'No cure no pay' in inkoopconsultancy: pas op de adders onder het gras

E-mailadres Afdrukken

Als onderwijsorganisatie wilt u graag kosten besparen, liefst zonder daarbij risico’s te lopen. Het inhuren van een inkoopadviseur die werkt volgens het principe van ‘no cure no pay’ lijkt hierbij een voordelige oplossing. Maar pas op: een adder zit onder het gras.

Wat is ‘no cure no pay’?

Adviseurs kunnen hun klanten diensten aanbieden volgens het principe van ‘no cure no pay’. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een dienstverlener in te schakelen, zonder daarbij op te hoeven draaien voor de kosten wanneer de eindresultaten niet voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen. Letselschadeadvocaten werken bijvoorbeeld met dit principe en ook in de inkoopconsultancy komt het voor.

Wanneer is er sprake van ‘cure’ ?

Binnen de inkoopconsultancy is het moeilijk te bepalen in welke mate de ‘cure’ (mate van kostenbesparing) is gerealiseerd. De hoogte van de geprognosticeerde besparing wordt hierbij soms als maatstaf genomen, maar besparingen worden pas definitief gerealiseerd bij het uitputten van het afgesloten contract. Tevens spelen veranderingen in de markt en het product waarvoor het contract is afgesloten een rol. De geprognosticeerde kostenbesparingen blijven hierdoor lange tijd onzeker.

Door slim inkopen en aanbesteden kan uw organisatie veel geld besparen. Pro Mereor helpt het onderwijs daarbij, al sinds 1995.

Het huidige financieringsstelsel biedt schoolbesturen de kans om efficiënter in te kopen en meer geld over te houden voor het onderwijs zelf. De ervaring leert dat het om aanzienlijke bedragen kan gaan. Dat maakt het de moeite waard om uw inkoopfunctie tegen het licht te houden. Meubilair, drukwerk en papier, ICT, schoonmaakdiensten, schoolboeken en gebouwenonderhoud... Door deze posten op een slimme manier aan te besteden kunt u structureel geld besparen, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de geleverde diensten en producten wordt verbeterd. Denk aan collectieve inkoop of het starten van een nieuwe aanbesteding. Pro Mereor helpt u bij de begeleiding van aanbestedingsprocedures en het realiseren van structurele kostenbesparingen.

Diverse schoolbesturen hebben al ontdekt dat het loont om aandacht te besteden aan de inkoopfunctie. Zoals de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam, het bestuur van dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem en omgeving. Deze onderwijsorganisatie koopt jaarlijks voor miljoenen Euro’s in aan energie, meubilair, ICT-hardware, catering, drukwerk, kantoorartikelen, schoonmaak, installatieonderhoud en tuinonderhoud. Door een professionele aanpak van de inkoopfunctie heeft Quadraam aanzienlijke besparingen gerealiseerd.

Pro Mereor is gespecialiseerd in advisering en ondersteuning van zowel het PO en VO als het MBO en hoger onderwijs. www.pro-mereor.nl

Kwaliteit ontbreekt

Opdrachtgevers maken bezwaar tegen de onbalans in het risico voor de adviseur en de potentiële opbrengsten die daar tegenover staan. De adviseur die werkt volgens het principe van ‘no cure no pay’ heeft immers een groot belang bij het realiseren van een hoge besparing op korte termijn. Dit resulteert bijvoorbeeld in het uitknijpen van de bestaande leverancier. Of in het uitknijpen van de kwalitatieve specificaties. Deze focus op de korte termijn zal in het verdere traject, tijdens de implementatie en de uitputting van het contract, negatief voelbaar zijn bij de onderwijsorganisatie, als blijkt dat de leverancier het kwaliteitsniveau moet aanpassen of het afnamepatroon wijzigt ten opzichte van de prognose. Goedkoop blijkt dan duurkoop, en u zit met de brokken. De adviseur vraagt betaling over de geprognosticeerde kostenbesparingen op de korte termijn en ontwijkt de negatieve gevolgen die later ontstaan.

Good governance

Ook wat betreft de rechtmatigheid doet ‘no cure no pay’ de wenkbrauwen fronsen. Onderwijsorganisaties hebben immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dienen als zodanig verantwoording af te leggen over hun gevoerde beleid. Bij de ‘no cure no pay’-werkwijze komt het gelijkheidsbeginsel tussen ondernemers in het geding, terwijl de nieuwe aanbestedingswetgeving juist toeziet op eerlijke mededinging. Bovendien kunnen vraagtekens worden gezet bij de ethische handelswijze van de adviseur.

Resultaatverplichting

Het aangaan van een verbintenis op kwantitatieve aspecten (laagste prijs) is gericht op de korte termijn, waarbij het resultaat op de lange termijn onzeker blijft. Daarom lijkt een beloningssystematiek die ook gebaseerd is op het kwaliteitsaspect een betere incentive. Hierbij maken opdrachtgever en adviseur afspraken over de te behalen doelen, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten worden meegewogen. Met een goede prijskwaliteitverhouding en lagere risico’s tot gevolg.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners