onderwijshuisvesting
... het allereerste benchmarkonderzoek voor onderwijshuisvesting. Veel onderwijsorganisaties hebben daar hun voordeel mee gedaan. Maar voor de betrouwbaarheid van de benchmark is het belangrijk om te werken ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
... gebogen hoe een nieuwe generatie Integrale huisvestingsplannen (IHP’s) voor het onderwijs er uit zou kunnen zien. En omdat onderwijshuisvesting een maatschappelijk doel dient leek het ons een zinvolle ...
Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar gelukkig ook mensen die deze kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld als het gaat om onderwijshuisvesting. Ze ontmoeten elkaar op 30 november ...
... ontwikkeling is dat er in de afgelopen jaren een andere verhouding is ontstaan tussen schoolbesturen en gemeenten. Door wettelijke maatregelen hebben gemeenten minder taken ten aanzien van onderwijshuisvesting. ...
... van gemeenten, schoolbesturen en (eventueel) andere maatschappelijke partners voor onderwijshuisvesting. Vanuit visie, trends en ontwikkelingen en een analyse van het gebouwenbestand worden strategische ...
... onderzoeken De praktijk wijst uit dat het beheersen van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat van huisvesting lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een ...
... het gemeentebudget niet naar schoolgebouwen.” De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is de afgelopen decennia regelmatig verschoven. Bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting ...
...  Verduurzamen kun je niet alleen Binnen Bouwstenen zijn diverse scholen en gemeenten actief met vraagstukken rond onderwijshuisvesting en ander publiek vastgoed en het verduurzamen ervan. Dat ...
... gedreven kinderen en natuurlijk ook van duurzame onderwijshuisvesting. Vaak blijft dat laatste helaas bij een droom. Met dit werkboekje streven wij ernaar een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en ...
... van het Kwaliteitskader Huisvesting, dé standaard om passende onderwijshuisvesting vorm te geven, was er vanuit de markt ook behoefte om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen.   HEVO ...
Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Doelmatig huisvesten’ ...
Bouwstenen voor Sociaal en Schoolfacilities zoeken een professional in onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed; een inhoudelijk gedreven verbinder, met veel communicatieve vaardigheden. Herken ...
De opgave de komende jaren rond onderwijshuisvesting is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal. Veel scholen moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd, maar daarmee ...
... eigen rol De bijeenkomsten staan open voor medewerkers onderwijshuisvesting bij scholen met meer dan 10 gebouwen en voor gemeenten, ieder vanuit zijn eigen rol. Gedachte hierachter is dat je eerst moet ...
... zocht elkaar op, zegt Cees Hamoen, portefeuillemanager onderwijshuisvesting bij de gemeente Zoetermeer. “Dat is het begin geweest van hoe wij als gemeente met de schoolbesturen samen die kar trokken.” ...
Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de resultaten ...
... voor het neerzetten van een sober schoolgebouw. Samen met Ingrid de Moel van Bouwstenen zie ik het als dé opgave in onderwijshuisvesting voor de komende jaren om die verbindingen verstevigen. Een ...
... voor medewerkers onderwijshuisvesting. Hierbij is het doel naast kennisuitwisseling, vooral inhoudelijke ontwikkeling en verdere professionalisering te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat schoolbesturen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners