energie
... energieneutrale gebouwen op een rij.   1. IJskelder De nieuwe openbare basisschool De Petteflet in Uden heeft de eer om de duurzaamste school van Nederland te zijn. Dat is de ...
... haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke systeemkeuzen. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie van de gemeente. Daardoor kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat, klasse ...
Energiemanagement is in het kader van het intensiveringspakket van het Energieakkoord per 1 januari 2018 opgenomen in de erkende maatregelensystematiek. Hoe het zit, leest u in de whitepaper.  ...
Er wordt in Nederland veel energie verspild door slecht onderhoud en beheer. De jaarlijkse verspilling is 3 tot 6 keer zo groot als alle duurzame energie die Nederlandse windparken op zee opwekken. ...
... hun budget uit aan personeelskosten, de overige 15% zijn voor facilitaire en materiële kosten zoals schoonmaak, onderhoud, leermiddelen en energie en water. Toch is die verdeling niet zomaar ...
... gemeenten willen dat wel en hebben energie- en klimaatbeleid opgesteld waarbij ze ook inzetten op duurzame scholen. Ze dragen daarvoor soms extra bij uit de algemene middelen; ook als het gaat om duurzame ...
Zonnepanelen, warmtepompen en slimme sensoren. Duurzame en energiebesparende schoolgebouwen willen we allemaal. Maar hoe pak je dat aan? En wat zijn de uitdagingen? De ene school wil eigen ...
Wie langs het nieuwe Wellantcollege aan het Theo Thijssenplein loopt, ziet een prachtig pand dat ook nog eens energieneutraal is. Met de nieuwe vmbo-vestiging krijgt de duurzame koers van de school ...
... een gunstig effect heeft op de energieprestaties. Een goed voorbeeld zijn diverse basisscholen van SKPO in Eindhoven, waar het gebouwbeheer en energiemanagementsysteem Qanteon van Kieback&Peter is ...
... van de TU/e, zo vertelde Thijs Meulen, adviseur Gebouwautomatisering & Energiemanagement van de Dienst Huisvesting, tijdens een bezoek van Bouwstenen voor Sociaal. Living Lab In die agenda ...
... haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke systeemkeuzen. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie van de gemeente. Daardoor kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat, klasse ...
... uitgebreid met een analyse van het energiegebruik en het functioneren van de klimaatinstallaties. Een online gebruikerstevredenheidsmeting onder de directie, leerkrachten en het ondersteunend personeel ...
... krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dat is niet zomaar: 30% van het totale besparingspotentieel van energie in Nederland zit namelijk in de gebouwde omgeving. Er valt dus nog veel winst te behalen ...
... informatie in handen om nog beter te sturen op de huisvestingskosten. Meten is weten! In het benchmarkonderzoek vergelijkt HEVO met duidelijke parameters uw exploitatiekosten, energieverbruik ...
... reduceren tot maar liefst 90%. Zo houdt u het klimaat binnen optimaal en lekker koel! Ook bespaart u hiermee op het energieverbruik van de airco. Lichtwerende folie In schoollokalen kan de schittering ...
... hoofden van de scholen zelf. De enige toets op het VO die echt verplicht is is het eindexamen. En toch toetsen scholen zich een slag in de rondte. Die energie kun je productiever inzetten.”  ...
... maar ook heel enthousiast over onze warme maaltijden. Ze zijn elke dag weer benieuwd wat we op het menu hebben. De vrolijke omgeving geeft mij energie! Hoe ervaar je de begeleiding? Het ...
... BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) wordt het helemaal lastig om nieuwbouwprojecten financieel rond te krijgen. Het risico bestaat dat opdrachtnemers de scholenmarkt op den duur links laten liggen ...
... Een enkeling hanteert het niveau van het Bouwbesluit in 2020 (BENG), als alle nieuwe gebouwen energieneutraal moeten worden. De voor deze kwaliteit benodigde budgetten zijn achtereenvolgens gebaseerd ...
... Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de kosten tijdens het gebruik van het gebouw voor energie, schoonmaak, onderhoud en bouwkundige aanpassingen. Hoe werkt TCO in de praktijk? In ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners