Advies

Huisvesting - Advies

Open leerruimte hóeft geen akoestische ramp te zijn

Open leerruimte hóeft geen akoestische ramp te zijn

Rumoer en afleiding zijn vaak de grote makke van open leerruimtes. Hierdoor nemen de prestaties van zowel leerlingen als leraren af, net als hun welbevinden. Er valt een wereld te winnen door bij het ontwerp van een gebouw meer rekening te houden met de akoestiek.

 
Huisvesting - Advies

Afwegingskader: handvat bij ingewikkelde keuzes

Afwegingskader: handvat bij ingewikkelde keuzesKomende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, is het ook niet duurzamer om een pand een tweede leven te ...

Huisvesting - Advies

CSG Het Noordik haakt in op de wensen van het regionale bedrijfsleven

CSG Het Noordik haakt in op de wensen van het regionale bedrijfsleven

Hoe ontwikkel je een leeromgeving voor een nieuw VMBO programma terwijl er nog zoveel vragen zijn over inhoud, de modulen, de keuzemogelijkheden, de deskundigheden van de docenten en de contacten met het bedrijfsleven? CSG Het Noordik stond anderhalf...

Huisvesting - Advies

Jacob Uijl, directeur Christelijke Basisschool De Rank: “Met nieuwbouw hadden we deze ruimte niet kunnen behouden, met renovatie wel”

Jacob Uijl, directeur Christelijke Basisschool De Rank: “Met nieuwbouw hadden we deze ruimte niet kunnen behouden, met renovatie wel”

Deze basisschool De Rank in Sprang-Capelle is een éénpitter, dat aan 300 leerlingen op christelijke grondslag onderwijs gaf in een gebouw van vóór 1972, dus nog voor de energiecrisis. Het bestuur zag zich geconfronteerd me...

Huisvesting - Advies

Verslag Onderwijsvastgoed Dag: "Naar een toekomstbestendige school"

Verslag Onderwijsvastgoed Dag:

Voor optimale leerprestaties is een gezond binnenklimaat nodig. Een toekomstbestendig schoolgebouw moet daarbij ook duurzaam, veilig en flexibel zijn zonder dat het onderwijsbudget belast wordt door hoge exploitatielasten of een ondoordacht meerjaren...

Huisvesting - Advies

Siebren Baars, docent Built Environment NHL en promovendus TUe: “Er wordt nog te gemakkelijk besloten tot sloop en nieuwbouw!”

Siebren Baars, docent Built Environment NHL en promovendus TUe: “Er wordt nog te gemakkelijk besloten tot sloop en nieuwbouw!”

In de jaren zeventig werd de 'Bouwstroommethode' ingesteld om de achterblijvende scholenbouwproductie in te lopen. Met het basisontwerp hiervoor, gemaakt door Cees Groen architecten uit Emmen, zijn twintig scholen gerealiseerd waaronder CSG D...

Huisvesting - Advies

Professionaliseren is het sleutelwoord bij wetswijziging

Professionaliseren is het sleutelwoord bij wetswijziging

Wat is goed onderwijs? En hoe word je als schoolbestuurder bekwaam (competent) om een goede invulling te geven aan de vraagstukken die rondom de huisvesting van dit goede onderwijs spelen? Wanneer je bovenstaande vraag aan een willekeurige schoolbest...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners