Aanbesteden

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

De basis voor goed onderwijs is dat kinderen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om deze prestaties mogelijk te maken. Gezondheid gaat verder dan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ en de schoolbesturen in de Stadsregio Rotterdam zijn zich hier steeds meer van bewust. Tijd voor een nieuwe start!

 
Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Gilde Opleidingen kreeg met Best Value Procurement 'Meer waar voor haar geld'

Gilde Opleidingen kreeg met Best Value Procurement 'Meer waar voor haar geld'

Dick van Gasselt, Hoofd Huisvesting bij Gilde Opleidingen legde tijdens een onlangs gehouden seminar aan een select publiek uit waarom hij koos bij de aanbesteding van de renovatie van een van hun schoolgebouw aan de Groenveldsingel in Venlo voor de ...

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Markt is klaar voor nieuwe manier van aanbesteden; “Denken over de bouw naar hoger niveau getild”

Markt is klaar voor nieuwe manier van aanbesteden; “Denken over de bouw naar hoger niveau getild”

Bij nieuw- of verbouw kiezen veel onderwijsinstellingen nog steeds voor een traditionele manier van aanbesteden of ze leggen de regie bij projectmanagementbureaus waarna het schoolgebouw turn key wordt opgeleverd. En dat terwijl de markt klaar is voo...

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Meer waar voor je geld met Best Value Procurement

Meer waar voor je geld met Best Value Procurement

Jaarlijks worden voor vele miljarden euro’s door besturen in het onderwijs aan werken, diensten en leveringen besteed. Een belangrijk deel van deze inkoopprocessen vindt plaats via een aanbesteding. Niet altijd wordt het beoogde doel bereikt en...

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Overheveling verantwoordelijkheid buitenonderhoud vraagt om een gedegen juridisch advies

Overheveling verantwoordelijkheid buitenonderhoud vraagt om een gedegen juridisch advies

Omdat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw, buitenonderhoud en aanpassingen van hun schoolgebouwen, zijn zij verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject van bijvoorbeeld grootschalige renovaties of nieuwbou...

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Tobias Smits, controller RENN4: “Het voorwerk van een aanbesteding is erg belangrijk, bepaal goed wat je wilt”

Tobias Smits, controller RENN4: “Het voorwerk van een aanbesteding is erg belangrijk, bepaal goed wat je wilt”

Tobias Smits is controller bij RENN4; cluster 4 onderwijs voor ruim 2000 kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Daarnaast begeleidt RENN4 ongeveer 3500 leerlingen in het re...

Bedrijfsvoering - Aanbesteden

Stichting PCBO Apeldoorn: "Om het traditionele karakter van arbodienstverleners te doorbreken is gekozen voor de prestatieinkoop methodiek"

Stichting PCBO Apeldoorn:

Stichting PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs) te Apeldoorn bestaat uit 28 basisscholen waar les gegeven wordt aan ruim 6100 leerlingen in de stad en omliggende dorpen. Richard de Groot, inkoper en contractmanager, en Claudia Vermeulen, hoof...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

september uitgave

Partners