Management

Bedrijfsvoering - Management

Radicalisering heeft ook nu aandacht nodig

Radicalisering heeft ook nu aandacht nodig

Je leest er nauwelijks meer over de laatste maanden.  Over de Nederlandse jihadbruiden die in Koerdische kampen in Syrië de westerse media te woord staan, omdat ze terug willen naar hun veiliger thuislanden. Over westerse Syriëgangers die beweren in het kalifaat slechts bakker te zijn geweest, of ziekenverzorger. Maar die in eerdere contacten op sociale media met hun ideologische broeders in Europa pochten over onthoofdingen en stoer poseerden met hun kalasjnikov.  

 
Bedrijfsvoering - Management

Strakkere regie op onderwijs

Strakkere regie op onderwijs

In het rapport De Staat van het Onderwijs geeft de Inspectie aan hoe het onderwijs naar haar oordeel in 2019 heeft gefunctioneerd. Op alle onderwijsniveaus zijn er zaken te verbeteren. De inspectie pleit voor strakkere regie en meer eenheid.

Bedrijfsvoering - Management

Scholen na de meivakantie (deels) weer open

Scholen na de meivakantie (deels) weer open

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat kinderopvangcentra, scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Het voortgezet onderwijs volgt mogelijk vanaf 1 juni waarbij de anderhalvem...

Bedrijfsvoering - Management

Nog flinke slag te maken bij verduurzamen scholen

Nog flinke slag te maken bij verduurzamen scholen

Veel scholen hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, zo blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Bedrijfsvoering - Management

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie ‘AVG-proof’.

Bedrijfsvoering - Management

Opgave van formaat

Opgave van formaat

Het verduurzamen van gebouwen voor het onderwijs is naast een technische en financiële, ook een flinke organisatorische opgave. Om de klimaatdoelen te halen is meer nodig dan een duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onde...

Bedrijfsvoering - Management

Nog veel maatregelen mogelijk

Nog veel maatregelen mogelijk

Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast in het onderwijs. Ook het centraal kopiëren en...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners