Erwin Kühne, conciërge: "We moeten als OOP'ers wat minder bescheiden zijn"

februari 2010 Schoolfacilities Bedrijfsvoering - Facilitair Bedrijf
Afdrukken

Het beeld dat het gros van de Nederlanders heeft van de conciërge op een school is onjuist. Hij wordt gezien als een in de maatschappij uitgerangeerde figuur, die gehuld in een stofjas met een waterpomptang op school rondloopt en klusjes verricht. Erwin Kühne, OOP’er bij een middelbare school in het Gooi, stoort zich daaraan. Het meeste werk dat een conciërge doet gebeurt achter de schermen: de school is op tijd open, de verlichting en de verwarming doen het, het is netjes en er wordt toezicht gehouden, zodat de school een veilige omgeving is. “Conciërges werken vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel. Ze gaan pas naar huis als alles klaar is. Daar mag best wat meer waardering voor komen.”

Hoezeer het vak van conciërge wordt onderschat bleek toen er vorig jaar een vacature was bij het Ooievaarsnest, een school voor voortgezet onderwijs met 1.250 leerlingen in het Gooi. Liefst driehonderd mensen reageerden, de meesten in de veronderstelling dat er een gemakkelijk baantje voor het oprapen lag. Maar Erwin Kühne weet wel beter. “Mensen schrikken als ze horen wat er allemaal van hen wordt verwacht. Met name van het feit dat er veel interactie is met de leerlingen en dat ze een beetje pedagogisch verantwoord moeten kunnen handelen. Helaas wordt die verkeerde beeldvorming vanuit de maatschappij alleen maar aangewakkerd. Onlangs riep een politicus op de radio dat een stratenmaker met een versleten rug altijd nog conciërge kan worden.”

Wereldbaan

Erwin Kühne werkt inmiddels zeven jaar bij het Ooievaarsnest en heeft er naar eigen zeggen een wereldbaan. Hij is verantwoordelijk voor de reprodienst en verricht daarnaast conciërgetaken, zoals het draaien van kantinediensten, klaarzetten van apparatuur en surveilleren in de pauzes. Daarnaast is hij als gediplomeerd EHBO-er hoofd van de bedrijfshulpverlening. “Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik heb een eigen kantoor en regelmatig spreken docenten, management en vooral ook de leerlingen hun waardering uit over wat ik hier doe. Zeker de EHBO-gevallen: leerlingen komen huilend binnen en gaan lachend weg. Dat geeft wel veel voldoening.”

Voordelen voor de school

Bij zijn aantreden nam Erwin Kühne de taken over van een collega die met pensioen ging. Hij merkte dat de commerciële kennis die hij in het bedrijfsleven had opgedaan uitstekend toepasbaar is op een school. Alleen al voor de reprodiensten wist hij belangrijke besparingen te realiseren. “Omdat men dat gemakkelijk vond werd de toner voor onze kleurenlaserprinter bij de leverancier besteld voor 268 euro per stuk. Ik heb een uurtje zitten fröbelen op internet en ik koop ze nu voor 180 euro per stuk. En we gebruiken er 40 per jaar, dus dat scheelt ruim 3500 euro. Datzelfde geldt voor de papierprijzen: dat is een kwestie van onderhandelen."

Taken van de conciërge:

 • opent de school
 • zorgt voor aanwezigheid van (verse) koffie en thee
 • regelt de keukendiensten
 • vangt leerlingen op die te laat zijn
 • zorgt ervoor dat de leerlingen zich gedragen in de pauze, ook al lopen er 800 bij elkaar of zitten er 400 in de aula
 • legt sancties op aan leerlingen die zich niet aan de regels houden
 • verhelpt (kleine) storingen aan verlichting, sanitair en elektrische apparaten
 • houdt het schoolgebouw en de omgeving schoon
 • dient als vraagbaak voor personeel, leerlingen, ouders en bezoekers
 • kent de weg in school, kent de collega’s en kent de leerlingen
 • zorgt voor de aanwezigheid van artikelen in de automaten
 • zorgt voor de verkoop van drink- en etenswaren
 • zorgt voor de schoonmaak en het onderhoud van koffieautomaten en de beschikbaarheid van bekertjes, roerstaafjes, suiker en melk
 • zorgt voor toezicht en veiligheid in school
 • is EHBO-er en verleent eerste hulp
 • is Bedrijfshulpverlener en treedt als zodanig op bij calamiteiten
 • zorgt voor faciliteiten bij ouderavonden
 • ruimt de aula op na een informatie- of feestavond
 • houdt toezicht bij schoolfeesten
 • kan omgaan met agressie
 • treedt pedagogisch handelend op bij conflicten tussen leerlingen onderling
 • signaleert gevaarlijke/onveilige situaties en handelt daarnaar
 • signaleert ongewenst gedrag en intimidatie tussen leerlingen onderling en informeert de juiste persoon binnen de organisatie daarover
 • vangt leerlingen op die ‘in de knoop’ zitten
 • controleert aan het einde van de dag of alle ramen en deuren gesloten zijn
 • laat de school in goede toestand achter
 • is bereikbaar bij calamiteiten buiten de openingstijden van de school

Echte veiligheid

Conciërges zijn veel belangrijker voor de veiligheid op school dan het management zich vaak realiseert. Men denkt dat camera’s en detectiepoortjes voldoende zijn. Maar Erwin Kühne noemt dat schijnveiligheid, omdat je pas actie kunt ondernemen als het kwaad al is geschied. Voor echte veiligheid moet je alle leerlingen op school van gezicht kennen. “Een docent kent alleen de leerlingen uit zijn klas. Als hij moet surveilleren in de aula zijn heel veel leerlingen anoniem voor hem. Als er dan iets gebeurt zal hij die leerlingen later nooit meer terug kunnen vinden. Wij als conciërge kennen nagenoeg elke leerling. Dus als er iemand komt die hier niet op school zit heb ik dat gelijk in de gaten en dan kunnen we ook meteen ingrijpen. Door die directe sociale controle zijn wij een hele veilige school. Dus in die zin leveren wij zeker meerwaarde op voor de school en zijn we niet te vervangen door camera’s of poortjes, die poortjes hebben wij dan ook niet nodig.”

Werkdruk

De rol van de conciërge is de afgelopen jaren veranderd. Dat komt doordat leerlingen mondiger zijn geworden. “Vroeger was er een bepaalde hiërarchie. De school was vrij autoritair en je moest als leerling doen wat ze zeiden. Tegenwoordig willen leerlingen weten waarom dingen zo zijn. Ze manifesteren zich eigenlijk meer als klanten, die bepaalde rechten hebben. Daar moet je wel op inspelen.” Om de werkdruk van leerkrachten te verlichten krijgt de conciërge steeds meer taken naar zich toegeschoven. Hij ontfermt zich bijvoorbeeld over ‘flippende’ leerlingen of leerlingen die om een andere reden buiten de klas even tot rust moeten komen. “Dat zijn allemaal van die extra dingen, waarvan iedereen verwacht dat je die erbij doet. Het als een maatschappelijk werker opvangen van leerlingen, en ook van collega’s. In die zin durf ik best te beweren dat wij helpen de werkdruk van docenten te verlichten.”

PR

Erwin Kühne vindt dat de manier waarop het ondersteunend personeel zijn werk doet een belangrijke factor is in de strijd om nieuwe leerlingen. Immers, het ondersteunend personeel heeft regelmatig contact met mensen die in de buurt van de school komen, met leerlingen, met ouders. “Als je dat op een goede manier doet, zorgt dat voor een goede pr. Als ik bijvoorbeeld een leerling op de EHBO krijg die naar het ziekenhuis moet, bel ik ‘s avonds altijd nog even op hoe het met die leerling gaat. Dan vallen ze bijna van hun stoel van verbazing. ‘Wat attent dat u nog even belt’. Geheid dat daarover wordt gepraat.”

Bescheidenheid

De relatie tussen de OOP’ers en het management van de school is volgens Kühne uitstekend. De directie staat altijd achter het personeel totdat het tegendeel is bewezen. Men is enorm betrokken bij de school, vaak zichtbaar aanwezig en niet te beroerd om ook eens een prullenbak te pakken en de bezem ter hand te nemen. Dat geeft een goede sfeer en werkt prettig. Maar die waardering komt niet tot uiting in het salaris. Kühne zat bij zijn indiensttreding als 40-jarige al bijna aan het maximum van zijn mogelijkheden. Hij vindt dat verkeerd, omdat het werk dat OOP’ers doen net zo belangrijk is als dat van de docenten. Maar doordat het vaak achter de schermen gebeurt wordt het niet gezien. “Ik ga niet naar het management om te vertellen dat ik ‘s avonds heb geïnformeerd naar een leerling die in het ziekenhuis ligt. Of dat ik de toner en het papier veel goedkoper kan inkopen. Maar eigenlijk zou dat wel moeten. We zouden als OOP’ers wat minder bescheiden moeten zijn. De OOP’er is het fundament van de school; men verwacht dat het fundament zijn werk doet zonder ernaar om te kijken. Zonder goed fundament, zal de school instorten”.

Beloningsstructuur

Erwin Kühne heeft zijn gedachten over de waardering voor het OOP op papier gezet. Hij heeft niet de illusie dat hij in zijn eentje de omstandigheden voor het hele OOP in Nederland kan veranderen, maar hoopt wel een discussie op gang te brengen. “Er zit een heel groot verschil in beloning tussen een docent en een OOP’er en ook tussen OOP’ers onderling. Daarom pleit ik voor een beloning op basis van competenties. Mijn werkgever profiteert dagelijks van mijn Eerder Verworven Competenties: mijn pedagogisch goede handelen, mijn kennis en ervaring met autisme, mijn kennis en diploma’s (hoofd)brandwacht, mijn certificaten veiligheid, mijn diploma’s EHBO/HBHV, omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het is toch vreemd dat mij dat in de CAO geen enkel recht geeft op extra salaris?”

Erwin Kühne is benieuwd hoe collega conciërges hierover denken, u kunt uw reactie mailen naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Deel dit artikel op:

Tags:conciërgeoopwaardering