Rob de Vrind: "Teruggaaf van energiebelasting is een vaak vergeten facet in de energieadvisering"

E-mailadres Afdrukken

Rob de Vrind, duurzaamheidscoördinator bij het Koning Willem I College te Den Bosch en deels werkzaam bij het Facilitair Bedrijf van die school onder leiding van directeur Frans van de Wiel, heeft onlangs een traject afgerond om energiebelasting terug te vorderen van de belastingdienst. Naast de vaak toegepaste factuurcontrole door energieadviesbureaus en de niet meer weg te denken energiebesparingsmogelijkheden bij bestaande bouw en duurzame ontwikkelingen bij nieuwbouw, bestaat er nog een manier om fors op de energienota te besparen.

Normaalgesproken houdt hij zich niet primair bezig met kostenbesparing en is zijn aandacht vooral gericht op een duurzaam beleid voor het Koning Willem I College, maar toen hij werd geattendeerd op het feit dat er op de hoofdlocatie van zijn College aan de Vlijmenseweg in Den Bosch energiebelasting teruggevorderd zou kunnen worden van de belastingdienst twijfelde hij geen moment. “We richten ons op duurzame toepassingen, maar het zou erg onachtzaam zijn als we deze mogelijkheid zouden laten lopen”.

Fysieke aansluiting

Energiebelasting wordt door de staat geheven per aansluiting, waarbij het begrip “aansluiting” is gedefinieerd als een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken (de WOZ) waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd. Deze definitie betekent dat er geen sprake is van een fysieke aansluiting, maar van een administratieve aansluiting. Deze kan bestaan uit meerdere fysieke aansluitingen. Om het onderscheid aan te duiden wordt daarom vaker gesproken over afleveringspunten. Wanneer een instelling bestaat uit een samenstel van gebouwde eigendommen – conform de Wet WOZ - met meerdere fysieke aansluitingen c.q. afleveringspunten kan op de kosten van energiebelasting bespaard worden door de afleveringspunten op de factuur samen te voegen tot één administratieve aansluiting. De Vrind legt uit: “Energiebelasting wordt geheven per schijf. In de eerste schijf wordt over de eerste 10.000 kWh en 5.000 m3 gas meer belasting betaald dan in de tweede schijf die loopt tot 50.000 kWh en 170.000 m3 gas. Wanneer het energieverbruik hoger is dan 50.000 kWh of 170.000 m3 gas wordt het laagste tarief betaald, vooropgesteld dat een scholengemeenschap niet meer energie gebruikt dan 10.000.000 kWh of 1.000.000 m3. Wanneer een energieleverancier niet wordt geattendeerd op de mogelijkheid om afleveringspunten samen te voegen voor de energiebelasting zullen over elk afleveringspunt de dure eerste schijven worden doorlopen. Dit is niet nodig”.

Afleveringspunten samenvoegen

De panden van het Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg bestaan uit de huisnummers 2 en 2A en hebben elk een eigen gas- en elektriciteitsaansluiting. Wilde het Koning Willem I College aanspraak maken op teruggaaf van energiebelasting moest er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten alle panden in eigendom zijn van één eigenaar en moeten alle panden in gebruik zijn door één partij. Idealiter is de eigenaar ook de gebruiker. Bovendien moeten de panden een visuele eenheid zijn. De Vrind: “Er zijn diverse vormen van jurisprudentie, die duidelijkheid geven over het begrip “visuele eenheid”, maar in het geval van het Koning Willem I College was het overduidelijk dat aan alle voorwaarden werd voldaan”.

Tienduizenden euro's teruggevorderd

Een en ander betekende dat het Koning Willem I College over de eerste 10.000 kWh en 5.000 m3 gas onnodig tweemaal het duurste tarief betaalde, terwijl dat maar één keer zou hoeven. Evenzo gold dit voor het op één na duurste tarief. Een snelle rekensom leerde dat er voor enkele tienduizenden euro’s aan energiebelasting kon worden teruggevorderd. Dit ging echter niet eenvoudig. Rob de Vrind memoreert een aantal strubbelingen tijdens het proces: “Ondanks dat voor ons de situatie glashelder was, ging de belastingdienst niet klakkeloos akkoord met de teruggaaf. Zo was er veel onduidelijkheid over de huisnummeraanduiding en de aanduiding van de aansluitingen van onze adressen in het register van de netbeheerder. Deze weken om onverklaarbare redenen af. Daarnaast was het voor Essent, onze toenmalige leverancier, bijzonder moeilijk om de gegevens van ons energieverbruik te achterhalen in de systemen. Door de liberalisering van de energiemarkt in 2004 zijn veel systemen vernieuwd, waardoor oude informatie nog nauwelijks boven tafel te krijgen was. Onze adviseur heeft een belangrijke rol gespeeld om al deze problemen op te lossen, waardoor dat ons hoegenaamd geen tijd heeft gekost”.

Niet op de hoogte van de restitutie

Ondanks dat energie bij de meeste scholengemeenschappen hoog op de agenda staat blijkt de aandacht voor dit facet van energiekostenbesparing nog een ondergeschoven kindje. Weinig instellingen in Nederland blijken op de hoogte te zijn van de belastingmaatregel die restitutie mogelijk maakt op basis van samenvoeging van afleveringspunten. Wellicht dat de bureaucratische afhandeling van dit soort verzoeken de reden is dat veel instellingen er niet aan beginnen, maar dat mag volgens Rob de Vrind geen belemmering vormen: “Het totale traject heeft bij ons bijna een jaar geduurd, maar is zeker de moeite waard geweest. Onze adviseur heeft het traject van begin tot eind gecoördineerd en de contacten onderhouden met alle partijen. Wij hebben in het begin alleen informatie hoeven aan te leveren van onze aansluitgegevens”.

De Vrind benadrukt tenslotte de snelheid waarmee moet worden gehandeld: “Omdat energiebelasting tot 5 jaar terug teruggevorderd kan worden is het zaak vóór het einde van een jaar het restitutieverzoek in te dienen. Bij elk jaar vertraging ben je een dief van je eigen portemonnee”.

Voor meer informatie:
Ing. E.H. Tamminga, EB&F Advies
Tel.: 06-23057920
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners