Virtueel marktplein TenderNed

E-mailadres Afdrukken

Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op een goed gevulde tribune. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. In deze terugkerende column probeert Pro Mereor Inkoopkenniscentrum de inkoopprofessionals uit het onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden en de voordelen.

Op 9 november 2011 is door minister Maxime Verhagen het startsein gegeven voor TenderNed. Dit is een virtueel marktplein waar overheden en ondernemingen elkaar vinden. Vanaf deze datum is het voor aanbestedende diensten mogelijk om hun opdrachten op TenderNed te publiceren. Voor alle opdrachten die in Nederland openbaar aangekondigd worden is het (vanaf de invoering van de nieuwe aanbestedingswet) verplicht om dit te publiceren op TenderNed.1) Onder andere ministeries, gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen hun te vergeven opdrachten op TenderNeded publiceren. TenderNed verzorgt namens aanbestedende dienst de vooraankondiging en de gunning van een aanbesteding en biedt onder andere mogelijkheden als elektronische inlichtingen, inschrijving en beoordeling van inschrijvingen.

De voordelen van TenderNed:

  • lastenverlichting en uniformiteit in het aanbesteden;
  • volledige ondersteuning in het aanbestedingsproces;
  • minder vormfouten;
  • eenmalige registratie gegevens/aanbestedingspaspoort;
  • virtueel marktplein.

Het gebruik van TenderNed moet ervoor zorgen dat ondernemers minder administratieve lasten gaan krijgen. Dit komt onder andere doordat ondernemers hun bedrijfsgegevens maar één keer hoeven in te vullen. Contactinformatie en referentieprojecten dienen zij eenmalig in TenderNed te laten registreren. Hierna dient de ondernemer slechts een 'update' uit te voeren over deze gegevens en bij elke nieuwe aanbesteding kunnen deze gegevens wederom gebruikt worden. Op dit moment zijn ondernemers nog enorm veel tijd kwijt met het kopiëren en verzenden van gegevens naar de aanbestedende dienst. Uniformiteit wordt verkregen doordat het systeem voorbeelddocumenten levert en alle partijen een eenduidige aanbestedingsprocedure volgen. Op het virtuele marktplein worden de aankondigingen geplaatst waarbij op elektronische wijze geïnteresseerde ondernemers zich niet alleen aanmelden, maar ook in kunnen schrijven op potentiële opdrachten.

Nieuwe aanbestedingswet en TenderNed

Op 14 februari 2012 is het ‘voorstel’ van de ‘nieuwe aanbestedingswet’ door de Tweede Kamer aangenomen. Dit is niet de eerste keer dat ‘een nieuwe aanbestedingswet’ door de Tweede kamer is aangenomen. Een eerder voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet werd namelijk in september 2006 aangenomen door de Tweede Kamer.2) De Eerste Kamer maakte vervolgens op 8 juli 2008 korte metten met deze wet.3) Het is dus maar de vraag of het wetsvoorstel van 14 februari 2012 wel door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Niet op de laatste plaats omdat er nieuwe concept Europese richtlijnen over aanbesteden aankomen die vervolgens (als deze worden aangenomen) door alle lidstaten geïmplementeerd dienen te worden.

Mocht het voorstel van de nieuwe aanbestedingswet door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan wordt TenderNed een verplicht systeem voor aanbestedingen. Alle aanbestedende diensten in Nederland zijn dan verplicht om opdrachten die ze openbaar maken, aan te kondigen op TenderNed. De nieuwe aanbestedingswet geeft duidelijk aan waar aanbestedende diensten en geïnteresseerde ondernemers zich aan moeten houden. Bij het opstellen van deze wet heeft de nadruk gelegen op het vergroten van de kansen op opdrachten voor het midden en kleinbedrijf. Niet alleen wordt het clusteren van opdrachten aan banden gelegd, maar ook het gebruik van (buitensporige) omzeteisen wordt tegengegaan. Voorop staat dat aanbestedende diensten nu moeten motiveren waarom een omzeteis wordt geëist en deze eis dient tenminste proportioneel te zijn. Hetzelfde geldt voor de gunning met als criterium laagste prijs. In principe dien je alleen gebruik te maken van het criterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Laagste prijs is slechts toegestaan wanneer dit ‘goed’ gemotiveerd kan worden. Wat zal worden verstaan onder ‘goed’ zal de komende jaren middels jurisprudentie moeten blijken.

Aanbestedingsrichtlijn

Op 20 december 2011 zijn er door de Europese Commissie nieuwe voorstellen voor de aanbestedingsrichtlijn bekend gemaakt.4) Zoals het er nu naar uitziet zitten er discrepanties tussen de ‘nieuwe’ aanbestedingswet en de Europese richtlijnen. Indien deze richtlijnen worden aangenomen dient onze wetgeving daarop aangepast te worden. De verwachting is dan dat (op zijn vroegst)medio 2014 deze richtlijnen geïmplementeerd moeten worden.

TenderNed voor het onderwijs

Onderwijsinstellingen nemen bij een aanbesteding veelal een aanbesteding- of inkoopadviseur in de arm. Om met TenderNed te kunnen werken dient een aanbestedende dienst een externe adviseur uit te nodigen (toestemming te geven) om namens hun aanbestedingen aan te maken en te publiceren voor TenderNed. Het is de aanbestedende dienst die bepaalt welke rechten er aan de adviseur worden toegekend. De adviseur dient zelf een gebruikersaccount bij TenderNed aan te maken. Op het moment dat de adviseur de uitnodiging van aanbestedende dienst heeft geaccepteerd kan deze aan de slag met TenderNed.

Concluderend

We kunnen stellen dat er de komende jaren nog veel gaat veranderen op het gebied van aanbesteden. Niet alleen moeten de digitale procedures uiteindelijk een kostenbesparing voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers gaan opleveren maar ook dienen meer opdrachten bij het midden en kleinbedrijf terecht te komen. Het is nu afwachten of de Eerste Kamer akkoord zal gaan met de nieuwe aanbestedingswet. In ieder geval zullen onderwijsinstellingen de komende tijd steeds meer kennis gaan maken met TenderNed.

____________________

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32440 nr. A.
  2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30.501
  3. Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 501, A
  4. Europese Commissie, IP/11/1580, 20 december 2011

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners