Bouwstenen
Bouwstenen organiseert na de zomer inspirerende netwerken over de leeromgeving van kinderen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en professionals in het primair en voortgezet ...
... heeft al complete investeringsplannen liggen? Geen enkele hand gaat de lucht in tijdens de bijeenkomst Investeren in Duurzaamheid, georganiseerd door Bouwstenen en de PO-raad. De vijftien aanwezige huisvestingsspecialisten ...
... van de TU/e, zo vertelde Thijs Meulen, adviseur Gebouwautomatisering & Energiemanagement van de Dienst Huisvesting, tijdens een bezoek van Bouwstenen voor Sociaal. Living Lab In die agenda ...
De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2017' over informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers, staat nu online. Aan de opvolger wordt gewerkt. Vast onderdeel van de jaarlijks ...
Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing zijn goede informatiesystemen voor vastgoed en facilitymanagement onontbeerlijk. Ook dit jaar is door Bouwstenen onderzoek gedaan naar het ...
... Gudde. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de QuickScan vastgoedmanagement, die Twynstra Gudde in samenwerking met Bouwstenen heeft ontwikkeld. Aan de meest recente editie daarvan namen naast 42 ...
...  Een groep huisvestingspecialisten uit het onderwijs heeft zich, op verzoek van de PO-Raad, in Bouwstenen-verband tijdens vier intensieve sessies met de materie bezig gehouden. Mireille Uhlenbusch van ...
... gegoten piept en kraakt. Vanuit de bedoeling Op verzoek van de PO-Raad hebben ruim 20 besturen en huisvestingsmedewerkers van scholen en gemeenten zich in Bouwstenen-verband over de vraag ...
... ermee uit de voeten kan. Uiteindelijk ligt er nu een afwegingskader dat zo sluitend mogelijk en objectief is. Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor sociaal op 30 november in Veenendaal ...
... 2017 tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal. De ene schoolbestuurder droomt van een mooi en inspirerend schoolgebouw die het leren ondersteunt. De ander droomt van kleinschalige ...
... en scholen naar de recente aanbestedingspraktijk in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de VNG, PO-raad, VO-raad en ...
... is Schoolfacilities een nieuwe weg ingeslagen, samen met Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk en sectorverbindend platform voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Daarbij zijn een aantal ...
... van Bouwstenen voor Sociaal een verkennend onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van facility management (FM) in het PO en VO. Ze interviewden daarvoor maar liefst 32 respondenten die bij schoolbesturen ...
... en Bouwstenen voor Sociaal. Input over recente aanbestedingen Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen. Wat is uw ervaring met recente ...
... Bouwstenen voor Sociaal zette de systemen op een rij en inventariseerde de gebruikservaring. Op de website van Bouwstenen staan 48 systemen die op de markt te verkrijgen zijn, waarvan 19 voor ...
De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2016' met een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management en allerlei aanverwante artikelen staat nu online. Ondertussen wordt ...
Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal en mede-uitgever van Schoolfacilities, is genomineerd voor de ‘ABN AMRO Duurzame 50’ van Nederland. De Duurzame 50 wordt elk ...
... informatie Werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’ (Waardevolle School, 2017) Diverse netwerken binnen Bouwstenen voor Sociaal, gericht op de verduurzaming van (onderwijs)vastgoed. ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en ...
... voor een betere monitor als voor betere vastgoedregistraties,” aldus Ingrid de Moel van Bouwstenen die bij de presentatie aanwezig was. Pim van den Berg, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Juni uitgave

Partners