Administratie

Bedrijfsvoering - Administratie

Schoolbestuur: “Bent u klaar voor de volgende fase?”

Schoolbestuur: “Bent u klaar voor de volgende fase?”

Onderwijsinstellingen hebben als doelstellingen het leveren van goed onderwijs. Hiertoe dienen de middelen die ter beschikking staan doelmatig worden ingezet. Dit is voor veel onderwijsinstellingen geen eenvoudige zaak. De financiële crisis, de krimp van de leerlingaantallen, de invoering van passend onderwijs en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud leggen druk op de onderwijsdoelstellingen enerzijds en de inzet van middelen anderzijds. Veel onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met exploitatietekorten of deze worden gemaskeerd door extra inkomsten op de valreep van het jaar. Om deze tekorten te beheersen of terug te dringen worden maatregelen genomen die mogelijk weer de onderwijsdoelstellingen kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de grotere klassen door bezuinigingen op het personeel.

 
Bedrijfsvoering - Administratie

“Ontbreken van duidelijk meerjarenperspectief oorzaak van financiële problemen in onderwijsinstellingen”

“Ontbreken van duidelijk meerjarenperspectief oorzaak van financiële problemen in onderwijsinstellingen”

De eerste onderwijsinstelling is inmiddels failliet verklaard. Een groot onderwijsconglomeraat staat op omvallen en kan op het nippertje gered worden. Volgens de berichten dreigen circa 30 stichtingen in het primair onderwijs en een onbekend aantal i...

Bedrijfsvoering - Administratie

Marc Gersen, lid Kenniskring HRM: “Generatiemanagement is niets anders dan zorgvuldig met je mensen omgaan”

Marc Gersen, lid Kenniskring HRM: “Generatiemanagement is niets anders dan zorgvuldig met je mensen omgaan”

In iedere onderwijsorganisatie werken mensen van verschillende leeftijden samen. Zeker als de leeftijdsverschillen groot zijn, kan de onderlinge communicatie stroef verlopen, met allerlei vervelende consequenties voor het functioneren van de school. ...

Bedrijfsvoering - Administratie

Rob Westerdijk, businessmanager HAN: “HRdigitaal maakt het voor schoolbestuurders mogelijk individuele prestaties te meten”

Rob Westerdijk, businessmanager HAN: “HRdigitaal maakt het voor schoolbestuurders mogelijk individuele prestaties te meten”

Prestatiebeloning heeft ook in het onderwijs zijn intrede gedaan. Het kabinet Rutte heeft hiervoor ruimte gemaakt, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door schoolbesturen een resultaatgericht beleid te laten voeren. Los van de v...

Bedrijfsvoering - Administratie

Ger Simjouw: "Met nieuw managementsysteem van Unit4 beter sturen op efficiency en kwaliteit"

Ger Simjouw:

Stichting Prosco neemt in schooljaar 2011-2012 als eerste administratieve dienstverlener het nieuwe managementinformatiesysteem voor onderwijsinstellingen van UNIT4 in gebruik. Prosco zet UNIT4 EMS (Educational Management System) in om de administrat...

Bedrijfsvoering - Administratie

Patty Proenings: "Eigen financieel deskundige garandeert sterker fundament onder beleid"

Patty Proenings:

Staatssecretaris Dijksma vindt dat schoolbesturen zelf voldoende financiële deskundigheid moeten hebben om op een verantwoorde wijze beleid te kunnen uitstippelen. Nu leunen veel besturen voor die kennis op administratiekantoren. Patty Proenings...

Bedrijfsvoering - Administratie

Rick de Wit, Infinite Financieel: "De ene overhead is de andere niet"

Rick de Wit, Infinite Financieel:

In tijden van bezuinigingen kun je er op wachten: mensen die verkondigen dat de overhead met gemak ingekrompen kan worden. Over overhead bestaan veel vooroordelen en misverstanden. Het is heel bijzonder dat een belangrijk bedrijfsonderdeel, ongeveer ...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners