Onderwijs
Ruim 20 jaar maakte Frits Wolters het vakblad Schoolfacilities. Nu draagt hij het stokje over aan Bouwstenen voor Sociaal. Wolters zelf is nog niet klaar met het onderwijs In gesprek met Schoolfacilities ...
...  Win-win In het onderzoek kunnen gebruikers van dergelijke systemen in het onderwijs één of meer van de in totaal 58 systemen beoordelen. Anderen kunnen de reviews benutten ...
De informatieplicht over de getroffen energiemaatregelen, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, vraagt flink wat voorbereiding van de onderwijsinstellingen. In de nieuwe Schoolfacilities leest ...
... thuis.   Bijzondere ontmoetingen Bouwstenen voor Sociaal organiseert donderdag 20 september 2018 een bijeenkomst voor bestuurders en directeuren in het onderwijs over het begrip 'ontmoeten': ...
... u op weg naar de oplossing. In de groep Schoolfacilities op LinkedIn komt u collega’s van andere onderwijsinstellingen tegen, aan wie u vragen kunt stellen over onder meer gebouwonderhoud, ...
... jaar geleden met Schoolfacilities begon. Van administratie tot hygiëne In Schoolfacilities komen aansprekende ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs ...
... onderwijs. Eén ding is duidelijk: duurzaamheid is voor hen het 'nieuwe normaal'. Lees hier het hele artikel      ...
Ontmoeten, buitenspelen en een duurzame leeromgeving gericht op activiteiten zijn belangrijke punten voor de lokale agenda, vinden besturen in het onderwijs. Maar hoe geef je zoiets vorm? In ...
Veel docenten zijn nodig aan vakantie toe. Tijd om stil te staan bij de vraag waarom de werkdruk in het onderwijs zo hoog is. Hoe komt het dat werken in het onderwijs als stressvol wordt ervaren?   ...
... onderwijs.   Het zijn lerende netwerken, gericht op professioneel vastgoed- en facility management dat aansluit bij de doelen van het onderwijs. Geen theoretische verhalen, maar ...
... visie op de School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar in 2030; kinderen die in het huidige stelsel in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs zitten? We zijn erg benieuwd hoe jij kijkt ...
  Om gemeenten en (voorgezet) speciaal onderwijs sneller inzicht te krijgen in de benodigde investeringen, ontwikkelde HEVO de ‘Kostenconfigurator voor Speciaal Onderwijs’. Deze ...
... gezondheid en energie een GPR-score van 8,5 gehaald. Nieuwe onderwijsvisie Het oude schoolgebouw voldeed niet meer, maar paste ook niet bij de onderwijsvisie van de school. Daarom heeft de ...
... staat bij stichting ZAAM, een bestuur met 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam, hoog op de agenda. ZAAM faciliteert onder anderen de Arbo-opleidingen in het kader van EHBO en schoolhulpverlening ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
Er gaat veel geld naar het onderwijs, maar mogelijk is het nog steeds te weinig om goed onderwijs te bieden. De vraag rijst: kan het onderwijs doelmatiger? Kunnen we met hetzelfde geld een beter resultaat ...
... leerlingen gevraagd worden hoe ze willen dat hun school eruit ziet. Zeker niet als het om onderwijshuisvesting gaat. Goede faciliteiten helpen Er bestaan tevredenheidsonderzoeken, maar die gaan ...
...  Financiering onderwijs Scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om de school in stand te houden. In 2016 verdeelde het rijk bijna € 29 miljard over alle onderwijssectoren. Ze mogen zelf bepalen ...
... zeggen huisvestingsexperts Kees Beentjes en Michiel Steeneken (foto). Ze verzorgen de huisvesting van de vierentwintig scholen van Dunamare Onderwijsgroep, van praktijkonderwijs tot tweetalig gymnasium ...
... bewust maken van het belang van zulke maatregelen en in die zin sluit onze duurzame aanpak dus ook mooi aan bij ons onderwijs.” Prettige sfeer De school draait nu bijna een jaar. Het gebouwbeheersysteem ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners