Management

Bedrijfsvoering - Management

Klus (nog niet) klaar

Klus (nog niet) klaar

De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt niet voor alle scholen.

 
Bedrijfsvoering - Management

Hopen op nieuwe wet

De politiek buigt zich over een wetsvoorstel om makkelijker nieuwe scholen op te richten. “Ik wacht tot de nieuwe wet er is. Anders wordt mijn aanvraag gewoon afgewezen.”

Bedrijfsvoering - Management

Andere klimaataanpak nodig

Andere klimaataanpak nodig

Om de klimaatdoelen te halen is ook een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

Bedrijfsvoering - Management

SPO Utrecht maakt energiesprong

Een groene sprong vooruit. Zo mag je de bouw van vijf energieneutrale scholen door SPO Utrecht gerust noemen. Het bestuur van 36 openbare basisscholen in de stad loopt daarmee vooruit op de milieueisen die vanaf 2020 gelden voor álle nieuwe ge...
Bedrijfsvoering - Management

Actualiteitencollege Informatieplicht

Actualiteitencollege Informatieplicht

In het kader van de Wet milieubeheer zijn scholen verplicht energiemaatregelen te treffen. Ook moeten ze vóór 1 juli 2019 via een eLoket het Rijk informeren welke erkende maatregelen ze wel en niet hebben getroffen.

Bedrijfsvoering - Management

Naar buiten

Naar buiten

Dinsdag 2 april is het Nationale Buitenlesdag! Op deze dag geven leerkrachten op meer dan 2.400 scholen buiten les. Goed voor de leerprestaties van kinderen en ook nog eens heel leuk.

Bedrijfsvoering - Management

Inzicht bankzaken basisscholen

Inzicht bankzaken basisscholen

Dat er scholen zijn met geld op de bank is geen nieuws. Wel dat de PO-raad hier nu zelf, en op een goed moment, onderzoek naar heeft gedaan.

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners