Verzekerd van inkoopvoordeel

E-mailadres Afdrukken

Het verzekeren van schaderisico speelt zich vaak af in een voor u nauwelijks inzichtelijke sfeer. In veel gevallen wordt een “onafhankelijke” tussenpersoon ingeschakeld die voor u de “onderhandelingen” met verzekeraars uitvoert. Maar hoe onafhankelijk is een tussenpersoon en hoe goed wordt uw belang uitonderhandeld? De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dit ingezien en heeft bepaald dat dit schimmenspel afgelopen moet zijn. De wet Financiële Dienstverlening (WFD) bepaalt dat assurantieadviseurs transparant moeten handelen en hun provisies inzichtelijk moeten maken. Daarbij komt dat de premie voor verzekeringen in veel gevallen de drempel van de Europese aanbestedingsplicht overschrijdt en u dus ook verplicht bent transparant aan te besteden. Maar niet alleen transparantie is belangrijk want het is veel belangrijker te weten dat u met aanbesteden van verzekeringen heel veel geld kunt besparen. Tientallen procenten besparingen op jaarlijkse verzekeringskosten zijn niet ongewoon.

Iedereen staat bloot aan risico’s waarvan u, als zich een dergelijke onvoorziene situatie voordoet, de financiële gevolgen niet kunt of wilt dragen. De gevolgen van dergelijke schades kunt u verzekeren. Gebruikelijk voor onderwijsinstellingen zijn verzekeringen tegen brand, aansprakelijkheid, ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid. Vaak worden deze verzekeringen nog aangevuld met verzekeringen tegen fraude, rechtsbijstand, computers en inventaris. Dit is al een hele opsomming en daar zitten ook al de eerste valkuilen. Wat moet u wel en wat moet u vooral niet verzekeren. Hiervoor is wel enige expertise nodig want hier wordt namelijk de prijs voor uw polis bepaald.

Inkopen van verzekeringen

Het proces van het inkopen van verzekeringen is een gewoon inkoopproces en verloopt op dezelfde wijze. Het begint bij de specificatie en eindigt bij de nazorg.
In de fase van de specificeren heeft u veel invloed op de prijsvorming. Een scan op uw polissen geeft u een goed inzicht of u niet te veel of te weinig verzekerd bent. We hebben bij dit soort scans gezien dat betonconstructies onder water verzekerd waren tegen brand. Iedereen snapt dat dit weggegooid geld is. Ook word zichtbaar of u niet te weinig verzekerd hebt en in geval van schade met grote financiële gevolgen geconfronteerd wordt waarmee u geen rekening heeft gehouden. Wat vooral ook zichtbaar wordt is hoe uw kostenpatroon er uit ziet. Bij een goede scan krijgt u meteen al een indicatie of er een besparingspotentieel aanwezig is. Dat laatste is bijna altijd het geval omdat tot nu toe de verzekeringsmarkt verre van transparant is geweest.

De selectie- en contracteringsfase gaat via de methodiek van Europees aanbesteden. Hiervoor wordt een speciaal ontworpen procedure toegepast namelijk een combinatie van de openbare procedure en de procedure via onderhandelingen. Het toepassen van deze procedure past binnen het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten (Bao) en valt onder het regime Diensten. Er bestaat een aanbestedingplicht vanaf € 206.000,00 over de totale periode dat uw verzekeringen worden gesloten. In veel gevallen wordt deze drempel ruimschoots overschreden. Overigens is het onder de drempel ook aan te bevelen een aanbesteding te gaan houden. Het levert direct aanzienlijk financieel voordeel op. In de praktijk zien we regelmatig tientallen procenten besparing op de kosten.

Nazorg

Na de aanbesteding van de verzekeringen en nadat de keuze voor een verzekeraar (of meerdere) is bepaald is het belangrijk expertise in huis te hebben. Als er een schade is ontstaan wilt u die vergoed hebben maar een verzekeraar zal bij grotere schades proberen het bedrag te matigen. Uw polis moet worden onderhouden als omstandigheden bij u wisselen. Daarvoor kunt u expertise inhuren die ook weer via een aanbesteding wordt gecontracteerd. Op die wijze is ook de nazorg en de kosten daarvoor volledig transparant geworden en betaalt u alleen voor datgene wat u nodig heeft. Juist ook op deze functie kunt u enorme besparingen realiseren.

Transparantie

De AFM heeft bepaald dat tussenpersonen transparant moeten werken maar velen hebben hier weerzin tegen en dat is begrijpelijk. Tussenpersonen zijn gewend dat de klant geen zicht heeft op de hoogte van de provisie en dat zij de “onderhandelingen” met de verzekeraars doen. In hoeverre er daadwerkelijk onderhandeld wordt en hoe onafhankelijk een tussenpersoon is wordt niet altijd duidelijk. In de meeste premies zit een percentage van 15% tot 25% aan provisies verwerkt. Vaak is dat teveel voor de hoeveelheid werk (en kwaliteit) die een tussenpersoon voor dit percentage biedt.
De oplossing ligt voor de hand namelijk het betalen van tussenpersonen op basis van verrichte diensten en niet op basis van een percentage van de premie. Het maken van een scan van uw verzekeringsportefeuille is vaak binnen één dag uit te voeren. Het houden van een (Europese) aanbesteding van uw verzekeringsportefeuille is een kwestie van de vastgestelde procedure doorlopen. Beide activiteiten zijn om te zetten naar een beloning op basis van geleverde uren met daaraan gekoppeld een resultaatverplichting.

Resultaat

Purchasing Services International (PSI) is een samenwerking met Insurancemanagers uit Groningen aangegaan. De één is specialist op het gebied van transparant aanbesteden binnen de regelgeving van het Bao en de ander is specialist op het gebied van verzekeren. De eerste Europese aanbestedingen hebben een bijna onvoorstelbaar resultaat opgeleverd. Een aanbesteding voor een combinatie van een paar gemeenten heeft bijna € 400.000,00 inkoopvoordeel opgeleverd. Bij een andere aanbesteding daalde de totale premie van ruim € 600.000,00 naar € 180.000,00.

Conclusie

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat het afscheid nemen van de oude wijze van verzekeren en overgaan naar “het nieuwe verzekeren” u snel veel geld oplevert. Geld wat u goed kunt gebruiken voor uw primaire doelstelling. Begin met een goede scan van uw verzekeringportefeuille en start een openbare (Europese) aanbesteding. Schakel daarbij een ervaren aanbestedingsadviseur in die u helpt bij de overgang naar de nieuwe vorm van verzekeren.

Deel dit artikel op:

Tags:inkoop
 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners