binnenklimaat
... te stellen of het gebouw naar behoren presteert ten aanzien van bijvoorbeeld het binnenklimaat, de functionaliteit of de beleving. Dit kan subjectief via de Gebruikerstevredenheidsmeting die via een online ...
... voorzieningen en het binnenklimaat (van de collegeruimten en overige gebouwdelen en de regelmogelijkheden daarvan) vormen gezamenlijk de sociale ruimte van de leeromgeving. De sociale ruimte komt tegemoet ...
... voor het verbeteren van het binnenklimaat komt er jaarlijks een bepaalde kasstroom vrij bij de school. Een deel van dit geld wordt besteed om de investeringen in deze maatregelen af te betalen. Een deel ...
... als een goed binnenklimaat wordt gekoppeld aan een laag energieverbruik. Frisse scholen zijn volgens Korbee beslist niet duurder dan energieverslindende scholen, maar om dat te bereiken moet er buiten ...
... Wel blijkt dat schoolbesturen door nieuwe regelgeving bij nieuwbouwplannen worden geconfronteerd met extra kosten voor zaken als binnenklimaat, asbestinventarisatie en verschillende energiemaatregelen. ...
... en schoolleiders hebben te maken met allerlei nieuwe en actuele vraagstukken, die deels zijn gerelateerd aan facilitaire voorzieningen. Hoe zorg je als school voor een gezond binnenklimaat, een veilig ...
Het blijft tobben met het binnenklimaat in scholen, niet alleen in bestaande gebouwen, maar ook in nagenoeg alle nieuwe scholen worden vervuilde lucht en te hoge temperaturen aangetroffen. Wetenschapper ...
Steeds meer schoolbesturen zijn in samenwerking met gemeenten actief met het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Dit levert een lagere CO2-uitstoot, minder energiekosten, een beter binnenklimaat, ...
... een slecht binnenklimaat heeft. Veel scholen hebben te maken met een te hoge binnentemperatuur, slechte akoestiek, te weinig ventilatie en te veel of juist te weinig daglichttoetreding. Wat het echter ...
Architectenbureau Elemans, Postma en Van den Hork heeft een integrale ontwerpmethode ontwikkeld ten behoeve van een gezond binnenklimaat in onderwijsgebouwen met bijzondere aandacht voor daglicht, dit ...
Als je streeft naar een gezond binnenklimaat gaat het in eerste instantie om bewust te worden van de luchtkwaliteit gedurende de dag. In klaslokalen waar meerdere mensen verblijven is de CO2 concentratie ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners