Onderwijs
... VO, MBO en hoger onderwijs. Eén ding is duidelijk: duurzaamheid is voor hen het 'nieuwe normaal'. Lees hier het hele artikel      ...
In de Strategische Agenda van de PO raad staat dat het primair onderwijs samen met lokale partijen een agenda wil opstellen, waarmee men wil bijdragen aan het creëren van een gezonde, veilige en ...
Veel docenten zijn nodig aan vakantie toe. Tijd om stil te staan bij de vraag waarom de werkdruk in het onderwijs zo hoog is. Hoe komt het dat werken in het onderwijs als stressvol wordt ervaren?   ...
... onderwijs.   Het zijn lerende netwerken, gericht op professioneel vastgoed- en facility management dat aansluit bij de doelen van het onderwijs. Geen theoretische verhalen, maar ...
... visie op de School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar in 2030; kinderen die in het huidige stelsel in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs zitten? We zijn erg benieuwd hoe jij kijkt ...
  Om gemeenten en (voorgezet) speciaal onderwijs sneller inzicht te krijgen in de benodigde investeringen, ontwikkelde HEVO de ‘Kostenconfigurator voor Speciaal Onderwijs’. Deze ...
... gezondheid en energie een GPR-score van 8,5 gehaald. Nieuwe onderwijsvisie Het oude schoolgebouw voldeed niet meer, maar paste ook niet bij de onderwijsvisie van de school. Daarom heeft de ...
... staat bij stichting ZAAM, een bestuur met 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam, hoog op de agenda. ZAAM faciliteert onder anderen de Arbo-opleidingen in het kader van EHBO en schoolhulpverlening ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
Er gaat veel geld naar het onderwijs, maar mogelijk is het nog steeds te weinig om goed onderwijs te bieden. De vraag rijst: kan het onderwijs doelmatiger? Kunnen we met hetzelfde geld een beter resultaat ...
... leerlingen gevraagd worden hoe ze willen dat hun school eruit ziet. Zeker niet als het om onderwijshuisvesting gaat. Goede faciliteiten helpen Er bestaan tevredenheidsonderzoeken, maar die gaan ...
...  Financiering onderwijs Scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om de school in stand te houden. In 2016 verdeelde het rijk bijna € 29 miljard over alle onderwijssectoren. Ze mogen zelf bepalen ...
... zeggen huisvestingsexperts Kees Beentjes en Michiel Steeneken (foto). Ze verzorgen de huisvesting van de vierentwintig scholen van Dunamare Onderwijsgroep, van praktijkonderwijs tot tweetalig gymnasium ...
... bewust maken van het belang van zulke maatregelen en in die zin sluit onze duurzame aanpak dus ook mooi aan bij ons onderwijs.” Prettige sfeer De school draait nu bijna een jaar. Het gebouwbeheersysteem ...
... eerste gerenoveerde onderwijsgebouw van Nederland de hoogste BREEAM score Outstanding behaald. Aan de basis van de vernieuwing van het Atlas gebouw stond de Bestuurlijke agenda duurzaamheid ...
In de longread wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Aan bod komen niet alleen de cijfers, maar ook de oorzaken en mogelijke gevolgen die ...
... gezondheid en energie een GPR-score van 8,5 gehaald. Nieuwe onderwijsvisie Het oude schoolgebouw voldeed niet meer, maar paste ook niet bij de onderwijsvisie van de school. Daarom heeft de ...
Hoewel leren de core-business van het onderwijs is, zijn scholen over het algemeen geen lerende organisaties, is op te maken uit het rapport dat de Inspectie van het Onderwijs op 11 april 2018 heeft ...
... waarmee de inkoopfunctie kan worden getoetst en verbeterd. Het is ook de basis voor een professionaliseringtraject en kostenbesparingstraject. Pro Mereor heeft voor (onderwijs)instellingen een ...
... gebouwd op basis van een inmiddels achterhaalde visie op onderwijs. In de loop der jaren zijn ze verbouwd en misschien is er wat achterstallig onderhoud. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van het gebouw ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners