Management

Bedrijfsvoering - Management

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Als gevolg van de krimp neemt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs af. Tegelijkertijd willen ouders en kinderen meer te kiezen hebben. Redenen waarom het voor scholen steeds belangrijker wordt zich te onderscheiden. Facility Management (FM) kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Toch leeft dat besef nog maar bij weinig onderwijsinstellingen, blijkt uit onderzoek.

 
Bedrijfsvoering - Management

Informatiesystemen voor onderwijs

Informatiesystemen voor onderwijs

Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing zijn goede informatiesystemen voor vastgoed en facilitymanagement onontbeerlijk. Ook dit jaar is door Bouwstenen onderzoek gedaan naar het aanbod van managementsystemen.

Bedrijfsvoering - Management

Onderwijs in een bedrijf

Onderwijs in een bedrijf

De veranderende arbeidsmarkt stelt nieuwe eisen aan het mbo, maar de instellingen spelen hier onvoldoende op in waardoor een mismatch op de arbeidsmarkt dreigt. Dat was eind 2017 de harde conclusie uit het onderzoek ‘Beroep op het mbo’ va...

Bedrijfsvoering - Management

Tussen droom en daad

Tussen droom en daad

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar gelukkig ook mensen die deze kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld als het gaat om onderwijshuisvesting. Ze ontmoeten elkaar op 30 november 2017 tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwsten...

Bedrijfsvoering - Management

Beroepsonderwijs van binnenuit innoveren

Beroepsonderwijs van binnenuit innoveren

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (ROC DaVinci), het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC in Amsterdam, het technasium maar ook het Tienercollege, bijvoorbeeld in Gorinchem, zijn zomaar een paar voorbeelden van innovatief onderwijs. Ton Bru...

Bedrijfsvoering - Management

Hoe volwassen is facility management in de leeromgeving van po en vo?

Hoe volwassen is facility management in de leeromgeving van po en vo?

Het afgelopen schooljaar gingen er ruim anderhalf miljoen kinderen dagelijks naar een van de ongeveer 6600 basisscholen in Nederland. In het voortgezet onderwijs waren dat 960 duizend pubers die hun lessen volgden aan circa 650 instellingen. Dat aant...

Bedrijfsvoering - Management

Met behulp van een facilitaire benchmark niet alleen terug- maar ook vooruit kijken

Met behulp van een facilitaire benchmark niet alleen terug- maar ook vooruit kijken

In een benchmark wordt vanzelfsprekend teruggekeken op eerder behaalde resultaten. Alhoewel vaak gesteld wordt dat eerder behaalde resultaten vaak geen garantie bieden voor de toekomst… doen we een poging om aan de hand van het verleden een in...

Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners