help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Veiligheidscoördinator/manager in het onderwijs
Vrijdag, 17 November 2017, 09:00

6-daagse leergang; 3de editie

Als de veiligheid van uw leerling en uw medewerker, u wat waard is!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als er een veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten en leerlingen werken aan optimale onderwijsprestaties. Een veiligheidscoördinator kan hieraan op multidisciplinaire wijze binnen de school handen en voeten geven. Hij/zij coördineert immers alle activiteiten binnen de school op het terrein van sociale veiligheid, safety en security. Tijdens de 6-daagse leergang ‘Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs’ leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijs instellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s kunnen worden voorkomen. De cursus verbreedt de kennis en vergroot de vaardigheden van functionarissen die een coördinerende taak op het terrein van sociale veiligheid, safety en security hebben.

Tijdens de uitgebreide 6-daagse leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Sociale veiligheid, safety en security binnen de school en hun onderlinge samenhang
 • Wettelijk kader schoolveiligheid, verplichtingen en documenten
 • Risicoprofiel van de onderwijsinstelling; knelpunten binnen het onderwijs/ schoolgebouw
 • Opstellen van eigen veiligheidsvisie en ambitie
 • Bouwstenen voor schoolveiligheid: van preventie tot nazorg
 • Inrichting schoolveiligheidsorganisatie en de rol van veiligheidscoördinator.
 • Opstellen/actualiseren en borgen van het veiligheidsplan
 • Opleiden en trainen van medewerkers en veiligheidsminded maken van de school
 • Sociale veiligheid en veiligheidspiramide, schoolklimaat en zorgstructuur
 • Omgaan met probleemgedrag en pesten
 • Hanteren en handhaven van school- en huisregels (werkmethoden)
 • Omgaan met agressie, voorkomen van agressie, anti-agressiebeleid en agressieprotocol
 • Omgaan met calamiteiten en incidenten en werken met het SOS-model (situatie, organisatie en stappen) bij incidenten en calamiteiten.
 • Veiligheid, arbeidsomstandigheden, BHV/SHV en brandpreventie
 • Risico inventarisatie en evaluatie als onderdeel van het arbobeleid.
 • Security, toezicht en surveillance
 • Kleine criminaliteitspreventie, toegangsbeheer en wapenpreventie
 • Diverse veiligheidsonderwerpen: (cyber)pesten, radicalisering, agressieve ouders, omgaan met sociale media, passend onderwijs en omgaan met afwijkend gedrag etc.


De leergang is bestemd voor veiligheidscoördinatoren  en -managers, preventiemedewerkers, antipest coördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid, facility managers en hoofden interne zaken die verantwoordelijk zijn voor (deel) trajecten op het terrein van integrale veiligheidszorg binnen scholen.

De zesdaagse leergang vindt plaats op 17 en 24 november, 8 december 2017, 19 januari, 2 februari en 16 maart 2018. De trainingslocatie is NDC Den Hommel te Utrecht. De kosten per persoon bedragen € 2.375,- (inclusief cursusmateriaal en overige voorzieningen; vrij van BTW). Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.fiac.nl of neem contact op met onze service desk 0252 -340413.

Terug

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners