IJsselgroep IKC-model zet bedreiging om in een kans

E-mailadres AfdrukkenDe educatieve dienstverlener IJsselgroep heeft een IKC-model ontwikkeld, waarmee 'anders' naar een Integraal Kindcentrum wordt gekeken. Voor een presentatie van haar concept werden vertegenwoordigers van basisscholen, gemeenten en kinderopvang uitgenodigd voor een kick-off in Het Timpaan in Wehl. Inleider was Dr. Frans de Vijlder, HAN-lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties. Waarom voor hem en Het Timpaan is gekozen, werd in het verloop van het programma, onder voorzitterschap van Henkjan Kok, duidelijk.

 

V.l.n.r. Wout Derksen, Jolande Bisseling, Ester Gelsing en Henkjan Kok

Na een kort woord van welkom, interviewde Henkjan Kok de directie van Het Timpaan, Wout Derksen en Jolande Bisseling die samen met Ester Gelsing van AllesKIDS een Integraal Kincentrum in Wehl hebben opgezet. Aanleiding was een krimp van het aantal leerlingen met vijfentwintig procent in 2009. Samen met kinderopvang AllesKIDS vormt Het Timpaan sinds 1 augustus 2013 het Integraal Kindcentrum Wehl. Vanuit een gezamenlijke visie wordt de expertise van beide organisaties gebruikt om als één team voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar opvang en onderwijs te verzorgen en de ontwikkeling te stimuleren. Door het huisvesten van opvang in één gebouw is daarmee toekomstige leegstand ten gevolge van de bevolkingskrimp voorkomen. Een leegstaand schoollokaal kost, volgens Wout Derksen, vijfduizend euro per jaar. “Daarom ga je nadenken over je toekomst. Hoe zorg je voor de continuïteit van het onderwijs in Wehl?”

Visie gezamenlijk vormgeven
Dit resulteerde volgens Jolande Bisseling in het plan om samen met AllesKIDS vanuit een gezamenlijke visie kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak samen te brengen. De nevenvestiging in Nieuw-Wehl is per 1 augustus 2015 gesloten. De aanmeldingen voor het schooljaar 2013-2014 waren zodanig dat op de nevenvestiging drie jaargroepen (1, 2, 3) gecombineerd zouden moeten worden tot één groep. Ook voor de daaropvolgende jaren bedroegen de aanmeldingen minder dan 5 leerlingen per jaar. Dit was voor de directie onwenselijk.

Door het onderwijs te centreren, wordt niet alleen kwalitatief goed onderwijs gegarandeerd, maar ook alle ruimte optimaal benut. Zodoende blijft er voldoende geld over om een goede voorziening voor opvang en onderwijs in Wehl en de omgeving te behouden. Gevolg van de huisvesting van het IKC in Het Timpaan is wel dat er twee groepen (6 en 7) tijdelijk onderdak kregen in een deel van het naastgelegen voormalig gemeentehuis. Inmiddels is de krimp zover gevorderd dat van deze uitwijkmogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt.

Verschillende geldstromen
Het Timpaan kent een doorgaande lijn van het voorschoolse naar het vroegschoolse programma. Het team van medewerkers van Ester Gelsing van AllesKIDS voldoet aan de pedagogische kwaliteitseisen van de GGD die in 2016 voor alle kinder- en peuteropvang gaat gelden. Dat de opvang en onderwijs twee gescheiden geldstromen kent werd aanvankelijk als een belemmering ervaren. Het onderwijs wordt volledig bekostigd uit de rijksmiddelen. Deze middelen mogen uitsluitend worden ingezet voor onderwijs. Maar Ester Gelsing van AllesKIDS draagt als zzp-er volledig het ondernemersrisico. Daarom is het van belang dat het gezicht naar buiten solide is. Tot tevredenheid van alle partijen is hiervoor een oplossing gevonden, want Wout Derksen realiseert zich dat een optrekken in goed overleg in beider belang is. Henkjan Kok in zijn rol als procesbegeleider krimp, ziet het als zijn taak om op gemeentelijk en politiek niveau beleidsveranderingen teweeg te brengen.

Regie in eigen hand
Frans de Vijlder was tijdens zijn inleiding zichtbaar enthousiast over hetgeen hij bij Het Timpaan in Wehl aantrof. Zijn titel ‘Goed bestuur in en om het IKC’ baseerde hij op het drieluik: wat denken we bij goed (of slecht) bestuur; professionals moeten aan het roer en gemeenten moeten leren denken in processen i.p.v. projecten. Delen daarvan waren duidelijk te herkennen in het beleid van Het Timpaan. Frans de Vijlder stond stil bij de vraag wat Goed Bestuur eigenlijk inhoudt.

Belangrijk vindt hij het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Hiervoor moeten de beleidsdoelstellingen op efficiënte en effectieve wijze worden gerealiseerd. Dat kan alleen als er in alle openheid over gecommuniceerd kan worden. Frans Vijlder pleitte ook voor een platte organisatiestructuur, waarbij professionals van alle disciplines aan bod komen. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat goed bestuur mensenwerk blijft, dat bottum-up tot stand moet komen. Door vanaf de werkvloer de professionals bij het beleid te betrekken creëert men een verantwoordelijkheidgericht denken in plaats van louter taakgericht denken. De solist van nu moet een netwerkprofessional worden. Zeker bij een Integraal Kindcentrum, waar zoveel disciplines samenwerken is dit aan de orde. De ontwikkeling van het kind begint immers bij de kinderopvang!

Professionals aan het roer
Frans de Vijlder noemde een aantal consequenties waaronder inter-professionaliteit. Samenwerking tussen professionals verlopen in de praktijk vaak moeilijk. Ook de structuur en de organisatie van een IKC op zich bemoeilijken vaak samenwerking van de verschillende disciplines rond het kind. Er zal een bereidheid moeten zijn om ‘vreemde ogen’ toe te laten. Door een permanente professionalisering zal er een zelfreinigend vermogen ontstaan. Professionals zullen zich wel moeten realiseren dat zij rekenschap moeten geven voor hun gevoerde beleid en de kwaliteit van de dienstverlening.
Daarvoor vindt hij een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Aan hen gaf hij het advies om in processen te leren denken in plaats van in projecten. “Om tot een beslissing te komen sluit je geen deal, maar spreek je een proces af. Dan verplaats je de aandacht van pure inhoud naar het besluitvormingstraject. De procesafspraken bieden alle partijen de gelegenheid om hun eigen belangen in beeld te houden.”

Voordeel van korte lijnen
Uit de discussie die volgde bleek dat het tussen de gemeente Doetinchem en Het Timpaan wel goed zit. Daar heeft Henkjan Kok wel een verklaring voor: “Als éénpitter heb je het voordeel met kortere lijnen in de overlegstructuur te werken. Dan ben je nu eenmaal wat slagvaardiger. Dat bewijst Het Timpaan, dat uit een bedreiging kansen wist te creëren.” Als procesbegeleider krimp begeleidt hij in Oost-Gelderland basisscholen bij de vraag hoe om te gaan met de krimp. Dat Het Timpaan omgaat met de krimp verklaart hij onder meer door de slagkracht van de directie en de grootte van de school.

Wout Derksen geeft toe dat hij voor vele beslissingen het mandaat van het bestuur heeft en dus snel kan handelen als er knopen moeten worden doorgehakt of kansen zich plotseling voordoen. “Het is voor een heel groot gedeelte gewoon gezond verstand en het lef om als ondernemer te durven denken. Als we alles hadden gedaan wat ons geadviseerd werd, hadden we nooit dit gebouw voor het beschikbare budget kunnen realiseren. Door de regie in eigen hand te houden hebben we één miljoen euro kunnen besparen.”

Niet alleen cognitieve ontwikkelingen
Het Timpaan besteedt niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen maar ook aan de motorische, sociale en culturele ontwikkeling van het kind. Naast het opbrengst gericht werken en het handelingsgericht werken worden leraren van Het Timpaan opgeleid tot dans-, theater-, beeldende vorming- of multimediaspecialisten.
Verder zegt de directie zich bezig te houden met een veilige schoolroute wanneer de nevenvestiging gesloten wordt en de Nieuw-Wehlse kinderen dagelijks naar Wehl fietsen. “We zorgen in overleg met de ouders dat de kinderen veilig over straat kunnen. We zijn immers de aangevers richting de gemeenten omdat we zo dicht op de dagelijkse praktijk zitten.”
 
Tot slot
Onder de aanwezigen waren behalve gemeenteambtenaren opvallend veel vertegenwoordigers uit de kinderopvang aanwezig. Zij mengden zich in vele discussies. Van een afsluiting kon nauwelijks sprake zijn, want de discussie ging tijdens de lunch gewoon door. De IJsselgroep kan terugzien op een vruchtbare bijeenkomst, waarvan de positieve effecten in de toekomst zeker merkbaar zullen zijn.

Geïnteresseerd in het IJsselgroep IKC model of in het IKC CIRCUIT?
Vraag onze brochure aan of bel/mail naar:

 
Margareth Arnts
MAPD Advies, Adviesbureau voor Organisatie en Huisvesting Opvang en Onderwijs
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
T: 06-41719913

Henkjan Kok, IJsselgroep
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
T: 06-50503897

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave