Bedrijfsvoering

Aanbesteden

Waarom een FMIS onmisbaar is

 Waarom een FMIS onmisbaar is

Binnen de zorg en de zakelijke dienstverlening maakt een ruime meerderheid van de organisaties gebruik van een FMIS: een Facilitair Management Informatie Systeem. Daar heeft het zijn meerwaarde bewezen. Binnen het onderwijs ligt dit aantal een stuk lager. Een gemiste kans, want ook onderwijsinstellingen hebben baat bij het beheersen van de ondersteunende processen. 

 
Management

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie ‘AVG-proof’.

Management

Opgave van formaat

Opgave van formaat

Het verduurzamen van gebouwen voor het onderwijs is naast een technische en financiële, ook een flinke organisatorische opgave. Om de klimaatdoelen te halen is meer nodig dan een duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onde...

Management

Nog veel maatregelen mogelijk

Nog veel maatregelen mogelijk

Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast in het onderwijs. Ook het centraal kopiëren en...

Management

Weg met onnodig verbruik!

Weg met onnodig verbruik!

Studentenhuisvesters DUWO en Idealis ontwikkelden een thermostaat die zo slim is dat de verwarming in ruimtes zich automatisch aanpast aan het gebruik. Tijdens een pilot leverde dit wel 20% energiebesparing op.

Aanbesteden

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

De basis voor goed onderwijs is dat kinderen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om deze prestaties mogelijk te maken. Gezondheid gaat verder dan het &ls...

Bevolkingskrimp

Enorme consequenties krimp

Enorme consequenties krimp

In vrijwel heel Nederland krimpt het aantal leerlingen, in de achterhoek zelfs met 30 tot 40%. Dat is op zich geen nieuws, maar het wordt nu wel steeds meer voelbaar. Minister Slob biedt hulp.

Management

Enquête: laat je stem horen

Enquête: laat je stem horen

Om een beter beeld te krijgen van het vastgoedmanagement bij scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en ander publiek vastgoed houden we een landelijke enquête onder scholen en gemeenten. 

De enquête gaat over de ervaring van scholen ...

Management

Klus (nog niet) klaar

Klus (nog niet) klaar

De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt niet voor alle scholen.

Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners