Management

Bedrijfsvoering - Management

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie ‘AVG-proof’.

 
Bedrijfsvoering - Management

Opgave van formaat

Opgave van formaat

Het verduurzamen van gebouwen voor het onderwijs is naast een technische en financiële, ook een flinke organisatorische opgave. Om de klimaatdoelen te halen is meer nodig dan een duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onde...

Bedrijfsvoering - Management

Nog veel maatregelen mogelijk

Nog veel maatregelen mogelijk

Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast in het onderwijs. Ook het centraal kopiëren en...

Bedrijfsvoering - Management

Weg met onnodig verbruik!

Weg met onnodig verbruik!

Studentenhuisvesters DUWO en Idealis ontwikkelden een thermostaat die zo slim is dat de verwarming in ruimtes zich automatisch aanpast aan het gebruik. Tijdens een pilot leverde dit wel 20% energiebesparing op.

Bedrijfsvoering - Management

Enquête: laat je stem horen

Enquête: laat je stem horen

Om een beter beeld te krijgen van het vastgoedmanagement bij scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en ander publiek vastgoed houden we een landelijke enquête onder scholen en gemeenten. 

De enquête gaat over de ervaring van scholen ...

Bedrijfsvoering - Management

Klus (nog niet) klaar

Klus (nog niet) klaar

De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt niet voor alle scholen.

Bedrijfsvoering - Management

Hopen op nieuwe wet

De politiek buigt zich over een wetsvoorstel om makkelijker nieuwe scholen op te richten. “Ik wacht tot de nieuwe wet er is. Anders wordt mijn aanvraag gewoon afgewezen.”

Trefwoorden

Advertentie

maart uitgave

Partners