Onderwijs neemt zelf haar verantwoordelijkheid voor cateringassortiment

juni 2010 Schoolfacilities Catering - Assortiment
Afdrukken

Onderwijs neemt zelf haar verantwoordelijkheid voor cateringassortiment. Dat mag als belangrijkste conclusie worden beschouwd van het rondetafelgesprek, dat HTC Advies uit Hoorn organiseerde rond het thema gezonde voeding op scholen. Hierbij geïnspireerd door belangengroepen als overheid, Voedingscentrum en de GGD die veel druk leggen op scholen om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Zelfs met als doelstelling dat in 2015 alle scholen een “gezond assortiment” moeten voeren. Uit de discussie met inkopers vanuit het VO en HBO en vertegenwoordigers van onderwijscateraars bleek eens te meer dat “gezonde voeding een containerbegrip is”.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek (foto boven v.l.n.r.) zijn: Gytha Postma, Hoofd Facilitaire Zaken & Huisvesting, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) Marleen Lenssen, inkoopcoördinator Wellantcollege Houten Piet Plug, inkoopcoördinator Christelijke Hogeschool Ede Rijkent Cornelius, directeur Cormet Schoolcatering Frank Metzelaars, directuer Cormet Schoolcatering Stefan Kraft van Ermel, directeur HTC advies Edgar Seesink, manager Marketing Campus Albron Naomi Bieri, adviseur HTC advies Mariëlle Hintzen, managing senior adviseur HTC advies Frits Wolters, Schoolfacilities.

De vraag of onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn voor gezonde voeding werd gepareerd met de vraag: “Wat is eigenlijk gezonde voeding?” Er bestaan eigenlijk geen ongezonde producten, wel een ongezond gebruik. Van belang is ook te onderkennen tegen welke leerling of student van welke leeftijd men het heeft. VO-leerlingen van 12 jaar en ouder vragen om een heel andere benadering dan studenten van 18 jaar en ouder van een hogeschool.

Studenten kunnen zelf goed kiezen

Gytha Postma van de NHL Hogeschool in Leeuwarden vindt dat de publieke opinie, de media en de maatschappij de studenten een redelijk besef hebben bijgebracht over wat goed en wat slecht voor hen is. Zij durft te stellen dat studenten op haar school zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun voedselkeuze. Daar moet de overheid zich niet in mengen. Moraliserend gedrag werkt averechts. Voedselverstrekking is een beleving die door de cateraar wordt gefaciliteerd. De mate waarin je kunt sturen met het assortiment wordt mede bepaald door de ligging van de school. Het maakt nogal verschil of een school in de polder ligt of in het centrum van een grote stad. Zij moest bekennen dat ook de NHL Hogeschool “last” had van een buurman waar prima koks worden opgeleid. Dit leidde ertoe dat studenten nog al eens gaan buurten. Deze omzet mis je wel.

Student betaalt de prijs

Piet Plug van de Christelijke Hogeschool Ede pleitte er voor dat onderwijsinstellingen ook op gebied van catering gaan samenwerken. In Ede werken VO, ROC en HBO samen. Zij hebben een campus gevormd waarop ontzettend veel ervaring beschikbaar komt die met elkaar gedeeld kan worden. Hij is wel de mening toegedaan, dat de cateraar de student moet verleiden om niet voor de vette hap te kiezen. Hij sluit zijn ogen niet voor het feit dat de liefde niet van één kant kan komen. Omzet blijft de drijfveer van de cateraar, daar doet hij het voor. Hierbij gaat de discussie altijd over geld. En geld is niet altijd verenigbaar met gezonde voeding. Een onderwijsinstelling kan niet zonder een bijdrage aan een cateraar te leveren over een uitsluitend gezond assortiment beschikken. Dat is commercieel niet haalbaar. Gezonde producten worden vaak in verband gebracht met duurzaam, biologisch en handwerk. Dit heeft als consequentie dat de producten duurder aan de studenten worden aangeboden. Bij de samenstelling van een commercieel contract zullen we het ons moeten realiseren dat het altijd de leerling cq. student is die betaalt. Dit is volgens Piet Plug de andere kant van de medaille.

VO staat dichter bij de leerlingen

Marleen Lenssen van het Wellantcollege in Houten, waar op 24 locaties in het land leerlingen vanaf 12 jaar schoolgaan, vindt dat je leerlingen op een andere manier naar voeding moet laten kijken. In het VO staan we dichter bij de leerlingen. We hebben ze tenslotte de hele dag in huis, waardoor we ze beter kunnen sturen. Er is de laatste jaren wel het een en ander veranderd. Wat vroeger stoer was, is nu uit. Vergelijk het maar met roken. Nu is het stoer als je niet rookt. Nu staat het drinken van water interessanter dan het drinken van bijvoorbeeld cola. We proberen met een kritische samenstelling van het assortiment de aankoop te sturen en de leerlingen met zachte dwang tot de aankoop van verantwoorde producten te bewegen. De aard van de opleidingen zijn wel maatgevend voor de assortimentsamenstelling. Heavy users zijn de technische opleidingen. Leerlingen die bijbaantjes hebben en dus wat extra geld te besteden hebben, zie je wat vaker een broodje kroket of frikandel eten. Zorg en Welzijn zijn vaak de kritische vrouwelijke consumenten, die ook minder te besteden hebben. Van belang is dat we ons niet van de jeugd vervreemden. Als de leerling niets van zijn gading vindt, verlaat hij de school om elders aan zijn trekken te komen. Dan roepen we een ander probleem op en dat kan niet de bedoeling zijn.

Omslag in studentengedrag

Edgar Seesink van Albron ziet een omslag in het studentengedrag. Over deze doelgroep hoeft niemand zich zorgen te maken. Studenten eten het gezondst van allemaal. Ze leven heel bewust en weten zelf wel wat ze moeten doen. Producten met een hippe uitstraling krijgen hun aandacht evenals eigentijdse formules. Daarnaast maken we op een aantal onderwijsinstellingen met succes gebruik van onze koffieformule Coffee & More. Bovendien exploiteren we op diverse onderwijslocaties ook de horecaformule Grand Café, in enkele gevallen inclusief een à-la-carte restaurant. De rol van de cateraar met betrekking tot trends in gezonde voeding in onderwijscatering, is die van creator in plaats van volger. Ik vind dat we vanuit ons vak moeten praten, daarom geloof ik dat we met initiatieven moeten komen. Dit betekent ook dat scholen zelf met initiatieven moeten komen waarop cateraars kunnen aanhaken.

Maatschappelijke verantwoording

Rijkent Cornelius en Frank Metselaars van Cormet Schoolcatering zijn zich sterk bewust van de maatschappelijke verantwoording van een onderwijsinstelling. Hun aanpak en visie heeft zich geworteld in het roc-veld. Vandaar dat zij zich intensief bezig houden met het optimaliseren van hun assortiment dat voldoet aan richtlijnen van het Voedingcentrum en de schijf van vijf. Ook wordt in samenwerking met de school gewerkt aan draagvlak voor gezonde en veilige voeding in de vorm van werkgroepen, waarin leerlingen, ouders, docenten en directie samen met de cateraar praten over hoe de catering in alle aspecten vormgegeven kan worden. Volgens hen zal in de toekomst veel genuanceerder over voeding worden gedacht. Iedere dag een appelflap die niet voldoet aan de eisen van het Voedingcentrum, is in ieder geval beter dan ’s morgens om half negen een kroket of een frikandel. Die tref je er nu niet meer aan. Zet deze ontwikkeling af tegen wat er vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de onderwijscateraars wordt neergelegd, dan hebben we het met z’n allen nog niet zo slecht gedaan.

Uit de discussie bleek een hoge mate van eensgezindheid. De deelnemers waren unaniem van mening dat studenten niet voor een onderwijsinstelling kiezen vanwege de aanwezigheid van een gezonde kantine. Ook het opleggen van dwingende maatregelen aan zowel onderwijsinstellingen als cateraars, met betrekking tot gezonde voeding, vinden zij geen goed idee. Wel bleek het HTC Advies met betrekking tot het advies voor onderwijscatering van grote waarde voor zowel de onderwijsinstelling als de cateraar. Hier doet de markt haar werk!

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact op nemen met HTC Advies, telefoon 0229-245085. Informatie over HTC Advies kunt u vinden op www.htcadvies.nl.

Deel dit artikel op:

Tags:assortimentgezonde voeding