Arno Lentfert: "Krimp in Achterhoek vraagt om maatwerk en vernieuwende ideeën voor onderwijs"

E-mailadres Afdrukken

Het onderwijs in de Achterhoek staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Minder leerlingen, lege klaslokalen en kleinere schoolbesturen. Als gevolg zal er minder geld van de overheid komen en neemt de werkgelegenheid af. Met de conferentie "Krimp, samen staan we sterk", die Stichting Lima op 14 maart samen met KPC Groep heeft georganiseerd, is het startsein gegeven om de problemen te duiden en om na te denken over duurzame oplossingen om de krimp het hoofd te bieden, zodat ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de regio kan worden gegeven. "De problematiek van krimp heeft zich nog niet eerder op zo'n grote schaal voorgedaan. Dit waait niet over, dit is de uitdaging waar we nu voor staan", aldus Arno Lentfert, algemeen directeur Stichting Lima en initiatiefnemer voor de conferentie.

Halvering aantal basisscholen

De komende decennia krijgt de Achterhoek te maken met een afname van de bevolking. Naar verwachting kan de Achterhoek in 2020 toe met de helft van het aantal basisscholen en blijven er mogelijk alleen kleine scholen over. Onderwijskwaliteit staat bovenaan, waardoor het steeds moeilijker zal worden om de bestaande spreiding van scholen van een bepaalde denominatie (openbaar, protestants-christelijk en katholiek) te garanderen en het huidig aantal scholen te handhaven. Burgemeester Heijman gaf aan dat ook de gemeente Oost Gelre de dans niet zal ontspringen. "Ook bij ons heeft de krimp geleidelijk ingezet. Het is goed om het er nu samen over te hebben. De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Daarvoor bestaan geen voor de handliggende oplossingen, dit vraagt om maatwerk."

Ervaringsdeskundige Leo Niessen, voorzitter van de themagroep onderwijs Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling maakte op de conferentie nog eens duidelijk dat de cijfers er niet om liegen. Wil je kwaliteit van het onderwijs vooropstellen, ook in 2020, dan is het zaak om nu al orde op zaken te stellen. "Dat betekent wel dat je discussies voert over kinderen die er nog niet zijn, met de ouders van nu."

Actief nadenken

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat vanaf nu actief zal moeten worden nagedacht over investeringen in kwaliteit en over innovatieve en creatieve oplossingen wat betreft financiën, personeel en huisvesting om in 2020 onderwijs van hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden. Ook werden 14 maart enkele ingrediënten benoemd die ervoor moeten zorgen dat het onderwijs in de toekomst van hoogwaardige kwaliteit blijft. Frans Stieber, directeur Reflexis (Reflexis Openbaar Basisonderwijs verzorgt het openbaar onderwijs op acht scholen in de gemeenten Aalten, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek) gaf aan dat slagvaardige besturen een belangrijke vereiste zijn. Verder gaf hij aan dat ook in de toekomst het uitgangspunt moet zijn dat scholen kunnen bieden wat ouders willen. Het onderwijsaanbod moet veelzijdig blijven. Als er minder scholen zijn, dan moeten die meer gaan bieden en zich gaan profileren, zodat ouders veel keuzemogelijkheden hebben. Ook is het volgens Stieber van belang om ouders nauw bij de school te gaan betrekken.

Begrip en draagvlak

Op de conferentie waren naast de directeuren van de LIMA-scholen en de algemeen directeuren van andere PO- en VO-besturen uit de regio, ook een aantal leerkrachten aanwezig. Zij gaven aan dat krimp in de Achterhoek zeker impact heeft op het onderwijs en consequenties zal hebben voor het aantal scholen en de werkgelegenheid. Ook gaven deze participanten aan dat het niet verantwoord is de kop in het zand te steken. Ze vonden het initiatief van de conferentie, als start om na te denken over duurzame oplossingen, dan ook erg zinvol. Het is duidelijk dat de conferentie heeft geleid tot begrip en draagvlak van alle betrokken partijen over de consequenties van krimp voor het onderwijs. Schoolbesturen en gemeentes zitten nu veel meer op één lijn als het gaat om het zoeken naar oplossingen die leiden tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de toekomst.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners