Advies/Onderzoek

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Onderwijsvastgoed Dag 2016 woensdag 28 september: De ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed

Onderwijsvastgoed Dag 2016 woensdag 28 september: De ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed

Het onderwijs verandert. De laatste jaren meer dan ooit. Het onderwijsvastgoed moet daarbij aansluiten om zodoende een optimale leeromgeving te bieden. Maar welke kant gaan we op? Welke gevolgen heeft de digitalisering van de maatschappij voor het onderwijsvastgoed? En wat zijn de effecten van gepersonaliseerd onderwijs voor het schoolgebouw? Tijdens de Onderwijsvastgoed Dag 2016 op 28 september a.s. bij de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen wordt dieper ingegaan op deze en andere ontwikkelingen in het onderwijs. Want een ideale, gezonde en flexibele school komt niet uit de lucht vallen.

 
Huisvesting - Advies/Onderzoek

Rasenberg Instruments en Kenniscentrum OPTI-School: "Binnenmilieu vraagt om uniform kwaliteitsborgingsysteem"

Rasenberg Instruments en Kenniscentrum OPTI-School:

In oktober 2015 hebben Kenniscentrum OPTI-School en Rasenberg Instruments een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. Door ...

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting na 2015

Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting na 2015

De wetgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting verandert per 1 jan 2015. Vanaf dat moment ontvangen de schoolbesturen in het PO middelen voor het totale onderhoud en de aanpassing van de scholen. Wat dat in de praktijk gaat betekenen voor schol...

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Kennisdag Ruimte-OK: Grip op Kwaliteit: “We moeten een betere gesprekspartner worden, grip krijgen en houden”

Kennisdag Ruimte-OK: Grip op Kwaliteit: “We moeten een betere gesprekspartner worden, grip krijgen en houden”

In het Groenhorst College in Almere vond 27 november de eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ plaats, georganiseerd door Ruimte-OK. De vraag die deze dag centraal stond was: hoe krijgen scholen, kinderopvangorganisaties en gemee...

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Bart Jan Westerhof over zijn onderzoek: “Hoe voegt onderwijshuisvesting waarde toe aan het primaire proces?”

Bart Jan Westerhof over zijn onderzoek: “Hoe voegt onderwijshuisvesting waarde toe aan het primaire proces?”

De huisvesting is een veelbesproken thema in het onderwijs: De kwaliteit is slecht, de gebouwen zijn verouderd, de kosten zijn te hoog. Er zijn echter ontwikkelingen die een andere kijk op de huisvesting rechtvaardigen. De kwaliteit van het onderwijs...

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Wetenschapper Frans Rasenberg: “Vertrouw niet klakkeloos op deskundigheid van de installatiebranche”

Wetenschapper Frans Rasenberg: “Vertrouw niet klakkeloos op deskundigheid van de installatiebranche”

Na de oplevering van een nieuw of gerenoveerd schoolgebouw blijken de energiezuinigheid en het binnenmilieu vaak niet aan de verwachtingen te voldoen. Meestal is dat het gevolg van fouten. Regelmatig worden installaties verkeerd aangesloten of zijn a...

Huisvesting - Advies/Onderzoek

Gerard Lokhorst over congres Duurzame Scholen: “De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring van de bezoekers was superwaardevol”

Gerard Lokhorst over congres Duurzame Scholen: “De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring van de bezoekers was superwaardevol”

Het congres Delen en DOEN, dat de stichting Duurzame Scholen in samenwerking met Schoolfacilities op 2 november bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam hield, was vooral een inspiratiedag. De 150 deelnemers konden een keuze ma...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Mei uitgave

Partners