als een nieuwe minister van onderwijs het kaliber heeft van Jet Bussemaker ben ik dik tevreden.”
Voor hem is de toekomst van succesvol onderwijs focussen op vakmanschap, leraren mede-eigenaar laten zijn en de mogelijkheid geven in teams te werken, interactie tussen opleiders en bestuurders, maar ook met ouders en de leerlingen zelf. Want, zo zegt hij: “Jongeren staan het dichtst bij de toekomst.”

Zei Loesje niet..: ‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’. “Binnen het huidige stelsel kan best veel, maar nieuwe tijden vragen nieuwe wegen. Zo wilden in een krimpregio twee scholen fuseren. De ouders wilden het, de besturen wilden het, de docenten wilden het. Maar ’t mocht niet omdat er dan geen keuze meer was. Kijk in zo’n geval zit de overheid toch echt in de weg. Maar het zit ook vaak nog in de hoofden van de scholen zelf. De enige toets op het VO die echt verplicht is is het eindexamen. En toch toetsen scholen zich een slag in de rondte. Die energie kun je productiever inzetten.”


Fotobijschrift: De Duurzaamheidsfabriek is een open innovatieomgeving
voor bedrijven en onderwijs (www.duurzaamheidsfabriek.nl)

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners