Doordecentralisatie

Huisvesting - Doordecentralisatie

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting: “Let bij de keuze voor de samenwerkingsvorm op de juridische en fiscale aspecten”

Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting: “Let bij de keuze voor de samenwerkingsvorm op de juridische en fiscale aspecten”

De zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting ten aanzien van het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is wettelijk verankerd en ligt bij de gemeente. De gemeente kan haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting ‘doordecentraliseren’ aan de verschillende schoolbesturen in de gemeente. De keuze voor samenwerking bij doordecentralisatie kent echter verschillende elementen en samenwerkingsvormen. In dit artikel gaat Paul Geurten van PwC Belastingadviseurs kort in op de (mogelijke) juridische en fiscale aspecten van een aantal samenwerkingsvormen.

 
Huisvesting - Doordecentralisatie

Coöperatie BreedSaam van start met integrale visie op onderwijs

Coöperatie BreedSaam van start met integrale visie op onderwijs

“Samen werken aan verstandiger en doelmatiger inzetten van alle beschikbare middelen”

De doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden heeft vergaande gevolgen voor het primair onderwijs. Scholen zijn nu zelf verantwoordelijk voor onderh...

Huisvesting - Doordecentralisatie

Elf schoolbesturen in Breda als coöperatie BreedSaam verder

Elf schoolbesturen in Breda als coöperatie BreedSaam verder

Op donderdag 2 oktober 2014 vond de officiële ondertekening van de doordecentralisatie plaats, waardoor alle tachtig schoolgebouwen in Breda van het primair en speciaal onderwijs eigendom van coöperatie BreedSaam werden. Voortaan draagt de ...

Huisvesting - Doordecentralisatie

Conrector Bertie Moons, Stedelijk Gymnasium: “Vertrouwen was het sleutelwoord om het bouwproces soepel te laten verlopen”

Conrector Bertie Moons, Stedelijk Gymnasium: “Vertrouwen was het sleutelwoord om het bouwproces soepel te laten verlopen”

In twee jaar en twee maanden tijd is het Stedelijk Gymnasium in Breda ontwikkeld en binnen de historische en bebouwde ring van Breda gerealiseerd. Een ongekende prestatie, waarvoor vanaf het schrijven van het PvE tot de oplevering, plaatsvervangend r...

Huisvesting - Doordecentralisatie

Max Hoefeijzers, directeur Building Breda: “Bij doordecentralisatie gaat het om méér dan alleen onderwijshuisvesting en financiën”

Max Hoefeijzers, directeur Building Breda: “Bij doordecentralisatie gaat het om méér dan alleen onderwijshuisvesting en financiën”

Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om over de kwaliteit van wonen voor hun burgers te waken. Daarbij spelen voorzieningen als onderwijs een prominente rol. Gemeenten dragen hun zorg voor onderwijshuisvesting geleidelijk over aan schoolbest...

Huisvesting - Doordecentralisatie

Wethouder Boelema van Onderwijs en Jeugd, Breda: “Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor huisvesting nu ook aan po-besturen over”

Wethouder Boelema van Onderwijs en Jeugd, Breda: “Wij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor huisvesting nu ook aan po-besturen over”

In Breda bestaat er geen concurrentie meer tussen schoolbesturen om huisvestingsmiddelen, goede afstemming over prioriteiten, efficiëntere besteding van het geld, betere schoolgebouwen en daarmee optimale kansen voor de jeugd om zich te ontwikke...

Huisvesting - Doordecentralisatie

Marijke Elfadly: “Wij gaan in Nijmegen nu veel slimmer om met onderwijsvastgoed en het geld wat daarbij hoort”

Marijke Elfadly: “Wij gaan in Nijmegen nu veel slimmer om met onderwijsvastgoed en het geld wat daarbij hoort”

In het aprilnummer van Schoolfacilities is aandacht besteed aan de totstandkoming van de nieuwbouw van het Citadel College . De Alliantie voor Voortgezet Onderwijs kon het pand realiseren door slim te financieren en door de investeringen te koppelen aa...

Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners