Gemeente Winterswijk houdt gevolgen krimp op afstand: “Het Gerrit Komrij College biedt als multifunctioneel gebouw veel faciliteiten voor de hele gemeenschap”

E-mailadres Afdrukken

De Achterhoek is een gebied dat met een teruglopend aantal leerlingen te maken heeft. Voor de gemeente Winterswijk aanleiding om een multifunctionele accommodatie te bouwen, gelegen aan het station, waarin een school, de bibliotheek en een sporthal zijn ondergebracht. Drie scholen zijn hiervoor samengevoegd tot een unielocatie dat als het Gerrit Komrij College op 29 september jl. haar deuren opende voor alle belangstellenden. “Gezien het grote aantal reacties voorzien we met al onze faciliteiten in de behoefte van de inwoners van de gemeente Winterswijk”, vertelt een trotse rector Jan Paul Beekman. Schoolfacilities sprak met hem en de directeur facilitaire dienst Ed de Graaf.

“Toen de plannen werden gemaakt voor deze school was één van de eerste vragen voor hoeveel leerlingen we gingen bouwen. We hadden toen ruim dertienhonderd leerlingen en zouden nog wat gaan groeien. De krimp zit nu in het PO en wij zullen daar dan pas over drie jaar mee te maken krijgen. Gelukkig heeft de gemeente samen met ons besloten toch voor veertienhonderd leerlingen te gaan bouwen, waarbij we weten dat er in 2030 nog maar negenhonderd van over zijn.” Voor Jan Paul Beekman doemt de vraag op wat te doen met de overige leegstaande ruimte. Daarom is ingezet op de brede school waarin alle inwoners van Winterswijk zich herkennen. In die opzet is de gemeente volgens hem geslaagd. “Er zijn allerlei voorzieningen die verdwijnen, die zouden we hier kunnen overnemen. Dus het Gerrit Komrij College heeft een wijkfunctie.”

Anticiperen op krimp

Jan Paul Beekman (links) en Ed de Graaf

Dit gebouw is niet alleen neergezet omdat de andere gebouwen verouderd waren, maar ook vanuit de krimpgedachte was het niet reëel om drie scholen open te houden. Ed de Graaf: “Daar zit zoveel overhead in, qua energiekosten en onderhoud aan de gebouwen, maar ook aan organisatorische ondersteuning, die was veel groter dan nu. Met de verhuizing naar dit nieuwe pand hebben we hiervan de consequenties genomen, dus ingekrompen. Maar – en daar maak ik me echt zorgen over – zal het nieuwe bekostigingsstelsel ons in de problemen brengen. Daar zit een soort anti-fusie-prikkel in.” In gesprekken met de VO-raad hebben beide heren al duidelijk gemaakt dat als je echt iets wilt doen aan krimp, je met scholen als het Gerrit Komrij College iets zult moeten. “Want als dat bekostigingsstelsel doorgaat zullen we met drie ton minder per jaar moeten zien rond te komen. Dan wordt het een moeilijk verhaal.”

Samenwerking was uniek

Het bouwteam heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt en zijn er volgens Ed de Graaf in geslaagd om een uniek schoolgebouw neer te zetten. Er is veel aandacht besteed om het bijzondere concept passend te maken binnen het financiële kader. Met name binnenhuisarchitect Peter van Benthem van Radius had daar een goede visie op. Doelmatigheid en functionaliteit waren ook bij hem de doelstellingen. Ook directeur Henry Hegeman van WBC Bouwgroep B.V. en architect Marcel Seelen van BDP Khandekar vinden dat het bouwteam daarin ruimschoots is geslaagd. Zowel WBC als architectenbureau BDP Khandekar is gespecialiseerd in scholen en multifunctionele gebouwen. “In Engeland hebben we veel soortgelijke opdrachten, maar in Nederland is het Gerrit Komrij College uniek”, vertelt Marcel Seelen. “Met onze ontwerpen wijken wij enigszins af van de Nederlandse traditie. En daar was de gemeente Winterswijk naar op zoek. Wij bouwen compact en houden rekening met de context en structuur van de omgeving. Daarbij willen we gebouwen vriendelijker maken. Er is dan ook veel gebruik gemaakt van vloeiende, zachte vormen.”

Transparantie staat centraal

Op het plein ontmoeten mensen elkaar; de Basket is een eyecatcher.

De basket zorgt volgens Marcel Seelen voor volume in het atrium en dient als eyecatcher. “Het atrium is een open plein, waar mensen elkaar ontmoeten. De gemeente wilde dat de school als een katalysator zou dienen voor de ontwikkeling van de spoorzone en de barrière die het spoor vormt, wegneemt. Het gebouw is zo ontworpen dat het opgenomen is in de wandelroute. We hebben als het ware de buitenruimte door laten lopen en door het gebruik van glas brengen we de wereld naar binnen. Transparantie staat centraal. Ook is rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Daardoor is de zuidkant van het gebouw lager dan de noordkant.”

De grootste verandering is volgens Ed de Graaf toch wel dat alle leerlingen in één gebouw zitten, van blauwe overall tot witte koksmuts en leerlingen van de theoretische richtingen. Ze zien elkaar, ontmoeten elkaar in het atrium en in de kantine. Dat bevordert respect en samenwerking. En dat geldt natuurlijk ook voor de docenten. Het gebouw is heel transparant. “We hebben zicht op wat er in Winterswijk gebeurt, maar mensen kunnen ook naar binnen kijken. Dat was best even wennen.”

Kleinschalig gewaarborgd

Het nieuwe gebouw is naast transparant ook vrolijk en kleurrijk en past hierdoor perfect in het hedendaagse onderwijs. Ed de Graaf: “Alle afdelingen hebben een eigen plek die herkenbaar is aan de kleuren en inrichting. Duurzaamheid is daarbij een uitgangspunt geweest. Neem bijvoorbeeld de stoelen in de leslokalen. Die zijn flexibel, ergonomisch en aangepast aan het karakter van de hedendaags jongeren. Bovendien hebben ze hippe kleuren. Hoewel het gebouw groot is, is de kleinschaligheid gewaarborgd. Daar ben ik erg blij mee. Iedere afdeling heeft een zelfwerkzaamheidruimte met computers en loungeplekken waar de leerlingen zelf of in groepjes aan het werk kunnen of even kunnen ontspannen. Dat hebben we op proef al op de Zonnebrink gedaan en werkt uitstekend. Rondom de leerpleinen liggen de lokalen, waar klassikaal les wordt gegeven. Daarnaast zijn er de specials in de basket zoals het theater, muziek en science.”

Voor de hele gemeenschap

In de zuidvleugel van het Gerrit Komrij College maakt de Bibliotheek Winterswijk gebruik van twee verdiepingen. De bibliotheek heeft een eigen ingang aan de zuidkant, maar het is ook mogelijk om via de centrale hal van de school de bibliotheek te bezoeken. De Bibliotheek ondersteunt al jaren het onderwijs op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Nu, in één gebouw, wordt het leggen van contact en het gebruik maken van elkaars deskundigheid en dienstverlening alleen maar eenvoudiger. Maar natuurlijk is én blijft de Bibliotheek Winterswijk bedoeld voor alle inwoners van Winterswijk.

Het Gerrit Komrij College, de bibliotheek en de naastgelegen sporthal bieden veel faciliteiten voor de hele gemeenschap. Tijdens de open dagen, mede georganiseerd met de gemeente, de bibliotheek, de NS en ProRail, zegt Jan Paul Beekman geraakt te zijn door de warme reacties van de Winterswijkse bevolking die in grote getale van de uitnodiging gebruik maakte om tijdens de opening een kijkje te komen nemen. Jan Paul Beekman: “Het waren mooie, bruisende dagen!”

Achterhoek op de kaart

Van nog groter belang vinden beide heren dat het onderwijs in de Achterhoek op de kaart is gezet. “Er is geen onderscheid meer is. Dat is goed voor het imago van de opleidingen. Iedereen kan kennismaken met elkaars richting, waardoor je van elkaar leert en elkaar nog meer respecteert. Bovendien biedt de samenvoeging voordelen voor de docenten. Zij treffen elkaar makkelijker wat de samenwerking bevordert. Hier komen vaak de mooiste nieuwe ideeën en plannen uit voort.” Vanwege het unieke karakter van het Gerrit Komrij College komt Schoolfacilities hier nog uitgebreid op terug. Met onder andere alle partijen die bij de totstandkoming van dit initiatief zijn betrokken zal een symposium worden georganiseerd, waarvoor u nog wordt uitgenodigd. Hiervoor is op deze locatie een uitstekende gelegenheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ed de Graaf ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of de redactie van Schoolfacilities ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Met dank aan IdeeMedia voor het gebruik van de foto's.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners