Bedrijfsvoering

Management

Voorbereid op nieuwe scholen

Voorbereid op nieuwe scholen

De gemeente Lansingerland heeft zich goed voorbereid op de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen die 1 juni 2021 in werking treedt. Deze wet maakt het mogelijk om nieuwe scholen te stichten op basis van belangstelling van ouders (marktonderzoek) en heeft ook ruimtelijke consequenties.  

 
Management

Afspraak is afspraak!


Wat zijn de do's en don'ts bij het opstellen van een contract voor bijvoorbeeld inkoop, schoonmaak of ICT? Yvo Rampersad en Marjoleine van Leerdam, beide advocaat bij TK advocaten geven antwoord op de vragen vanuit het werkveld. Deze vragen zijn ook beantwoord tijdens de bijeenkomst van het netwerk Bedrijfsvoering op 3 juni 2021.

Management

Onderwijs in tijden van corona


Onderwijs in tijden van corona: dat is juridisch gezien best complex. Daarom schetsen PCBO Amersfoort, TK advocaten en Schoolfacilities een aantal praktijksituaties met suggesties hoe te handelen. Dat doen we aan de hand van vijf thema's, zoals ook op 11 maart 2021 is besproken met het netwerk Bedrijfsvoering.

Management

Een school voor de buurt

Een school voor de buurt

De Bisschop Bekkersschool in Groningen hoopt met een nieuwe school nog beter in te kunnen spelen op de problematiek in de wijk Paddepoel.

Management

Les in theater; goed geregeld

Les in theater; goed geregeld

Scholen kunnen gebruik maken van theaters en sporthallen als extra lesruimte. Praktische oplossing en goed te regelen. De extra ruimte biedt scholen de mogelijkheid de hele klas in één keer fysiek les te geven en vaker dan één dag per week. Het is goed voor de kinderen en ontlast docenten.

Management

Nog geen zicht op extra geld

Voor de verduurzaming van schoolgebouwen is een flinke investering nodig. Waar het geld vandaan moet komen, is nog steeds onduidelijk.

Management

Krachtig onderwijs

Librijn staat voor krachtig onderwijs. De stichting met vijftien scholen in Delft en Rijswijk zit middenin een reorganisatie waarvoor een nieuwe strategische koers is uitgezet. Een uitdaging waar de hele organisatie onder leiding van de nieuwe bestuurder Caroline Versprille de schouders onder heeft gezet.

Management

Nieuwe koers tegen de krimp in

De 50 scholen van Stichting Carmelcollege raakt de komende acht jaar bijna een kwart van zijn leerlingen kwijt. Toch ziet bestuurder Fridse Mobach de verwachte krimp niet als grootste risico. “De vraag is vooral of we in staat zullen zijn om er goed op te anticiperen.” Met de nieuwe onderwijskundige Koers 2025 moet dat lukken, verwacht hij. “Iedereen is er enthousiast mee aan de slag gegaan.”

Opleidingen

Kennisnetwerk Bedrijfsvoering

Schoolfacilities en TK Advocaten bundelen hun krachten en starten in 2021 met een interactief kennisnetwerk 'Bedrijfsvoering in het onderwijs'. Tijdens de online netwerkbijeenkomsten bespreken we met elkaar de actualiteiten rond inkoop en aanbesteding, contractmanagement, fiscaliteiten, gegevensbescherming of een ander thema. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het PO, VO, MBO, HBO en WO.

Trefwoorden

laatste uitgave