Management

Bedrijfsvoering - Management

Leerlingen leren leren

Leerlingen leren leren

 

Wat als de leerling echt centraal staat?  

Bij ons staat de leerling centraal. Ons onderwijs is toekomstgericht. Of: op deze school hebben scholieren eigenaarschap. Het klinkt mooi, maar wat betekent het als de leerling echt centraal staat? ‘Het vermogen om te leren en te ontwikkelen wordt net zo belangrijk als ademhalen.’

 

 
Bedrijfsvoering - Management

Radicalisering heeft ook nu aandacht nodig

Radicalisering heeft ook nu aandacht nodig

Je leest er nauwelijks meer over de laatste maanden.  Over de Nederlandse jihadbruiden die in Koerdische kampen in Syrië de westerse media te woord staan, omdat ze terug willen naar hun veiliger thuislanden. Over westerse Syriëgangers ...

Bedrijfsvoering - Management

Strakkere regie op onderwijs

Strakkere regie op onderwijs

In het rapport De Staat van het Onderwijs geeft de Inspectie aan hoe het onderwijs naar haar oordeel in 2019 heeft gefunctioneerd. Op alle onderwijsniveaus zijn er zaken te verbeteren. De inspectie pleit voor strakkere regie en meer eenheid.

Bedrijfsvoering - Management

Scholen na de meivakantie (deels) weer open

Scholen na de meivakantie (deels) weer open

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat kinderopvangcentra, scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Het voortgezet onderwijs volgt mogelijk vanaf 1 juni waarbij de anderhalvem...

Bedrijfsvoering - Management

Nog flinke slag te maken bij verduurzamen scholen

Nog flinke slag te maken bij verduurzamen scholen

Veel scholen hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, zo blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Bedrijfsvoering - Management

Naar een hoger doel

Naar een hoger doel

Fridse Mobach, bestuurder van Stichting Carmelcollege, pleit voor meer gezamenlijkheid en onderling begrip tussen gemeenten en scholen bij de verduurzaming van scholen.

Bedrijfsvoering - Management

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie ‘AVG-proof’.

Trefwoorden

september uitgave

Partners