nieuwbouw
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
Renovatie of vervangende nieuwbouw of misschien wel een combinatie hiervan. Als de houdbaarheidsdatum van een schoolgebouw is verstreken, dient die keuze zich aan. En omdat een simpel rekensommetje ...
... nieuwbouw of een kindcentrum in gemeente X of Y. Niemand kan een dergelijke droom in zijn eentje realiseren en er zijn veel mensen en belangen om rekening mee te houden. Hobbels om te nemen Samen ...
... te maken met problemen die vrijwel alleen door middel van nieuwbouw of renovatie op een goede manier kunnen worden verholpen. Zoals verouderde gebouwen die het onderwijs niet goed meer ondersteunen, slechte ...
... is gevraagd naar ervaringen met aanbestedingen vanaf het 2e kwartaal in 2015.  De ingebrachte ervaringen betreffen overwegend (vervangende) nieuwbouw; een kleine 30% gaat over renovatie of een combinatie ...
Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij ...
... projecten aanbesteed en uitgevoerd waarbij het onderhoud op basis van prestaties is geformuleerd. Een van deze projecten is het VMBO Stedelijk College in Eindhoven. Naast de realisatie van de nieuwbouw ...
... ging er nog eens 1,5 miljard naar gemeenten ten behoeve van uitgaven voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het PO en VO. Duurzaamheid Als het gaat over het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, ...
... aan te bieden en geld beschikbaar te stellen, met name voor nieuwbouw of vervangende nieuwbouw. Onderwerpen van meer strategische aard, zoals als herschikking van onderwijslocaties, het ontwikkelen ...
... nieuwbouw, met Mireille Uhlenbusch, partner bij HEVO en Michel de Bondt van Bouwstenen op 23 mei, 13 juni nog 2 bijeenkomsten na de zomer, van 9.30 tot 13.00 uur in Eindhoven.   De bedoeling ...
HEVO stelt 2 kostenconfiguratoren beschikbaar; één voor nieuwbouw en één voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen. Nieuwbouwkostenconfigurator Met de update ...
... functie te geven. Verder decentraliseren De zorg voor schoolgebouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw en ...
... Plan (IHP) ontstaan. Daarin is een oplossing geformuleerd voor de krimp van de scholen in oudere wijken en de groei van de laatste nieuwbouwwijk in Zoetermeer. De gemeenteraad heeft toen ook besloten dat ...
... te liggen." Daarnaast was ook pragmatische afstemming met de facilitair manager Anne Snippe, van essentieel belang. "Door de keuzes in nauw overleg te maken is de nieuwbouw in samenhang ...
... was voorstander van de Best Value aanpak, waarbij de voorkeur werd gegeven voor renovatie boven nieuwbouw. Grote uitdaging voor BAM Hiervoor schreef Dick van Gasselt zelf het programma van eisen. ...
... schoolgebouwen in het PO en VO zijn dringend aan nieuwbouw of grootscheepse renovatie toe. Bovendien sluiten de gebouwen niet goed aan bij de huidige visie op het onderwijs dat scholen willen geven, dat ...
... school te bouwen die voldeed aan de er aan te stellen eisen. Om het financiële probleem van deze school op te lossen is er onderzoek gedaan naar doordecentralisatie van de nieuwbouwlocatie ...
... De vloer is speciaal ontwikkeld voor onderwijs gebouwen. Reden voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel om voor haar nieuwe gebouw met Bolidt in zee te gaan. De nieuwbouw van ...
... De vloer is speciaal ontwikkeld voor onderwijs gebouwen. Reden voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel om voor haar nieuwe gebouw met Bolidt in zee te gaan. De nieuwbouw van ...
... bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten. Voor informatie of deelname aan het Kenniscentrum Stichting OPTI-School kunt u contact opnemen met: Frans ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners