Bedrijfsvoering

Management

Weg met onnodig verbruik!

Weg met onnodig verbruik!

Studentenhuisvesters DUWO en Idealis ontwikkelden een thermostaat die zo slim is dat de verwarming in ruimtes zich automatisch aanpast aan het gebruik. Tijdens een pilot leverde dit wel 20% energiebesparing op.

 
Aanbesteden

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

Gezonde leeromgeving in de stadsregio Rotterdam; 'Ech Well'

De basis voor goed onderwijs is dat kinderen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een gezonde leer- omgeving een belangrijke voorwaarde is om deze prestaties mogelijk te maken. Gezondheid gaat verder dan het &...

Bevolkingskrimp

Enorme consequenties krimp

Enorme consequenties krimp

In vrijwel heel Nederland krimpt het aantal leerlingen, in de achterhoek zelfs met 30 tot 40%. Dat is op zich geen nieuws, maar het wordt nu wel steeds meer voelbaar. Minister Slob biedt hulp.

Management

Enquête: laat je stem horen

Enquête: laat je stem horen

Om een beter beeld te krijgen van het vastgoedmanagement bij scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en ander publiek vastgoed houden we een landelijke enquête onder scholen en gemeenten. 

De enquête gaat over de ervaring van scholen ...

Management

Klus (nog niet) klaar

Klus (nog niet) klaar

De Haagse Scholen en het Carmelcollege hebben op tijd voldaan aan de informatieplicht rond de energiebesparingsmaatregelen die ze in het kader van de Wet milieubeheer geacht worden te nemen. Dat geldt niet voor alle scholen.

Administratie

Maak je niet druk over het rooster

Maak je niet druk over het rooster
Een uniek leerpad, voor iedere leerling op maat gemaakt. Het is een droom van veel scholen. Een droom die vaak in duigen valt zodra het over de praktische uitvoering gaat. Gepersonaliseerd onderwijs: hoe giet je dat in een  rooster?
Management

Hopen op nieuwe wet

De politiek buigt zich over een wetsvoorstel om makkelijker nieuwe scholen op te richten. “Ik wacht tot de nieuwe wet er is. Anders wordt mijn aanvraag gewoon afgewezen.”

Management

Andere klimaataanpak nodig

Andere klimaataanpak nodig

Om de klimaatdoelen te halen is ook een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

Management

SPO Utrecht maakt energiesprong

Een groene sprong vooruit. Zo mag je de bouw van vijf energieneutrale scholen door SPO Utrecht gerust noemen. Het bestuur van 36 openbare basisscholen in de stad loopt daarmee vooruit op de milieueisen die vanaf 2020 gelden voor álle nieuwe ge...
Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

september uitgave

Partners