Scholen betalen een veel te hoge prijs voor leermiddelen

november 2011 Sijko Wierenga, Strategisch Adviseur Onderwijs Ricoh Bedrijfsvoering - Aanbesteden
Afdrukken

Schooldirecties hebben bij het bestaande businessmodel rond de levering van schoolboeken het gevoel dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Dat gevoel is terecht. Teveel partijen in de keten moeten hun rendement op de bedrijfsvoering halen, met als gevolg dat er teveel betaald wordt voor een schoolboek. De enigen die daar iets aan kunnen doen zijn de scholen zelf. Alleen zij kunnen bij de aanbesteding de uitvraag zo formuleren dat de bestaande ketenverhoudingen moeten veranderen. Ricoh wil hen daarbij graag adviseren en ondersteunen.

Scholen besteden meestal eens in de vier jaar Europees aan voor leermiddelen. De huidige opzet biedt weinig vrijheid om het lesmateriaal aan te passen aan veranderende vakinhoudelijke of onderwijskundige inzichten. De contracten zijn immers afgestemd op de levering en logistiek van boeken. Bovendien zijn de budgetten gefixeerd, dus er is gedurende die periode van vier jaar weinig financiële ruimte voor docenten die de ambitie hebben om zelf lesmateriaal te ontwerpen.
Door de wet op de gratis schoolboeken is er de afgelopen jaren op VOscholen veel bezuinigd op leermiddelen. Doordat de kosten van schoolboeken niet meer mogen worden doorberekend aan de ouders worden scholen gedwongen om binnen het budget te blijven. Het meest zichtbare effect van die bezuinigingswoede is de werkboeken afschaffen. Hoewel die bezuinigingen in financieel opzicht succesvol waren, zijn docenten nu minder goed gefaciliteerd om de lesmaterialen te kiezen die zij echt nodig hebben. Scholen lopen daardoor het risico dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

Aansluiten op het onderwijs

De manier waarop wordt aanbesteed en de bezuinigingen op leermiddelen staan lijnrecht tegenover datgene wat een school graag wil: de leerling maatwerk aanbieden en de keuze voor een tekstboek, werkboek, digitaal materiaal, etc. op het laagst mogelijke niveau neer te leggen, namelijk bij de docent of vaksectie. Vanuit hun inhoudelijke visie op onderwijs kunnen zij immers het best beoordelen welke materialen ze willen gebruiken. Ricoh signaleerde deze ontwikkeling al een aantal jaren geleden en heeft in de afgelopen periode tools ontwikkeld waarmee scholen hun leermiddelen beter en meer toekomstgericht kunnen laten aansluiten op het onderwijs. Met Book2Fit is er nu een platform voor de docent voor het zoeken, vinden en arrangeren van lesmateriaal, waarbij de directie voortdurend grip heeft op de kosten.

Flexibel en kostenbesparend

Met Book2Fit biedt Ricoh scholen vooral flexibiliteit. In plaats van leermiddelen eens per vier jaar vast te leggen, kan een school op elk gewenst moment leermiddelen kiezen, bewerken en bestellen in een verschijningsvorm naar keuze. Maatwerk dus, en grip op de kosten. Scholen met weinig budget kunnen voor basismateriaal van een uitgever kiezen en dat zelf aanvullen met eigen materiaal of materiaal van bronnen als Wikiwijs, zodat ze toch een volwaardig lespakket hebben. Ricoh werkt samen met uitgevers van leermiddelen en zorgt – in het geval van boeken – voor de productie en distributie.

Traditionele keten kosten schoolboeken

In de traditionele keten rond de levering van schoolboeken betalen scholen teveel. Laten we er eens vanuit gaan dat distributeurs en uitgeverijen voor hun producten en diensten een brutomarge percentage van 12% hanteren. Een eerlijke prijs voor een schoolboek zou dus de kostprijs plus 12% marge zijn. Maar in de huidige keten zijn meerdere bedrijven betrokken bij de totstandkoming en distributie van een schoolboek, die allemaal werken met deze percentages, soms voor elk intern proces rond dat schoolboek.

Marges

In de praktijk wordt de marge op een schoolboek opgebouwd uit de volgende elementen:

De marge die de distributeur rekent op inkoop is een ongewenste margeop- marge situatie. Als er bovendien een mogelijkheid zou zijn om PDF's te bestellen (voor een deel van de leermiddelen) kunnen ook nog eens de kosten en marge voor productie en distributie een stuk lager uitpakken.

Overbodige content

De meeste docenten gebruiken maar een deel van de tekstboeken. Sommige hoofdstukken worden overgeslagen. Als een boek maar voor 75% wordt gebruikt, zou dat 25% goedkoper moeten zijn, want voor hoofdstukken die je niet gebruikt wil je ook niet betalen.

Conclusie

Door de uitvraag in Europese aanbestedingen anders te formuleren kunnen scholen minimaal 12% besparen op de kosten voor leermiddelen.

Advies en ondersteuning

Vanuit praktisch en financieel perspectief is Book2Fit voor veel scholen een interessant alternatief, maar Book2Fit sluit niet aan op de uitvraag, zoals die in gangbare aanbestedingen wordt geformuleerd. Om Book2Fit werkelijk binnen handbereik van scholen te brengen gaat Ricoh schooldirecties daarom actief adviseren en ondersteunen bij het formuleren van het bestek voor de aanbestedingen. Neem voor meer informatie contact op met Sijko Wierenga, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Deel dit artikel op:

Tags:leermiddelenaanbestedenbook2fitschoolboeken