Management

Bedrijfsvoering - Management

Kan het doelmatiger?

Kan het doelmatiger?

Er gaat veel geld naar het onderwijs, maar mogelijk is het nog steeds te weinig om goed onderwijs te bieden. De vraag rijst: kan het onderwijs doelmatiger? Kunnen we met hetzelfde geld een beter resultaat bereiken?

 
Bedrijfsvoering - Management

Wensen van leerlingen maken de school van de toekomst

Wensen van leerlingen maken de school van de toekomst

Hoe willen leerlingen eigenlijk dat hun school eruit ziet? Daar wordt onderzoek naar gedaan, maar de stem van de leerling is nog verrassend afwezig.

“Als ik de baas van de school was, dan zou ik meer thuis doen”, zegt Fabiola  (16) ui...

Bedrijfsvoering - Management

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Scholen nemen facility management nog weinig serieus

Als gevolg van de krimp neemt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs af. Tegelijkertijd willen ouders en kinderen meer te kiezen hebben. Redenen waarom het voor scholen steeds belangrijker wordt zich te onderscheiden. Facility Management (...

Bedrijfsvoering - Management

Informatiesystemen voor onderwijs

Informatiesystemen voor onderwijs

Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing zijn goede informatiesystemen voor vastgoed en facilitymanagement onontbeerlijk. Ook dit jaar is door Bouwstenen onderzoek gedaan naar het aanbod van managementsystemen.

Bedrijfsvoering - Management

Onderwijs in een bedrijf

Onderwijs in een bedrijf

De veranderende arbeidsmarkt stelt nieuwe eisen aan het mbo, maar de instellingen spelen hier onvoldoende op in waardoor een mismatch op de arbeidsmarkt dreigt. Dat was eind 2017 de harde conclusie uit het onderzoek ‘Beroep op het mbo’ va...

Bedrijfsvoering - Management

Tussen droom en daad

Tussen droom en daad

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar gelukkig ook mensen die deze kunnen beïnvloeden; bijvoorbeeld als het gaat om onderwijshuisvesting. Ze ontmoeten elkaar op 30 november 2017 tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwsten...

Bedrijfsvoering - Management

Beroepsonderwijs van binnenuit innoveren

Beroepsonderwijs van binnenuit innoveren

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (ROC DaVinci), het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC in Amsterdam, het technasium maar ook het Tienercollege, bijvoorbeeld in Gorinchem, zijn zomaar een paar voorbeelden van innovatief onderwijs. Ton Bru...

Meer artikelen...

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Mei uitgave

Partners