onderhoud
... weer per systeem. Financiële gegevens kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld kapitaallasten, servicekosten, factuurstromen of onderhoudsprognoses. Goed met elkaar doorpraten over de begrippen is ...
Wat u moet weten over veilig werken op het dak van uw school Wet- en regelgeving in kaart gebracht Bij het onderhoud van een schoolgebouw zijn diverse partijen betrokken: de gebouweigenaar, ...
... Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de kosten tijdens het gebruik van het gebouw voor energie, schoonmaak, onderhoud en bouwkundige aanpassingen. Hoe werkt TCO in de praktijk? In ...
... de gemeente reikten op dit punt verder. Zo werd hoogwaardige isolatie aangebracht, zijn houten buitenkozijnen vervangen door aluminium en is onderhoudsvrije wandafwerking toegepast. De inzet van energiezuinige ...
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste ...
... Onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2016) geeft aan dat scholen in het PO en VO in 2014 samen bijna 1 miljard euro in de lumpsum ontvingen voor gebouwonderhoud en aanpassingen in het interieur. Daarnaast ...
... zelf doen. Dat geldt overigens ook voor andere diensten. Laatst hebben we een timmerman, loodgieter en een elektricien aangenomen. Zo kunnen we op alle disciplines in ons eigen onderhoud voorzien. Dat ...
... het onderwijs. Door middel van een filter zijn deze systemen makkelijk te selecteren en te bekijken. Ook de ervaring van gebruikers is hier in te zien. Meer grip op onderhoud Goede informatie ...
... vastgoed adviesbureau dat zich voornamelijk richt op onderwijs en zorghuisvesting. Met 9 specialisten biedt OCS vanuit Nijmegen diensten aan op het gebied van technisch onderhoud. Deze bestaan uit het ...
... zich verkeren. Enerzijds hebben ze te maken met leerlingendaling, achterstallig onderhoud, geldgebrek en  ingewikkelde financieringsconstructies. Anderzijds barsten ze van de ambities, waaronder vernieuwing ...
...  Iedere onderwijssector heeft een eigen arbocatalogus. Die voor het voortgezet onderwijs is tamelijk omvangrijk. Daarin zijn de normen voor o.a. schoonmaak en onderhoud, bedrijfshulpverlening ...
... media bij incidenten. De politie speelt hierop in door expertise beschikbaar te stellen in de vorm van bijvoorbeeld scholing.” Preventief Wijkagent Leon Meijer onderhoudt contacten met ...
... renovatie, en schoolbesturen betalen de energierekening en het onderhoud. Steeds vaker klinkt de oproep van schoolbesturen om alle middelen en verantwoordelijkheden door te decentraliseren. Dat moet leiden ...
... onderzoek zijn in de uitgave ook uiteenlopende artikelen opgenomen over thema’s als risicomanagement, onderhoud, BIM en benchmarking. In interviews geven allerlei organisaties, waaronder scholenstichting ...
... draadloze internet verbinding. Zodoende worden niet alleen de kosten maar ook het onderhoud beter beheersbaar. Hosted VoIP Hosted VoIP van VOIPZeker is een telefooncentrale in de Cloud. Steeds ...
... Ondersteunende diensten, zoals het beheren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, licht schoonmaakwerk, beveiliging tegen inbraak en brand, hulpverlening bij calamiteiten, etc. zijn van ondergeschikt ...
De schoolbesturen in Zoetermeer werken in goede harmonie met de gemeente samen aan de schoolgebouwen. Er is strategisch overleg, onderhoud en renovatie zijn goed geregeld en voor toekomstige investeringen ...
... voor de plaatsing en het onderhoud.  ...
... onderhoudsplanning en de verduurzaming van onderwijsgebouwen. Gezamenlijk feestje Scholen en gemeenten hebben elkaar hard nodig voor goede onderwijshuisvesting.  Daarom is de Najaarsbijeenkomst ...
... in samenhang zijn aangepakt.” Het Stadsdeel heeft de kosten voor achterstallig onderhoud en verbetering van het binnenmilieu grotendeels gefinancierd; de schoolbesturen moesten 20% meefinancieren ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Januari uitgave

Partners